ÇOK OKUNANLAR
Ampisilin, üriner, oral, solunum, sindirim ve safra yollarının çeşitli enfeksiyonlarının yanı sıra enterokok grubu, Haemophilus, Proteus, Salmonella ve mikroorganizmaların neden...
17.07.2021
Çevremizdeki kavram ve nesneleri farklı şekillerde anlamlandırmak için farklı veri türleri kullanırız. Çözümler üretebilmek için bilgisayarlar “veri”ye gereksinim duyar. Ham...
17.11.2020
Kavimler göçü; MS IV. yy. da büyük Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa ve Afrika kıtasına doğru yaptıkları büyük göç hareketidir....
30.11.2020
Halkla ilişkilerin işlevi günümüzde giderek genişlemektedir. Buna bağlı olarak halkla ilişkilerin birçok uygulama alanı ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin araştırma, üst...
02.12.2020
İnsanlığın başlangıcından bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmış ve bu bilgilerin büyük bir bölümü eldeki verilerin işlenmesiyle üretilmiştir. Günümüzde...
04.07.2020
Ortaya çıktığı yıllardan bu yana bilgisayarlar, başka hiçbir teknolojide görülmeyen hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimi, bilgisayarların potansiyeli ve getirdiği...
04.07.2020
23.07.2022
23.07.2022
23.07.2022
23.07.2022
SAĞLIKLI YAŞAM TÜMÜ
Diş,  çene kemiklerinin diş yayı üzerine yerleşmiş sivri uçlu yapıdır. Sindirim sisteminin başlangıcında; besinlerin kesilmesi, ufalanması, koparılması ve kendini destekleyen...
09.02.2022
Dişleri travmaya uğramış bir hastada öncelikle  hastanın şikayeti, şikayetin hikayesi ve tıbbi bir hikayeyi içeren ayrıntılı bir anamnez alınması ile...
08.02.2022
Diş hekimliğinde acil başvuru nedenlerinden birisi de diş travmalarıdır. Diş travmaları her yaşta görülebilmektedir. En çok etkilenen dişler üst santral...
08.02.2022
Üriner Sistem İle İlgili Genel Belirtiler Kostolomber Ağrı Taşların üreterlere hareket etmesi ile şiddetli ağrıların oluşmasıdır. Ağrı sırasında bulantı, kusma...
08.02.2022
GÜNCEL KONULAR
Maddenin genel özellikleri, fiziksel durumu (katı, sıvı veya gaz), şekli veya diğer herhangi bir yönü ne olursa olsun, herhangi bir...
25.07.2022
Anlatıcı metin, ister gerçek ister kurgusal olsun, bir hikayenin anlatıldığı metindir. Temel unsurları uzay, zaman ve karakterdir. Anlatının bir diğer...
25.07.2022
İletişimin öğeleri şunlardır: ihraççı alıcı İleti kod Kanal Açıklaması geri bildirim Bu öğeler, mesaj iletim sürecine katılan faktörlerdir. Onlar olmadan...
25.07.2022
Temelde üç tür anlatıcı vardır: Anlatıcı karakter: Hikayeye bir kahraman olarak katılır. Birinci kişi ağzından anlatır. Her şeyi bilen anlatıcı:...
25.07.2022
1. günü yakala Çeviri: Günü yakalayın. Romalı şair Horace (MÖ 65-8) tarafından yazılan bu cümle, yarın ne olursa olsun, bugünün...
25.07.2022