ÇOK OKUNANLAR
Ampisilin, üriner, oral, solunum, sindirim ve safra yollarının çeşitli enfeksiyonlarının yanı sıra enterokok grubu, Haemophilus, Proteus, Salmonella ve mikroorganizmaların neden...
17.07.2021
Çevremizdeki kavram ve nesneleri farklı şekillerde anlamlandırmak için farklı veri türleri kullanırız. Çözümler üretebilmek için bilgisayarlar “veri”ye gereksinim duyar. Ham...
17.11.2020
Kavimler göçü; MS IV. yy. da büyük Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa ve Afrika kıtasına doğru yaptıkları büyük göç hareketidir....
30.11.2020
Halkla ilişkilerin işlevi günümüzde giderek genişlemektedir. Buna bağlı olarak halkla ilişkilerin birçok uygulama alanı ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin araştırma, üst...
02.12.2020
İnsanlığın başlangıcından bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmış ve bu bilgilerin büyük bir bölümü eldeki verilerin işlenmesiyle üretilmiştir. Günümüzde...
04.07.2020
Ortaya çıktığı yıllardan bu yana bilgisayarlar, başka hiçbir teknolojide görülmeyen hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimi, bilgisayarların potansiyeli ve getirdiği...
04.07.2020
SAĞLIKLI YAŞAM TÜMÜ
Anabolizmanın ne olduğunu ve katabolizma ile farklarını açıklıyoruz. Ayrıca önemi, anabolizma türleri ve örnekler. Anabolizma, kas lifleri gibi karmaşık yapılar...
17.07.2022
Katabolizmanın ne olduğunu ve anabolizma ile farklarını açıklıyoruz. Ayrıca var olan türleri, önemi ve örnekleri. Katabolizma, besinlerin enerji için parçalanmasıdır....
17.07.2022
Ayak tırnağınızın çevresinde kızarıklık, ağrı ve hoş olmayan bir his mi var?… Bu, tırnağınızın batık olduğunu gösterebilir. Batık ayak tırnağı...
05.07.2022
Diş,  çene kemiklerinin diş yayı üzerine yerleşmiş sivri uçlu yapıdır. Sindirim sisteminin başlangıcında; besinlerin kesilmesi, ufalanması, koparılması ve kendini destekleyen...
09.02.2022
GÜNCEL KONULAR
Anlatıcı metin, ister gerçek ister kurgusal olsun, bir hikayenin anlatıldığı metindir. Temel unsurları uzay, zaman ve karakterdir. Anlatının bir diğer...
25.07.2022
İletişimin öğeleri şunlardır: ihraççı alıcı İleti kod Kanal Açıklaması geri bildirim Bu öğeler, mesaj iletim sürecine katılan faktörlerdir. Onlar olmadan...
25.07.2022
Temelde üç tür anlatıcı vardır: Anlatıcı karakter: Hikayeye bir kahraman olarak katılır. Birinci kişi ağzından anlatır. Her şeyi bilen anlatıcı:...
25.07.2022
1. günü yakala Çeviri: Günü yakalayın. Romalı şair Horace (MÖ 65-8) tarafından yazılan bu cümle, yarın ne olursa olsun, bugünün...
25.07.2022
Nitelikler, bir kişinin kişiliğinde ve tutumlarında sahip olduğu iyi yönlerdir. Kusurların aksine, insanların nitelikleri, toplumda saygı duyulan değer ve ilkeleri...
25.07.2022