2 Defa Firar Edenler Açık Ceza İnfaz Kurumuna Çıkabilir mi?

2 Defa Firar Edenler Açık Ceza İnfaz Kurumuna Çıkabilir mi?

Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü/tutuklular ve onların yolunu bekleyen ailelerin en çok merak ettiği konulardan birisi de “2 (iki) defa firar eden tekrar açık ceza infaz kurumuna ayrılabilir mi?” sorusudur.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki buradaki firardan kasıt açık ceza infaz kurumundan firar veya izinden dönmeyerek firar eylemidir. Kapalı ceza infaz kurumundan firar edenler bir defa dahi firar etmiş olsa kalan cezasının tamamını kapalı ceza infaz kurumunda infaz etmelidir.

İkinci defa firar edenlerin açık ceza infaz kurumuna tekrar ayrılmaları mümkündür ancak bir çok şarta bağlıdır. Öncelikle süre yönünden açık ceza infaz kurumunu hakediyor olması lazım, yani suç türüne göre koşullu salıverilme tarihine kalması gereken süreyi tamamlamış olmalı. İkinci şart ise, ikinci defa firar ettiği tarihteki kesinleşmiş cezaları ve sonradan kesinleşerek gelen cezalarının tamamlanmış olması gerekir.

Bir çok ceza infaz kurumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılma talepleri değerlendirilirken bu durum gözden kaçar ve iki veya daha fazla firar eylemi bulunanların açık ceza infaz kurumuna ayrılma talepleri reddedilir.

Oysa hükümlü ikinci defa firar ettiği tarihteki cezalarını tamamlamışsa ve şuanda başka ilamlardan kaynaklanan cezaları infaz ediyor ise bu duruma dikkat edilmeli ve yeni cezalardan doğan açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının değerlendirmeye alınması gerekir. Buradaki önemli nokta hükümlünün ikinci defa firar ettiği tarihteki cezalarının tamamını infaz etmiş olmasıdır. Bu cezaları infaz ettikten sonra koşullu salıverilme veya hakederek salıverilme yoluyla tahliye olmuş olmalı. Buradaki tahliye ifadesi her zaman salıverilme olarak algılanmamalıdır. Hükümlü cezasının infazını tamamladığında şartla tahliye veya hakederek tahliye tarihi geldiğinde sırada başka bir tutuklaması olduğu için salıverilmemiş olabilir. Salıverilip verilmemesi bu durumda önemli değildir. Önemli olan şartla tahliye (koşullu salıverilme) veya hakederek tahliye olarak dosyanın infazını tamamlanmış olmasıdır.

Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 2 veya daha fazla açık ceza infaz kurumundan firar etmiş olanların tekrar açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları yukarıdaki şartları taşımaları halinde mümkündür.

Ayrıca açık ceza infaz kurumundan 2 veya daha fazla firar etmiş olanların, 7242 sayılı kanunun geçici 6. maddesindeki şartları taşıyanlar koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalması durumunda Denetimli Serbestlik Kurumlarına ayrılma talepleri değerlendirilir.

İki veya Daha Fazla Firar Edenlerin Denetimli Serbestliğe Ayrılması

7242 sayılı kanunun geçici 6. maddesi hükmü gereğince, koşullu salıverilmeye 3 yıl kala denetimli serbestlik hakkından faydalanabilmek için bir veya birden fazla suçların tamamının suç tarihlerinin 30/3/2020 tarihinden önce olması gerekir.

Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun aşağıda sayılan maddelerinden ceza almamış olmak gerekir:

  • Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,
  • Terör suçları (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar)

Yukarıdaki şartları taşıyanlar için 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarak uygulanır. Yani koşullu salıverilme tarihine 3 yıl kala denetimli serbestlik tedbirlerine tabi olunur.

7242 sayılı kanunun geçici 6. maddesindeki şartları taşıyanlar için ayrıca yönetmelikteki açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları aranmaz. Bu durumda 2 veya daha fazla firar etmiş olanlardan yukarıdaki şartları taşıyanlar koşullu salıverilmelerine 3 yıldan az süre kalması durumunda Denetimli Serbestlik Kurumlarına ayrılabilirler.

Yukarıda açıklanan tüm durumlar açık veya denetimli serbestlik değerlendirme hakkı elde etmek içindir. Yani Ceza İnfaz Kurumlarında idare ve gözlem kurulları tarafından değerlendirilebilmek için gerekli şartları taşımayı ifade eder. Sonrasında talep yapılır ve talebe istinaden İdare ve Gözlem Kurulları tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu olumlu olması durumunda açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestlik kurumuna nakil işlemi yapılır.

Konuyu mümkün olduğunca sade ve anlaşılır şekilde yazmaya çalıştım. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma, Denetimli Serbestlikten Faydalanma veya her türlü yatar hesaplama konularındaki sorularınızı aşağıdaki formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize geçmiş olsun, Allah kurtarsın.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.