32 Latince kelime öbeği ve anlamları

25.07.2022
32 Latince kelime öbeği ve anlamları

1. günü yakala

Çeviri: Günü yakalayın.

Romalı şair Horace (MÖ 65-8) tarafından yazılan bu cümle, yarın ne olursa olsun, bugünün tadını çıkarmanız gerektiği mesajını iletir. Bu tabir genellikle anın tadını çıkarmaya odaklanan bir yaşam felsefesi izleyen insanlar tarafından benimsenir.

Horace tarafından kullanıldığı şekliyle cümlenin tamamı şu şekildedir: Carpe diem, quam minimum credula postero (“Bugünü yakalayın ve yarın mümkün olduğunca az güvenin”).

Carpe diem hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. carpe gece

Çeviri: Gecenin tadını çıkarın.

Carpe noctem “gecenin tadını çıkar” veya “iyi geceler” anlamına gelir. Bu tabir, bir başkasına iyi bir gece uykusu dilemek isteyenler veya gece zevklerinde usta olanlar tarafından kullanılabilir.

Carpe noctem hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. hayatın meyvesi

Çeviri: Hayatın tadını çıkarın.

“Fruir” (keyfini çıkarın, keyfini çıkarın) fiili Portekizce’de aynı anlamı korudu. Bu ifadeyi birine tavsiye olarak kullanmak istiyorsanız şunu söyleyebilirsiniz: Frui vita tua (“Hayatınızın tadını çıkarın”).

4. Videmus olmayan manticae quod intergo est

Çeviri: Sırtımızda taşıdığımız yükü göremeyiz.

Bu ifade, geç cumhuriyet döneminden bir grup genç şairin üyesi olan Romalı şair Gaius Valerius Catullus (MÖ 84-54) tarafından yapılmıştır. Bu ayette Catullus şöyle uyarır: Herkesin kusurları vardır ama o kusurlar bize aitken biz onları tanımakta güçlük çekeriz.

5. Benim için hoc non pereo habebo

Çeviri: Beni öldürmeyen şey güçlendirir.

Bu Latince üstesinden gelme mesajı, bir dövme seçerken favoridir. Buradaki fikir şudur: Zorluklar, sorunlar ve denemeler yaşamı sona erdirmek için yeterli değilse, sonunda yaşamı güçlendirmeye başlar.

6. Corvus oculum corvi bilgisiz

Çeviri: Bir karga, başka bir karganın gözünü oymaz.

Bu söz şu mesajı vermektedir: İki kişi, ikisi için de uygun olduğu sürece birbirine zarar vermez.

Genellikle ölüm ve uğursuzlukla ilişkilendirilen bir kuş olan karga sembolizmini görmezden gelemeyiz. Bu nedenle, atasözü kargaları, çıkarların birleştiği ve sadece bu ittifak hala faydalı olduğu için birbirlerine zarar vermeyen kötü huylu insanlar olarak görülebilir.

7. Auribus teneo lupum

Çeviri: Bir kurdu kulaklarından tutmak.

Bu atasözü oldukça eskidir ve Romalı oyun yazarı Terence’nin (MÖ 185-159) yazılarında bulunabilir. Son derece sorunlu bir durumu tanımlamak için kullanılan ve görünüşe göre uygun bir çözümü olmayan bir deyimdir. Bir kurdu kulaklarından tutmak acımasız bir ikilem yaratır: Yaratığı tutmaya devam etmek imkansız olsa da, onu güvenli bir şekilde serbest bırakmak da imkansızdır.

Latin yazar Suetonius’a (MS 69-141) göre bu ifade İmparator Tiberius (MÖ 42-MS 37) tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson (1743-1826), mektuplarında bunu kullandı.

8. Gel, gör, yardımcısı

Çeviri: Geldim, gördüm, yendim.

Bu ifade, tarihçi Plutarch (MS 46-120) tarafından siyasi lider Julius Caesar’a (MÖ 100-44) atfedilir. MÖ 47’de Pontus Krallığı ordusuna karşı kazanılan zaferden sonra Sezar, Roma Senatosu’na “Geldim, gördüm, yendim” diyen bir mektup yazardı.

Veni, vidi, vici hakkında daha fazla bilgi edinin.

9. veritas lux mea

Çeviri: Gerçek benim ışığımdır.

Romalıların bu kavrama çok değer verdiğini gösteren veritas (hakikat) kelimesiyle Latince’de birçok deyim ve atasözü vardır. Bu ifade, genellikle bilgi, yaşam ve mutlulukla ilişkilendirilen “ışık” kelimesinin sembolojisiyle ilgilidir.

Mukaddes Kitabın birçok yerinde “ışık” terimi, yasa veya Tanrı’nın sözü için bir metafor olarak kullanılır. Örneğin: “Sözün adımlarıma çıra, yoluma ışıktır” (Mezmur 119:105).

Dolayısıyla, “Hakikat benim ışığımdır” sözünün doğrulanması, eylemlerimi aydınlatanın hakikat olduğunu söylemek, adımlarımı netleştirmek ve en iyi yolları göstermek anlamına gelir.

Fiat lux’e de bakın.

10. in vino veritas

Çeviri: Gerçek şaraptadır.

Veritas (hakikat) kelimesiyle bir başka Latin atasözü. Sadece bu sefer ona alışılmadık bir partner eşlik ediyor: şarap. Bu ifadenin arkasında, şarabın kısıtlamayı ortadan kaldırdığı ve kişi ayıkken bastırılmış gerçeği ortaya çıkardığı fikri yatmaktadır.

in vino veritas hakkında daha fazla bilgi edinin.

11. Amat victoria iyileşmek

Çeviri: Zafer temkinli olmayı sever.

İhtiyatlılığı tavsiye eden bu ifade, Romalı şair Gaius Valerius Catullus’un (MÖ 84-54) “Carmen LXII” şiirinde geçer. Bu aynı zamanda 1612-1619 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorluğu’nu yöneten İmparator Matthias’ın (1557-1619) mottosuydu.

12. vincit omnia’yı sev

Çeviri: Aşk her şeyin üstesinden gelir (veya fetheder).

“Eklogue X”, 69. ayette, şairRoman Virgil (MÖ 70-19) şunu yazdı: Omnia vincit amor. Amor vincit omnia, şairin ifadesinin bir çeşididir, kelimelerin sırası değişmiştir, ancak anlam aynıdır. Bu cümle, aşkın gücüne inananlar içindir.

13. vincit omnia veritas

Çeviri: Gerçek her şeyi fetheder.

Bu Roma atasözü, filozof ve hatip Cicero’nun (M.Ö. Bu ifade, Romalıların hakikate duydukları büyük takdiri bir kez daha gösteriyor.

Ayrıca omnia vincit’e bakın.

14. Utilius geç olduğunda asla

Çeviri: Geç olması hiç olmamasından iyidir.

Bir Neo-Latin dili olan Portekizce, Roma’da konuşulan dilden birçok atasözünü miras almıştır. “Geç olması hiç olmamasından iyidir” buna bir örnektir. İfadenin fikri, bir şeyi şimdi yapmanın, geç de olsa bir an önce harekete geçmenin, hiç yapmamaktan daha iyi olduğudur.

15. Industriam adjuvat Deus

Çeviri: Tanrı çalışanlarına yardım eder.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve kökeni Latince olan bir başka atasözü de “Tanrı çalışanlarına yardım eder”dir. Mesaj çok açık: gökten hiçbir şey düşmez; hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, onların peşinden gitmelisiniz.

16. Absolvere nocentem satius est, quam kınama masumiyeti

Çeviri: Suçluyu beraat ettirmek için bin defa masumu mahkûm etmektense bin defa.

Adalette ideal olan her zaman suçluyu mahkum etmek ve masum davalıyı beraat ettirmektir. Ama biz insanlar yanılabiliriz. Ve adalet çoğu zaman yanılır. Bunu göz önünde bulundurarak, birini haksız yere mahkum etmektense suçluyu beraat ettirmek tercih edilir.

Hukuk alanında kullanılan bu Latince deyim, masumiyet karinesi ilkesini ifade eder. Romalı hukukçu Ulpian’ın (MS 150-223) şu ifadesinden türetilmiştir: Satius est, impunitum relinqui facinus nocentes, quam masumem dampari (“Masum birini mahkum etmektense, bir suçlunun suçunun cezasız kalmasına izin vermek daha iyidir.” ”).

Ayrıca dubio pro reo’ya bakın.

17. Paulatim dolaşıp, longum conficitur ite

Çeviri: Yavaş yavaş ileri gider.

Yazarlığı bilinmeyen, Latince kökenli bu deyim şu anda Brezilya’daki en popüler atasözlerinden biridir. İfade sakin, dikkatli olmanızı önerir. Ne de olsa “acelecilik, mükemmelliğin düşmanıdır.”

18. Ut semem feceris, ita metes

Çeviri: Herkes ektiğini biçer.

Bu çok eski ifade, filozof ve hatip Cicero (M.Ö.

“Ekmek”, ne olursa olsun eylemlerimiz için bir metafordur. Bu ifadenin arkasındaki fikir, hayatın, bazı dinlerin karmasına benzer şekilde, bir sebep-sonuç yasası tarafından yönlendirildiğidir. “Hasat” ister iyi ister kötü olsun, ücretsiz olarak gerçekleşmedi: Bu yalnızca eylemlerimizin sonucudur.

19. Göze okulum, dişe diş

Çeviri: Göze göz, dişe diş.

“Göze göz, dişe diş” ifadesinin geçmişi, suç ile ceza arasındaki karşılıklılık ilkesine dayanan Talion Yasası’na dayanmaktadır. Bu yasa oldukça eskidir ve şimdiye kadar yazılmış ilk yasa gruplarından biri olan ve MÖ 18. yüzyılda Babil’de hazırlanan Hammurabi Yasası’na ilham kaynağı olmuştur.

20. Bibliotheca’da Si hortumu habes deerit nihil

Çeviri: Bir bahçeniz ve kitaplığınız varsa hiçbir eksiğiniz kalmaz.

Bu cümle, ünlü Romalı hatip ve filozof Cicero (MÖ 106-43) tarafından filozof Marcus Terentius Varro’ya (MÖ 116-27) yazdığı bir mektupta yazılmıştır. Mektubun sonunda Cicero, Marcus’a “Bana gelmezsen sana koşarım. Bahçeniz, kütüphaneniz olursa her şey eksiksiz olur.” Bahçe, mektup bağlamında muhtemelen filozofların yaptığı gibi oturup konuşulacak bir yere atıfta bulunuyor.

21. sen doğdun ipsum

Çeviri: Kendinizi tanıyın.

MÖ 4. yy’da var olan Apollon Tapınağı’nın girişinde bulunan “Kendini bil” yazıtıydı. Yunanistan’ın Delphi kentinde. Genellikle filozof Sokrates’e atfedilir (MÖ 469-399), bu ifade aslında daha eskidir ve kesin kökeni bilinmemektedir.

Bu söz, geliştirmemiz gereken en önemli bilgilerden biri hakkında konuşuyor: kendini bilmek. Sadece oradan birbirimizi ve dünyayı daha iyi tanıyabiliriz.

22. nasılsın orospu

Çeviri: Nereye gidiyorsun?

quo vadis ifadesi İncil’de, Yuhanna 16:5’te geçer ve burada İsa Mesih şöyle der: “Beni gönderene gidiyorum, hiçbiriniz bana nereye gidiyorsunuz diye sormayın?”

Qu vadis ifadesi, “nereye gidiyorsun” ve “nereye gidiyorsun” olarak da çevrilebilir.

Quo vadis aynı zamanda Polonyalı yazar Henryk Sienkiewicz’in 1894’te yayınlanan tarihi roman kitabından uyarlanan 1951 yapımı bir filmdir.

quo vadis hakkında daha fazla bilgi edinin.

23. olmazsa olmaz

Çeviri: Hangisi olmadan olmaz.

Sine qua non, Latince’den gelen ve “olmayan” anlamına gelen bir sıfat tamlamasıdır. Bu birkelime dağarcığımızda sıkça kullanılan ve vazgeçilmez, gerekli veya gerekli olan bir eyleme veya koşula atıfta bulunan ifade.

Conditio sine qua non (“olmama koşulu”) ifadesi, bir fiilin geçerliliği veya varlığı için vazgeçilmez bir koşulu belirtir. Hukuk, Ekonomi, Felsefe ve Sağlık Bilimleri dahil olmak üzere çeşitli bilgi alanlarında kullanılır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve diğerleri gibi birçok dil bu ifadeyi Latince biçiminde kullanır.

Olmazsa olmazlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

24. Agnus verdi

Çeviri: Tanrı’nın Kuzusu

Agnus Dei, “Tanrı’nın Kuzusu” anlamına gelir. Hristiyanlar tarafından İsa Mesih’in çarmıhta kurban edilmesinden sonra ona atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan Latince bir ifadedir.

Agnus dei terimi İncil’de, Yeni Ahit’te, Havari Yuhanna’nın İncilinde, Vaftizci Yahya’nın İsa hakkında şu cümleyi söylediği yerde geçmektedir: dünya”.

agnus dei hakkında daha fazla bilgi edinin.

25. gidilen okul

Çeviri: Besleyen anne.

Alma mater, kelimenin tam anlamıyla Portekizce’ye çevrilen “besleyen anne” veya “besleyen anne” anlamına gelen Latince bir ifadedir. Örneğin üniversiteler gibi öğrencilerini entelektüel olarak yetiştiren eğitim kurumlarını belirtmek çok yaygın bir tabirdir.

Ancak Antik Roma’da bu ifade, Venüs, Ceres ve Kibele gibi Romalıların ana tanrıçalarına atıfta bulunuyordu.

Ortaçağ Hıristiyanlığı sırasında, alma mater, İsa Mesih’in annesi Meryem Ana’nın imajına duyulan saygının bir ifadesi olarak da kullanıldı.

Alma materyali hakkında daha fazla bilgi edinin.

26. Rebus sic stantibus

Çeviri: Bunun gibi şeyler.

Rebus sic stantibus, “olduğu gibi” olarak çevrilebilecek Latince bir ifadedir.

İfade, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk ve Uluslararası Hukuk alanındaki uygulamaları ile Hukuk alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genel olarak bu madde, durumların veya yükümlülüklerin, bunlara yol açan durum devam ettiği sürece geçerli olacağı anlamına gelir.

Rebus sic stantibus hakkında daha fazla bilgi edinin.

27. Ve pluribus unum

Çeviri: Pek çok kişiden biri.

E pluribus unum, “birçok arasında, bir” anlamına gelen Latince bir ifadedir ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal sloganı olarak bilinir.

Bir slogan olarak, bu ifade, 1776’da, Amerikan Devrimi’nin başlangıcında, önde gelen bir Amerikan vatanseveri olan Pierre Eugene du Simitiere’nin tavsiyesi üzerine ilk Büyük Komite tarafından seçilmiş olurdu.

Bu bağlamda, e pluribus unum on üç bağımsız Kuzey Amerika kolonisinin tek bir ulus olarak birliğini simgeliyordu.

İlk başta bu ifade, Romalı yazar Virgil’in MÖ 55 yıllarında yazdığı “Moretum” şiirinden derlenmişti.

İlginç bir şekilde, bu cümlenin asıl amacı bir salata tarifiyle ilgiliydi. Colour est e pluribus unum’da Virgilio, farklı sebze türlerinin farklı renklerinin karışımının bir salatada nasıl görünmesi gerektiğini göstermek istedi.

e pluribus unum hakkında daha fazla bilgi edinin.

28. fahri sebep

Çeviri: Şeref yüzünden.

Honoris causa, Latince bir ifadedir ve şu anda kelimenin tam anlamıyla “şeref nedeniyle” anlamına gelen bir yüceltici unvan olarak kullanılmaktadır.

Genel olarak, saygın bir üniversite, çalışmaları için büyük önem taşıyan veya önemli bir kişiye onur unvanı vermek istediğinde, onur ödülü kullanılır.

Bu unvan, üniversite diplomasına sahip olmasa bile, sanat, edebiyat, siyaset veya barışı teşvik etme gibi belirli alanlarda kendilerini farklılaştırmış veya büyük etki yapmış olsa bile bir kişiye verilir.

>

Horis causa hakkında daha fazla bilgi edinin.

29. Semper fidelis (semper fi)

Çeviri: Her zaman sadık.

Semper fidelis (kısaltılmış, semper fi), Portekizce tercümesinde “her zaman sadık” anlamına gelen Latince bir ifadedir.

Bu ifade, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri – Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri’nin sloganı olarak bilinir.

Deniz Piyadeleri için bu slogan, tüm ekip üyelerinin Amerikan ulusuna bağlılık içinde sahip olduğu birlik ve ortaklık ruhunu ifade eder.

Bu ifadenin, kelimenin tam anlamıyla “her zaman sadık, her zaman hazır” anlamına gelen semper fi, semper paratus gibi armalarda, bayraklarda veya sloganlarda yaygın olarak kullanılan başka varyasyonları da vardır.

Semper fidelis hakkında daha fazla bilgi edinin.

30. ve diğerleri

Çeviri: Ve diğerleri.

Et al, “ve diğerleri” anlamına gelen Latince bir ifadenin kısaltmasıdır.

İndirgeme ve diğerleri, aynı anlama sahip üç Latince ifadeye hizmet eder: et alii (eril çoğul), et aliae (dişil çoğul) ve et alia (nötr).

Akademik metinlerin bibliyografik referanslarında kullanılır.dört veya daha fazla yazarı olan bir çalışma tar.

Ve diğerleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

31. Et coetera (vb)

Çeviri: Ve gerisi.

Et coetera, “ve geri kalanı” anlamına gelen Latince bir ifadedir; “ve diğer şeyler” (aynı türden); “ve benzeri”. Latince’de et, “ve” bağlacına, cetera ise “geriye” karşılık gelir.

Kısaltma “vb.” bir dizi öğenin numaralandırılması olduğunda kullanılır. Kısaltmada görünen “e”, diğer öğelerin listenin bir parçası olabileceğinin göstergesidir. Bu nedenle, “vb.”den önce “ve” bağlacının kullanılması gereksizdir.

et coetera hakkında daha fazla bilgi edinin.

32. eski makine

Çeviri: Tanrı makineden çıktı.

Yunanca kökenli Latince ifade deus ex machina (Portekizce “tanrı makineden çıktı”), kurgusal bir çalışmayı ani, beklenmedik ve olası olmayan bir şekilde bitirmek için bir anlatı kaynağına isim vermek için kullanılır.

Deus ex machina antik Yunan tiyatrosunda görünür. Bu döneme ait oyunların çoğu, özellikle oyun yazarı Euripides’in (“Medeia”) oyunları, sonunda sahnenin üzerinde uçan ve olay örgüsünün tüm karmaşıklıklarını çözen bir tanrının görünümüne sahipti. Bu tanrıları canlandıran oyuncular turnaların yardımıyla sahnenin üzerinden uçtu. Bu nedenle ex machina ifadesinin kökeni: Bu nedenle makine, vinç olacaktır.

Örneğin, Aristoteles gibi birçok eleştirmen için, deus ex machina’nın kullanılması, anlatının gerçeğe yakınlığını azaltacağı için anlatının kırılganlığını gösterir ve yazarın daha ustaca bir son yaratma konusundaki acizliğini ortaya çıkarır. arsa.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.