bir insanın 48 özelliği

25.07.2022
bir insanın 48 özelliği

Nitelikler, bir kişinin kişiliğinde ve tutumlarında sahip olduğu iyi yönlerdir.

Kusurların aksine, insanların nitelikleri, toplumda saygı duyulan değer ve ilkeleri takip ettikleri ve başkalarıyla iyi bir ilişki geliştirmeye yardımcı oldukları için kişiliklerinin en takdir edilen noktalarıdır.

1. Güven

Güven, birinin karakterine, iyi değerlerine ve sadakatine olan inancımızdır.

Güvenilir bir kişi, dürüstlük ve iyi karakter sergileyen, başkalarının iyi tutum ve seçimlerine inanmalarına yardımcı olan kişidir.

Ayrıca, kişinin potansiyeline inanma yeteneği olan kendine güven de vardır.

2. yaratıcılık

Yaratıcılık, ister profesyonel ister kişisel olsun, bir şey yaratma veya yenilik yapma özelliğidir.

Yaratıcı bir kişiye, özgünlüğü ve farklı bakış açılarına ve fikirlere sahip olma yetenekleri nedeniyle iş yerinde genellikle çok değer verilir.

3. Tolerans

Hoşgörü, belirli hataları affetme ve sizinkinden farklı görüş veya davranışları kabul etme yeteneğidir.

Hoşgörülü olanlar, insanların birbirinden farklı olduğunu kabul eder ve düşünce, fikir, görüş veya davranış olarak bu farklılıklara saygı duyar.

Ayrıca, olayların kendi kontrolünde olmadığının da farkındadır, bu nedenle hayatı boyunca beklentileri yönetmeyi başarır.

4. şehvet

Sevgi dolu insanlar etraflarındakilere özen, dikkat, empati ve saygı gösterir.

Genel olarak, kendi eylemleriyle diğerinin iyiliğini ararlar.

5. samimiyet

Samimiyet, konuşmanızda açık sözlü, dürüst ve sadık olmanın özelliğidir. Samimi insanlar genellikle fikirlerine ve inançlarına göre hareket eder ve konuşur.

Ancak duruma bağlı olarak dürtüsel ve pervasız samimiyet, samimi bir kişiyi rahatsız edici, kaba ve hatta zalim yapabilir.

Samimiyet hakkında daha fazla bilgi edinin.

6. Odaklan

Odaklanılan kişi, konsantre olma ve görevleri ve yükümlülükleri yerine getirme becerisine sahiptir.

Bu kalite, çalışma ortamında da çok beğenilir ve planlama ve hedeflerde iyi sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur.

7. Dışadönüklük

Dışa dönük insanlar sosyalleşmeyi ve iletişim kurmayı kolay bulur. Genel olarak çok hevesli ve neşelidirler.

Dışadönük kişiler yeni insanlarla tanışmayı ve hayatları boyunca yeni arkadaşlıklar kurmayı çok kolay bulurlar.

8. Disiplin

Disiplinli kişi, yapmak istemese veya motivasyonsuz olsa bile, görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirebilir, hedeflerini gerçekleştirebilir.

Disiplin, neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiği konusunda irade gerektirir. Çalışma ortamında çok değer verilen bir kalitedir.

9. Esneklik

Esneklik, sert veya katının tersidir. Bu nedenle, esnek biri, koşullarda ve hatta diğer insanlarla daha kolay dövülebilir ve anlaşılabilirdir.

Bu kaliteye sahip olanlar, hayattaki çeşitli değişikliklere de iyi uyum sağlayarak en iyi çözümü bulmaya çalışırlar.

Ayrıca bkz: çok yönlü.

10. Dürüstlük

Dürüst bir kişi, doğru olduğuna inandığı şeye göre hareket eder, yani eylemlerine ahlaki ve etik değerleri rehberlik eder.

Dürüst olanlar, her gün eylemlerinde ve konuşmalarında tutarlı olma, doğru ve iyi olduğuna inandıkları şeylere göre yaşama eğilimindedirler.

11. Onur

Onur, erdemli, dürüst ve doğru davranışa sahip bir kişiyi gösteren ve toplum tarafından itibar görmesini sağlayan niteliktir.

Onurlu insanlar, özellikle aileleri ve yaşadıkları yer adına iyi yollar izlemeye çalışırlar.

12. Teşekkürler

Minnettar insanlar, iyi ya da kötü, hayattaki her durum için minnettardır.

Genel olarak, günlük yaşamda meydana gelen küçük ve büyük şeyleri görebilir ve bunun için minnettarlık duyabilirler.

13. mütevazi

Alçakgönüllü kişi mütevazıdır, basittir ve sınırlarının ve hata yapma ve başarılı olma yeteneğinin farkındadır.

Alçakgönüllülük, alçakgönüllülük ve sadelikle ilgilidir. Basit bir insan kendini beğenmiş veya kibirli değildir.

14. cesaret

Cesaret, hayatla ve olaylarla yüzleşme gücü ve cesaretiyle bağlantılıdır.

Cesur bir insan en çok, birçok insanı pes ettirecek zor durumlarla yüzleşmesiyle tanınır.

15. İyimserlik

İyimserlik, kötünün üstünde iyiyi görme yeteneğidir.

İyimser bir kişi, durumların olumlu yanını görür ve her şeyin bir öğrenme deneyimi olduğuna ve her zaman iyi bir şeyin geleceğine inanarak, hayatında olanlardan memnundur.

16. Kararlılık

Kararlı bir kişi, istediğini elde etmek ve hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla direnir.

Bunlar, hedeflerine güçlü bir şekilde inanan ve her türlü engeli aşma cesaretine sahip kişilerdir.ulo ve istediklerinin peşinden gidin.

17. Dakiklik

Dakika bir kişi, kararlaştırılan son tarihler ve taahhütlerden sorumludur. Dakik insanlar disiplinli ve görevlerinde doğru tavırlarıyla bilinirler.

İş yerinde dakiklik en çok takdir edilen niteliklerden biridir.

18. Kalıcılık

Sabır, engellerden bağımsız olarak her zaman bir hedefe ulaşmak için ilerlemenin özelliğidir.

Bu kalite, odaklanma ve her zaman, süreci tekrar tekrar başlatmak anlamına gelse bile, amacınızdan vazgeçmeden sorunların üstesinden gelme yeteneği ile ilgilidir.

19. ihtiyatlılık

Tedbirli insanlar tehlikeden kaçınır ve temkinlidir. Eylemler yoluyla kötü sonuçlardan kaçınmaya çalışan birinin niteliğidir.

İhtiyatlı bir kişi en çok ılımlı, mantıklı ve konuşmadan ve hareket etmeden önce düşünmesiyle tanınır.

20. dayanıklılık

Dayanıklılık, önemli yaşam değişiklikleri yaşarken, sorunların üstesinden gelirken veya zor durumlarla uğraşırken duygusal ve psikolojik dengeyi koruma yeteneği ile ilgilidir.

Dayanıklılık hakkında daha fazla bilgi edinin.

21. Sakin ol

Sakinlik, durumlarla sükunet içinde, yani çok az fiziksel ya da zihinsel gerginlikle ya da hiç olmadan yüzleşebilen birinin özelliğidir.

Sakin insanlar zor durumlarla daha barışçıl bir şekilde yüzleşirler ve kendilerinin ve diğer insanların eylemlerini daha iyi düşünüp gözlemleyebilirler.

22. Olgunluk

Olgunluk, kişinin kendi hayatı ve etrafındaki insanlarla başa çıkmak için duygusal ve psikolojik olarak iyi gelişmiş olma yeteneğidir.

Ayrıca bilgelikle de ilişkilendirilebilir.

23. Gözlemci

İzleyici bir kişi, çevresinde olup bitenlerin farkındadır ve ayrıntılara dikkat eder.

Bu özelliğe sahip biri, durumları daha doğru bir şekilde anlıyor ve bu da onları daha iyi kararlar almaya yönlendiriyor.

24. ağırlıklı

Düşünceli kişi mantıklı ve dengeli olarak kabul edilir. Eylemlerinde ve kararlarında genellikle dikkatlidir çünkü her şeyi dikkatli ve dikkatli bir şekilde inceler.

25. Saygı

Saygı, kim olursa olsun insanların birbirleriyle saygı, dikkat ve özenle ilgilenmelerine yardımcı olan niteliktir.

Saygı göstermek, başkalarına değer vermek ve onların fikirlerini, farklılıklarını ve seçimlerini kabul etmektir.

Saygı hakkında daha fazla bilgi edinin.

26. fedakarlık

Fedakarlık, bencil olmama ve farklı durumlarda başkalarına yardım etme yeteneğidir.

Fedakar, başkalarının ihtiyaçlarını görerek hayattaki zor veya önemli anlarda onlara yardım eder.

Fedakarlık hakkında daha fazla bilgi edinin.

27. Gayret

İhtiyatlı insanlar bir şeye veya birine özen ve dikkatle bakarlar, bu da “gayretli anne” veya “şiddetli baba” ifadelerini açıklar.

Ayrıca, görevleri ve yükümlülükleri konusunda temkinli olmaları, faaliyetleri daha fazla özen ve dikkatle yürütmeye çalışmalarıyla tanınırlar.

28. Dayanıklılık

Sert insanlar sebat etme yeteneğine sahiptir. Fikirlerine içtenlikle inanırlar ve amaçlarını takip etme ve hedeflerine ulaşma iradesine sahiptirler.

29. Kuruluş

Organizasyon, işleri öncelik sırasına göre organize ederek günü iyi yapılandırma yeteneğidir. Organize insanlar, öngörülemeyen olaylarla ilgili olarak verimli ve daha temkinli olma eğilimindedir.

Bu özelliğin içinde fiziksel alanları düzenli tutma özelliği de vardır.

30. Anlamak

İnsanları anlamak, başka bir kişiyi, onun bakış açısını, fikirlerini veya eylemlerini anlayarak empatik olarak anlayan kişilerdir.

Bu niteliğe sahip olanlar da genellikle hoşgörülüdür, yani farklılıkları kabul eder ve diğerinin bireyselliğini anlarlar.

31. pozitivizm

Olumlu kişi, durumlarda ve diğer insanlarda en faydalı olanı görür. Pozitif insanlar en iyi koşullara ve insanlara odaklanır.

32. Sorumluluk

Sorumluluk, kendi eylemleriniz ve kararlarınız için sorumluluk alma yeteneğidir.

Sorumlu bir kişi, ne olursa olsun sorumluluklarını ve görevlerini de yerine getirir.

33. İyi bir dinleyici

İyi bir dinleyici, söylenenler hakkında bir fikir vermek için sözünü kesmeden diğer kişiyi dikkatle dinleyebilir.

İyi dinleyiciler, psikolojinin “aktif dinleme” dediği şeye sahiptir, yani bir kişi diğerini anlayabilir ve söylenenlere yargılamadan tamamen dikkat edebilir.

34. Belagat

Belirgin konuşma yoluyla başkalarını ikna etme veya onlarla bağlantı kurma kalitesidir.

Belirgin bir kişi doğru, ikna edici ve anlamlı bir şekilde iletişim kurabilir.

35. Sadakat

Sadakat, kişinin kendi duygularına ve başkalarının duygularına saygı duyma duygusudur. Kendisiyle veya başkalarıyla yaptığı taahhütleri yerine getiren kişidir.

Sadık bir kişi saygılı davranır vedeğerlere, diğer insanlara ve hatta kurumlara (diğerlerinin yanı sıra kilise, devlet gibi) bağlı.

36. Bağımsızlık

Bağımsız bir kişi, yaşamı boyunca karar verme özerkliğine sahiptir. Bu özelliğe sahip olanlar, ne yapmak istediklerine karar verirken diğer insanlara ve hatta koşullara bağlı değildir.

37. Hırs

Hırs genellikle kötü bir özellik olarak bilinir, ancak bir kişinin hedeflerine ulaşmak için sahip olduğu yetenek ve isteklilik, onlar için başarıyı yapılandırır.

Bu kalite, finansal, profesyonel, maddi mallar veya diğerleri olsun, bir hedefe ulaşmada yoğun ve kararlı bir inat olarak sınıflandırılabilir.

38. Hassasiyet

Hassasiyet, duygularını gösterme veya onlar hakkında konuşma yeteneğidir.

Duyarlı bir kişi, başka bir kişinin duygularını veya hislerini de anlayabilir.

39. tatlılık

Tatlı insanlar sevgi dolu, sakin, sevecendir ve konuşmalarında ve tavırlarında iyi bir duygu, cana yakınlık taşırlar.

40. Çeviklik veya Pratiklik

Pratik veya çevik insanlar, bir soruna en iyi ve en hızlı çözümü bularak sorunları kolayca çözebilir.

Bu kaliteye sahip kişiler, görevleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenin yanı sıra sorunları kolayca çözmek için stratejiler oluşturdukları için iş piyasasında oldukça değerlidir.

41. Girişkenlik

İddialı insanlar doğrudan, pratik ve konuşma ve fikirlere güvenerek konuşur ve hareket eder.

Genel olarak neyi savunduklarından veya neye karar verdiklerinden çok eminler, bu da kendi fikirleri için sahip oldukları sorumluluğu gösteriyor.

42. karizma

Karizmatik kişi, diğer insanlarda hayranlık, saygı veya hayranlık uyandıran kişidir.

Bu kaliteye sahip kişilerin, samimiyetleri ve iyi iletişimleriyle dikkatleri üzerine çektiği bilinmektedir.

43. Bilgelik

Bilgelik, bilgelik, denge ve bilgi veya olgunlukla doğrudan bağlantılıdır.

Akıllı kişi, akla, ahlaka ve akla göre olgunluk ve düşünceyle ifade eder ve davranır.

44. Mizah anlayışı

İyi huylu bir insan dünyayı, başkalarını veya kendini en komik taraftan algılama yeteneğine sahiptir.

Sağlıklı bir duygusal yaşam için başkaları tarafından değer verilen bir kaliteden çok mizah anlayışına sahip olmak gereklidir.

45. Empati

Empati kurmak, diğerinin ihtiyaçlarını belirleyebilmektir.

Empatik bir kişi, belirli bir durumda diğerinin düşündüğü veya hissettiği şekilde düşünmeye veya hissetmeye çalışarak kendini diğerinin yerine koyabilir.

Empati hakkında daha fazla bilgi edinin.

46. cömertlik

Cömertlik, kişisel çıkar veya kârdan kaçınarak paylaşmanın kalitesidir. Cömert olanlar, nezaketlerini göstererek başkası için kendilerini bile feda edebilirler.

Cömertlik, dayanışma ve empati ile ilişkilidir, çünkü bu iki nitelik bir başkasına bağış yapmak veya gerçek bir şekilde yardıma hazır olmak için gereklidir.

47. Proaktiflik

Proaktivite, insanların yaratıcılığını ve girişimcilik kapasitesini gösteren, inisiyatif alma ve bunları geliştirme kalitesidir.

Senaryoları öngördüğü ve daha pratik ve verimli yanıtlar ve stratejiler sağladığı için çalışma ortamlarında oldukça prestijlidir.

Ayrıca, proaktif bir kişinin 5 tavrına bakın.

48. sabır

Sabır, birini veya bir şeyi beklemeyi öğrenmenin kalitesidir. Alçakgönüllülük, dikkat ve çok fazla içsel güç gerektirir.

Ayrıca bkz.:

Bir kişinin nitelikleri ve kusurları
Bir kişinin kusurlarının listesi
Karakter
Yaşam kalitesi
insan erdemleri
İçine kapanık bir kişinin özellikleri
Gurur
İtibar
kardeşlik

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.