Bir kişinin 30 güçlü ve zayıf yönü

26.06.2022
Bir kişinin 30 güçlü ve zayıf yönü

Güçlü ve zayıf yönler, bir kişiyi karakterize eden olumlu ve olumsuz niteliklere atıfta bulunur. Bunlar sırasıyla kişisel, iş veya akademik hedeflere ulaşmak için fırsatlar veya tehditler oluşturabilir.

Bir kalitenin bir güç olarak kabul edilebilmesi için, kişide baskın bir özellik olması, özel bir şey olarak değerlendirilmesi gerekir. bir kültürde ve istenmeyen bir zıddı var. Bu istenmeyen zıtlık, zayıflık dediğimiz şeydir. Zayıf yönler, güçlü yönlerden farklı olarak, bir kültür tarafından reddedilen kusurlardır. Yani bunlar istenmeyen özelliklerdir.

İşte karşıt güçlü ve zayıf yönlerin açıklanmış bir listesi. Bu, onun önemi ve toplumsal değeri konusunda farkındalık yaratmamızı sağlayacaktır.

1. bütünlük vs Yolsuzluk

Dürüstlük, insanlarla ilişkilerimizde ve iş veya akademik faaliyetlerimizde dürüst ve şeffaf olma yeteneğinden oluşan bir güçtür. Dürüst bir insan, her koşulda iyiliği hakim kılan kişidir.

Yolsuzluk, dürüstlüğün karşıtıdır ve bu nedenle bir zayıflıktır. Kişisel ilişkilerinde ve faaliyetlerinde ortak yarar ve değerleri ön plana çıkarmayan bir kişi, yozlaşmış bir kişidir ve dolayısıyla istenmeyen kişidir.

2. Üstün olma isteği vs. Konformizm

Üstün olma arzusu hırstan başka bir şey değil, olumlu anlamda. Kendini en iyi versiyonuna doğru geliştirmek, büyütmek ve tamamen geliştirmek için canlı ve açık bir arzu ile ilgilidir. Bir kişinin üstün olma arzusu, başkalarını üstün olmaya teşvik edebilir ve etraflarında refah yaratır. Başarılı olmak için sağlıklı bir arzuya sahip insanlar her zaman bir ilham kaynağıdır.

Konformizm ise, kişinin kendi gerçekliğine uyma ve ona yerleşme, bir şeyleri iyileştirme konusunda mutlak ilgisizlik göstermeden oluşan bir zayıflıktır. ve ilerleme. Konformist insanların şu anda “rahatlık bölgesi” olarak adlandırılan bölgeye yerleşmeleri çok muhtemeldir. Bu, üstesinden gelmenin değerine aykırıdır.

3. Empati vs. Kayıtsızlık

Empati, kendinizi başka birinin yerine koyabilme yeteneğidir. Bu bir güçtür çünkü diyalogu, anlayışı ve ortak çözüm arayışlarını kolaylaştırır. Empati, aşırılıklara veya suistimallere karşı kişinin kendi duyarlılığına sınırlar getirilmesine izin veren ekpati ile tamamlanır.

Kayıtsızlık empatinin tersidir ve bu haliyle kişi, kişiyle bağlantı kuramadığı için bir zayıflıktır. diğer insanların ihtiyaçları ve bakış açıları. Zaman içinde kayıtsızlık zalimce davranışlara yol açabileceği gibi izolasyona da yol açabilir.

4. dostluk vs dostluk Bireycilik

Arkadaşlık, çalışma veya iş arkadaşlarıyla samimi ve işbirlikçi bir tutumu ifade etmektir, bu nedenle ekip çalışmasında temeldir.

Bireycilik bir zayıflıktır çünkü, Bir yandan, çalışma ekibinden uzaklaşmayı ve diğer yandan gerektiğinde yardım isteyememeyi ifade eder.

5. Dayanışma vs Bencillik

Dayanışma bir güçtür. Destekleyici olmak, ihtiyaç durumunda birine, yakın grubun kapsamı dışında bile destek sağlamaktır. Bu nedenle dayanışma toplumda çok değer verilen bir değerdir.

Bencillik, dikkatin yalnızca kendi çıkarlarına odaklanmasından oluşur, bu da yalnızca dayanışma eksikliğine değil, aynı zamanda başkalarına karşı potansiyel olarak zararlı uygulamalara da yol açar.

6. disiplin vs Disiplinsizlik

Disiplin, hedeflere ulaşmak için düzenli ve sürekli çalışma yeteneğidir. Bu bir güçtür çünkü kişinin sürekli gelişimine olanak tanır ve aynı zamanda çevresindekiler arasında bir teşviktir.

Disiplinsizlik, hem birlikte yaşama kuralları hem de yaşam rutinleri açısından düzensiz davranışlardır. oku veya çalış. Bir zayıflıktır çünkü çalışma ekiplerinin uyumlu ilişkisini ve kişisel gelişimi tehdit eder.

7. Sorumluluk vs Sorumsuzluk

Sorumluluk, kişinin kendi özgür iradesiyle görevlerini yerine getirebilmesidir. Bu nedenle, çok değerli bir güçtür.

Sorumsuzluk, bir yükümlülüğü yerine getirme iradesinin olmamasıdır. Sorumsuz insanlar sadece işlerini yapmakla kalmazlar, aynı zamanda etkilenen insanları tatmin etmeye isteksizdirler.

8. özveri vs Mükemmeliyetçilik

Adanma bir güçtür çünkü bireyin mümkün olan en yüksek kalitede işe ulaşmak için en iyi çabasını sağlar. Bu her zaman ortak yarar ve kişisel gelişim ile sonuçlanır. Adanmış ve vicdanlı olmak, günlük zorluklarla veya hatalarla çelişmez.

Mükemmeliyetçilik genellikle yanlışlıkla mükemmellik ile karıştırılır. Mükemmeliyetçi hata yapmaktan korkar ve esnek değildir. Mükemmeliyet olmadığı için mükemmeliyetçiler,bir zayıflık oluşturan yüksek düzeyde hayal kırıklığı ve hoşgörüsüzlük.

9. hoşgörü vs Hoşgörüsüzlük

Hoşgörü, anlaşmazlıklardan bağımsız olarak başkalarının özgür ifadesini kabul etme yeteneğidir. Bu nedenle, değerli bir saygı marjı ve demokratik tutum anlamına gelir.

Hoşgörüsüzlük, başkalarını oldukları gibi kabul edememek veya bizim fikirlerimize aykırı olduklarında onların fikirlerini kabul edememektir. Hoşgörüsüz, başkalarına saygı duymaz ve otoriter bir karakter gösterir.

10. cömertlik vs Küçüklük

Cömertlik, sahip olduklarını başkalarıyla paylaşma yeteneğidir. Sadece maddi şeylere atıfta bulunmaz. Cömert olmak aynı zamanda bilgi ve hediyeleri paylaşmak ve yardım etmek için zaman ayırmaktır. Bu, karşılıklı büyüme ve ekip ruhu ile sonuçlanır.

Hassasiyet, genellikle başkaları tarafından alt edilme korkusu veya rekabet ruhu nedeniyle, hem maddi malları, hem hediyeleri hem de bilgiyi kendine saklamaktır. Kötülük, karşılıklı büyümeyi engeller ve küskünlüğü besler.

11. özgüven vs Güvensizlik

Özgüven, kişinin kendi potansiyellerine ve karakter özelliklerine güvenmesi ve bunları bilinir hale getirmesi anlamına gelir. Bu güvenlik ve şeffaflık, başkalarında bize karşı bir açıklık ve güven tutumu uyandırır.

Güvensizlik, davranışımızı engelleyen ve izolasyona yol açan karakterimize veya hediyelerimizin kalitesine olan güven eksikliğinden kaynaklanır. Güvensiz insanlar kendilerini tanıtmakta zorlanırlar ve bu da başkalarından olumlu ilgi çekememesine neden olur.

12. sabır vs sabır Sabırsızlık

Sabır, beklemeyi bilmenin ve süreçlere ve sonuçlarına saygı duymanın armağanıdır. Hoşgörü, disiplin, esneklik ve karşılıklı gelişme ile ilgili bir güçtür.

Sabırsızlık, sonuç almak için gereken kadar bekleyememektir. Bu bir zayıflıktır, çünkü tahammülsüzlüğü, hüsranla baş edememeyi ve sonuçlar hemen olmadığında (tutarsızlık) süreçlerin terk edilmesini ifade eder.

13. Dayanıklılık vs Katılık

Dayanıklılık, kişisel gelişim için kötü deneyimleri işleme ve öğrenmeye dönüştürme yeteneğidir. Kişinin kendi bütünlüğünü koruma becerisini ve koşulların baskısına karşı direncini içerir.

Sertlik, esnekliğe karşı tutumdur. Katı insanlar hayal kırıklığını bir olasılık olarak kabul etmezler. Bu nedenle, uyum sağlamak, öğrenmek ve zorlukların üstesinden gelmek için durumları değerlendirmekte ve kendilerini değerlendirmekte büyük zorluk yaşarlar.

14. azim vs Tutarsızlık

Azim, kişisel, iş veya akademik hedeflere ulaşmak için hedefleri ve gerekli çabaları yüksek tutma kalitesidir.

Sabırsızlık, hedeflere ulaşmak için çaba ve rutinleri terk etmektir, konunun ruh haline göre.

15. Çok yönlülük vs. Esneklik

Çok yönlülük, farklı işlevlere ve görevlere hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlama yeteneğidir. Bu, özellikle hem bilgi hem de organizasyon yapılarında sürekli değişiklikler gerektiren bir zamanda, iş için temel bir güçtür.

Esneklik, koşullara göre değişikliklere ve yeni işlevlere uyum sağlayamamaktır.

16. motivasyon vs İlgisizlik

Motivasyon, özellikle orta veya uzun vadede taahhüt ve disiplin gerektirdiğinde, proje ve faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik ilgi ve mutluluğun gerçek ifadesidir. Ekip üyelerini hedeflere ulaşmaya teşvik etme sürecinde yardımcı olur.

Kaygısızlık, hayatın talepleri ve sorumlulukları karşısında ilgi, tutku veya sevgi hissetmenizi engeller. Kayıtsız bir kişi ilgi belirtisi göstermez ve kendi veya ortak hedeflerine ulaşmaya kendini adama yeteneğine sahip değildir.

17. proaktiflik vs Tepkime

Proaktivite, emredilmemiş olsalar bile gayretli, gerekli ve zamanında eylemlerde bulunmayı içeren inisiyatif kapasitesidir. Entegrasyon, takım ruhu ve sorumluluk sergiler.

Reaktivite, yalnızca kendilerine söyleneni yapan, yani sadece tepki veren insanların pasif bir tutumundan oluşur. Bu bir zayıflıktır çünkü sorumlu davranamama anlamına gelir.

18. anlayış vs Önem derecesi

Anlama, bir karar vermeden önce başkalarının bakış açısını, koşullarını veya olasılıklarını algılama, anlama ve değerlendirme yeteneğidir. Geri bildirim veya geri bildirim verirken önemlidir.

Önemlilik, başkalarını katı bir şekilde yargılamak, kurallara uyumu insan süreçlerine üstün kılmaktır. Böyle davrananlarinsanları korkuturlar, özgüvenlerini sarsarlar ve öğrenme ve uyum süreçlerini baltalarlar.

19. Kararlılık vs. Kararsızlık

Kararlılık, karar verme ve bunlara uygun eylemlerde bulunma yeteneğidir. Açıklık ve odaklanma gösterdiği için işte ve çalışmalarda çok değerli bir kalitedir.

Bir kişilik özelliği olarak kararsızlık, yalnızca kişiyi değil, birlikte çalıştığı ekibi de etkileyebilen bir güvensizlik ve kararsızlık işaretidir. bir projeye başlarlar.

20. Verimlilik Verimsizlik

Verimlilik, işte çok değer verilen bir görevi mümkün olan en yüksek kalitede ve doğru zamanda gerçekleştirmek ve yerine getirmektir.

Verimsizlik bir zayıflıktır, çünkü bunu ima eder. üretimin kalitesi veya miktarı ile telafi edilmeyen zaman kaybı ve ekonomik kaynak kaybı.

21. titizlik vs Erteleme

Güç olarak çalışkanlık, acil olmasa da gerekli olan günlük taleplerin hızlı ve zamanında çözümünü ifade eder. Basit bir deyişle, “bugün yapabileceklerinizi yarına kadar ertelemeyin.” Özenli davranmak, her şeyin yolunda gittiğine dair iç huzurunu sağlar ve küçük işlerin birikerek büyük sorunlara dönüşmesini engeller.

Erteleme, çalışkanlığın tam tersidir. Günlük taleplere verilen yanıtı veya çözümü ertelemek veya ertelemek, önemsiz şeylerle zaman meşgul etmek gibi kazanılmış bir alışkanlıktan oluşur. Katılımsız talepler, çözülemez hale gelebilecek sorunlar yaratma noktasına kadar birikir veya büyür.

22. özgüven vs Pasiflik

Atılganlık, değerlerimizi, fikirlerimizi, kriterlerimizi veya sağlıklı çıkarlarımızı savunarak sağlam, empatik, saygılı ve hepsinden önemlisi zamanında iletişim kurma yeteneğidir. İddialı insanlar, maliyetini bilerek, gerektiğinde fikirlerini ifade eder ve savunurlar.

Pasiflik, aksine, sessiz kalmaktan veya çatışma ve sonuçları üzerinden otosansür yapmaktan ibarettir. Pasif insanlar, başkalarıyla empatik olsalar bile, kendilerini aşağılık ve değişim yaratma konusunda yetersiz hissederler ve boyun eğme tutumları benimserler. Bu nedenle, pasiflik sadece pasifi değil, sevdiklerini veya çalışmalarını veya çalışma takımını da etkiler. Sessiz şiddet bile olabilir.

23. Sosyallik vs Utangaçlık

Sosyallik, bağlantılar kurmak ve müzakereler için gerekli olan, saygılı ve dinamik sosyal ilişkilerin geliştirilmesini destekleyen bir tutumdur.

Utangaçlık, insanların yaşamasını zorlaştıran bir kişilik özelliğidir. değerli ilişkiler ağı oluşturma olasılığını geciktiren ve müzakere sürecini engelleyen kişinin sosyalleşmesi.

24. öğrenme arzusu vs Öğrenmeye ilgi eksikliği

Öğrenme arzusu ve merak, hem kişisel hem de profesyonel olarak sürekli gelişme arzusunun bir ifadesidir.

Öğrenmeye ilgi eksikliği, öğrenme eksikliğini vurgular. zayıflık olarak algılanan kişisel ve profesyonel gelişim motivasyonu.

25. eğitim vs Eğitim eksikliği

Eğitim, iş veya akademik kurumlara başvururken bir güçtür. Bu, kişinin eğitim alanıyla ilgili belirli zorluklar için nitelikli olduğunu ortaya koymaktadır.

Eğitim eksikliği, kişinin iş olanakları açısından aleyhine oynar. Eğitimi olmayan bir kişi, iş seçeneklerini ve daha iyi ücreti sınırlı görür.

26. deneyim vs Deneyimsizlik

Gerçekte bilginin uygulamaya konulduğu, doğrulandığı ve mükemmelleştirildiği yer olduğundan, edinilen deneyim belirli senaryo türleri için önemlidir.

Deneyimsizlik bir faktör olabilir. belirli iş pozisyonlarını hedeflemeye karşıdır, çünkü belirli türdeki durumlar yalnızca uygulamanın kendisinden anlaşılabilir.

27. şükran vs Minnettarlık

Şükran bir güçtür, çünkü deneğin bunun kendisinden değil, insanlar arasındaki hediye alışverişinden kaynaklandığını kabul ettiğini gösterir. Bu nedenle çevrelerindeki tüm bireylere değer verir ve saygı duyarlar ve bir ekip içinde çalışmaktan daha kolay vakit geçirirler.

Nakarat bir zayıflıktır çünkü kişiyi yabancılaştırır ve insanlıktan çıkarır. Nankör insanlar kibirli olmanın yanı sıra başkalarını yükselmek için bir araç olarak kullanırlar ve katkılarına itibar etmezler.

28. alçakgönüllülük vs Gurur

Alçakgönüllülük bir güçtür, çünkü bir kişinin kendisini bir ekip üyelerine karşı eşit olarak algılama ve gerektiğinde savunmasızlığını kabul etme isteğini ifade eder.

Gurur bir zayıflıktır çünkü , bir yandan kişinin diğerlerinden üstün olduğunu ima eder. Öte yandan, gururlu kişi zayıflıklarını kabul etmediği için kendini geliştiremez veya başkalarının iyileşmesine yardımcı olamaz.

29. Konsantrasyon vs. Dağılma

Konsantrasyon bir güçtür, çünkü tüm zihinsel enerjinin devam eden görevlerde kullanılmasına izin verir, bu da zaman ve kaynakların verimli kullanımını destekler.

Dağılma nedeniyle oluşan bir zayıflıktır. tüm zihinsel çabaların devam eden görevlere adanmasını engellemesidir. Karakter özelliği dağınık olan bir kişi, günlük zorluklarla yüzleşmek için bağlılık, disiplin ve olgunluk eksikliği gösterir.

30. ihtiyat vs ihtiyat Pervasızlık

İhtiyat, sözlerimizin veya eylemlerimizin uygulanmadan önce taşıyabileceği riskleri hesaba katarak düşünme ve hareket etme yeteneğidir. Bu nedenle, ihtiyatlı bir kişi de sağduyuludur. Her iki koşul da herhangi bir alanda güven ve saygı yaratır.

Pervasızlık, riskleri ve sonuçları düşünmeden taviz veren durumlarda konuşmak veya hareket etmektir. Pervasız insanlar genellikle ele aldıkları bilgiler konusunda düşüncesiz davranırlar ve genellikle saygısız olarak algılanırlar. Bu nedenle, pervasızlık bir zayıflıktır.

Ayrıca ilginizi çekebilir:

Bir kişinin 27 güçlü yönüSWOT: bir kişinin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri60 bir kişinin nitelikleri ve kusurları31 bir kişinin sahip olabileceği zayıf yönleri ( ve iyileştirmeli)

Kaynak: https://www.meanings.com/strengths-and-weaknesses/

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.