Birincil Ekonomik Faaliyetler

29.07.2022
Birincil Ekonomik Faaliyetler

Birincil ekonomik faaliyetler; doğada var olan malların üretimine dayalı olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde insanlar, ihtiyaçlarını doğadan faydalanarak gerçekleştirir.

Emek gücü yoğun olan bu faaliyetlerden elde edilen gelir, diğer ekonomik faaliyetlere göre daha düşüktür. Birincil faaliyetler, geçmişten günümüze sürdürülen beş faaliyeti kapsar:

Avcılık ve toplayıcılık: En eski zamanlarda insanların yaşamını devam ettirebilmek için başvurdukları yöntemdir. Milyonlarca yıl süren avcılık ve toplayıcılıkta insanlar, ilk çağlarda doğada hazır bulunan meyveleri ve çeşitli küçük hayvanları toplayarak ve yiyerek hayatta kalmayı başarmışlardır.

Hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan bu varlıklar, bulundukları çevrede tükendiğinde, yeni yer arayışlarına girişmişlerdir. Beslenebildikleri bölgelere yerleşmişler ve hayatlarını da bu şekilde devam ettirmişlerdir. Daha sonra geçimlerini avcılık yaparak sağlamaya çalışan insanoğlu, büyük hayvanları yakalayabilmek ve yiyebilmek için aletler geliştirmiştir. Bulundukları çevreden, yaşamlarının devamını sağlayan hayvanların göç etme mevsimlerinde ayrılmış ve hayvanların göçünü takip eden bir göçer yaşam sürmüşlerdir. Bir süre sonra göçer yaşamdan yorulmuş ve hayvanları evcilleştirerek yerleşik hayata geçmişlerdir.

Tarım ve hayvancılık: Genel anlamda tarım, “bitkisel ve hayvansal ürünlerin; üretilmesi, kalite ve veriminin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ile pazarlanması” şeklinde tanımlanır.

Halk dilinde ise toprağı ekmek ve ürün almak anlamına gelmektedir. Kısaca insanların kontrolü altında bitki ve hayvan yetiştiriciliği olarak tanımlanan tarım, toprak ve tohumdan bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek ve bu ürünleri işlemektir. Bahçecilik, ağaçlandırma, suni yollarla balık üretimi gibi faaliyetleri içine alır.

Toprağın ekilmesiyle elde edilen ürünler tarım ürünleri; tarımsal etkinlik alanları ve bağ-bahçe tarımında kullanılan alanlar ise tarla olarak tanımlanır.

Tarım: Kültür Devrimi

Tarım: Kültür Devrimi

Tarım sektörünü oluşturan faaliyet kolları insanoğlunun göçebeliği bırakması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri, toprağı ekip-biçerek elde etmesi, ‘kültür devrimi’ olarak tanımlanır.

Avcılık ve toplayıcılığın bırakılması ve yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte ilkel tarım başlamıştır. Tarım, geçmişi oldukça eski ve birçok ülkenin ekonomisinde önemli yere sahip olan bir faaliyettir. Tarımsal faaliyetler teknik açıdan bitki yetiştirme, hayvan yetiştirme ve tarım teknolojisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, tarım faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Tarım, besin üretimini ve besin maddelerinin çeşitlenmesini sağlayarak, toplumların sağlıklı gelişimine katkı sağlamakta ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sebeple, geçmişte olduğu gibi günümüzde de en önemli, temel ekonomik faaliyetlerdendir.

Hayvancılık: Tarım faaliyetlerinden ayrı düşünülmemesi gereken, çeşitli sebeplerle yeterli tarımsal faaliyetlerde bulunamayan bölgelerde, birincil öneme sahip bir geçim kaynağıdır. Bazı bölgelerde, iklim şartları, arazi yapısı ve bunun meydana getirdiği ulaşım zorluğu gibi nedenler tarımı sınırlamaktadır.

Hayvancılık, bu bölgeler için daha önemli hale gelmekte ve bölge halkı, hayatını ağırlıklı olarak hayvancılıktan elde ettiği gelir ile devam ettirmektedir. Hayvancılık ilkel ve basit olması sebebiyle karlı bir ekonomik faaliyettir. Ekstansif ve intensif olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

Ekstansif hayvancılık; geleneksel yöntemlerle yapılan hayvan yetiştiriciliğidir. Hayvanların beslenme ihtiyaçlarını doğada karşıladığı bu yöntemde, verimlilik, hayvanların bakımı ve ihtiyaçlarının takibi yapılmamaktadır.

Hayvanlarla ilgili çaba az olduğu için maliyeti düşüktür, ancak elde edilen ürünler kalitesiz, verim düşüktür.

İntensif hayvancılık; verimliliği yüksek olan, yoğun hayvan yetiştiriciliğidir. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, artan ihtiyacı karşılayabilmek için verimliliği arttırmak zorunlu hale gelmiştir. Kontrollü üretimin yapıldığı ve maliyetin yüksek olduğu bu yetiştiricilikte, hayvanlar endüstri bitkilerinin artıkları ile beslendiği için elde edilen ürünler kalitelidir. Hayvanların bakımı ve ihtiyaçları zooteknist ve veteriner hekimler tarafından takip edilmektedir.

Hayvanların bakımı ve ihtiyaçları zooteknist ve veteriner hekimler tarafından takip edilmektedir.

Hayvanların bakımı ve ihtiyaçları zooteknist ve veteriner hekimler tarafından takip edilmektedir.

Ormancılık: insanların doğal ormanlardan üretim yapmasıdır. Odun, kütük, lateks, kauçuk, akçaağaç şurubu bu faaliyet grubuna örnek gösterilebilir. Parke, mobilya, vb. içmal orman ürünleri; reçine, defneyaprağı, v.b. yan orman ürünleridir.

Balıkçılık: deniz, göl ve akarsularda yaşayan canlıların alınmasıdır.

deniz, göl ve akarsularda yaşayan canlıların alınmasıdır.

deniz, göl ve akarsularda yaşayan canlıların alınmasıdır.

Madencilik: toprak, su ve havadan maden çıkarmak ve taş ocaklarıyla ilgili faaliyetleri içine almaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.