Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

04.07.2020
Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

Genel bulut modelinde bulunan BT kaynakları müşteriler açısından veri güvenliği ve gizliliği konusunda bazı riskler ve endişeler taşımaktadır.

Gerek kamusal gerekse şirket verilerinin buluta taşınması, veri güvenliği üzerinden sorumluluğun bulut sağlayıcısı ile paylaşılır hâle gelmesi demektir.

Özel bulut kurulum modelinde dışardan bulut depolama servislerinin eklenmesi kullanıcıların güven sınırlarını genişletmesini gerektirmektedir. Ancak kamu politikaları ile uyuşmayan bulut servislerinde servis sağlayıcı ile kurumlar arasında olası güvenlik riskleri doğmakta ve sonradan telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilmektedir. Bulut bilişimin kullanılabilmesinde sınırlılıklar ve riskler aşağıda başlıklar hâlinde açıklanmıştır.

Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

İnternet Erişim Zorunluluğu

Bulut bilişim üzerinden sunulan hizmetlerde internet hayati öneme sahiptir. Özellikle uygulamalarını bulut veri merkezlerine taşıyan işletmeler için internet hızının yavaşlaması hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilecektir.

Güvenlik

BT kaynaklarına karma bulut kurulum modelinde saldırmak, kritik verileri çalmak veya onlara hasar vermek niyetinden olan kullanıcılara daha fazla imkân sunmaktadır.

Özellikle güvenliğin en zayıf halka perspektifi ile ele alındığı bilişim alt yapısında siber saldırılar için dışa açık genel bulut modelinden alınan hizmetler üzerinden içeriye sızma ilk denenecek güvenlik açıkları arasındadır.

Paylaşım Riskleri

Bulut kurulum modellerinde özel bulutların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk bulutlarında da bu riskler farklı açılardan değerlendirilebilir. Ancak her bir yetki ve paylaşım kullanıcılara sağladığı kolaylıklar yanında riskleri ve güvenlik açıklarını da birlikte getirmektedir.

Gizlilik

Bulut servis sağlayıcıları ile kurumlar arasında kurulan bulut modeli, kurumun veri gizliliği politikalarını gözeten bir güven sınırında birlikte oluşturulabilmesine rağmen servis sağlayıcının veri merkezinde yer alan veriler hizmet sözleşmesi kapsamında korunmaktadır. Amacı kar elde etmek olan bu ticari işletmelerin kurumsal bilgileri koruması açısından bazı riskler doğurabilmektedir. Bu riskler arasında servis sağlayıcıya bağımlılık önemli bir yer tutmaktadır.

Servis sağlayıcılar ile müşteriler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri hükümlerinin yerine getirilip getirilmemesi ya da hizmet süresi boyunca garantisini verdiği hizmetlerin gereğini yerine getirmemesi müşteri tarafında oluşan risklerden bazılarıdır. Kullanıcılar bulut sağlayıcı tarafından sunulmakta olan fiili hizmet düzeyini ve devamlılığını kendisi takip etmek zorundadır.

Aygıt Erişimi

Yazıcı, tarayıcı ve benzeri çevre birimleri bulut yapısı ile tam uyum göstermeyebilir. Özellikle kurumsal sistemlerde kullanılan elektronik imza ve benzeri aygıtlar, USB kilitler ve lisans anahtarları için ek yazılımlara ihtiyaç olabilir. Bu aygıtların kablosuz ve mobil aygıtlarla uyumluluğu bu sorunların çözülmesine katkı sağlayabilir.

Taşınabilirlik

Bulut servis sağlayıcılar arasında taşınabilirlik BT kaynaklarını ve veriyi taşıma etkisini belirlemek için kullanılan bir ölçüdür. Müşteriler belirli bir süre bir bulut servis sağlayıcısından hizmet almasına rağmen diğer servis sağlayıcının sunduğu avantajlar ya da hizmet kalitesini göz önüne alarak verileri taşımak isteyebilir.

Bulutta saklanan veri miktarına göre diğer servis sağlayıcı üzerine verilerin taşınması, hizmetlerin entegrasyonu ve devreye alınması ayrı bir uzmanlık gerektiren bir iş ve maliyet olarak yansımaktadır. Küçük ölçekte yer alan işletmelerin faaliyetlerini bulut hizmetlerine aktarması dezavantajlı olabilmektedir. Bu işletmelerin iş hacimlerine göre doğru bulut hizmetini ya da bulut dışı çözümleri tercih etmelerini gerektirebilir.

Veri Konumu Belirleme

Servis sağlayıcılar toplam sahip olma maliyetlerini göz önüne alarak veri merkezi kurulum yeri belirlenmesinde uygun fiyatlı ve kullanışlı coğrafi bölgeleri tercih etmektedirler. Kullanıcılar servis sağlayıcılar tarafından barındırılan BT kaynaklarının ve verinin gerçekte nerde olduğunun farkında değildirler. Buda bulut üzerinde saklanan veri ve BT kaynaklarının coğrafi konumu bir üçüncü taraf bulut sağlayıcısı tarafından barındırıldığı zaman kullanıcılarının kontrolü dışına çıkabilmekte ve risk oluşturmaktadır.

Yasal Sorunlar

Veri merkezlerinin yer aldığı ülkelere ait uyum ve yasal konurlarda bulut kullanıcıları açısında bir risk teşkil etmektedir. Çoğu düzenleyici çerçeveler ve yasalar ülkelere göre farklılıklar oluşturmaktadır. Bu yasalarda kullanıcılar, bulut hizmetlerini bir servis sağlayıcından almaları hâlinde bile kendi verilerinin güvenliği, bütünlüğü ve depolanmasından sorumlu olduğunun farkındadırlar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.