Bulut Bilişimin Üstünlükleri

04.07.2020
Bulut Bilişimin Üstünlükleri

Bulut bilişim servis sağlayıcıları, cazip fiyatlı kiralama paketleriyle buluttan hizmet alan müşterilerine hazır BT kaynaklarını kendi iş modellerine uygun olarak sunmaktadır.

Servis sağlayıcılar, müşterilerin kendi bünyelerinde veri merkezleri oluşturmadan bulut üzerinden sunulan bu güçlü alt yapıya erişim ve yönetim imkânı sağlar. Bulut bilişimin kullanıcılara, işletmelere ve organizasyonlara sağladığı faydalar aşağıdaki başlıklar hâlinde açıklanmıştır.

Bulut Bilişimin Üstünlükleri

Düşük maliyet

Donanımsal maliyetler azaltılarak etkin ve verimli bir şekilde kullanım sağlanır. Kullanıcı sayısındaki büyüklüğe göre hizmet performansında düşüklük yaşanmaması için yük dengeleyici cihazlar optimum performans sağlanır.

Maliyetleri azaltmak için büyük bulut sağlayıcıları tarafından veri merkezleri oluşturulmuştur. Bu tür veri merkezleri sermaye ve operasyonel tasarrufların sonucu düşük maliyeti oluşturabilen ağ bant genişliğine göre konumlandırılır. Ayrıca işletim sistemleri, ara yazılım veya platform yazılımları ve uygulama yazılımı içinde aynı konumlandırma geçerlidir. Bu sayede bilgi sistemlerinin kurulmasında harcanan altyapı, tesis ve donanım harcamaları en aza indirmektedir.

Ölçeklenebilirlik

BT kaynaklarının artan ya da azalan talepler sonucunda uyum sağlama yeteneğidir. Bulut ortamında yatay ölçeklendirme yağın olarak kullanılır. Kaynakların etkin bir şekilde paylaştırılması ve kullanılması yatay dışarı ölçekleme, serbest bırakılması yatay içeri ölçekleme olarak adlandırılır. Bir diğer ölçeklendirme çeşidi olan dikey ölçeklendirme var olan BT kaynağının yüksek veya düşük kapasiteli bir diğeriyle değiştirilmesidir. Bilişim kaynakları, servis sağlayıcıların kendi iş modellerini temel alarak cazip fiyatlı kiralama paketlerini işletmelerin bilişim ihtiyaçları doğrultusunda artırıp azaltabildiği bir forma dönüşmektedir. Bu sayede ihtiyaç duyulan işlemci kaynağı ya da depolama kaynağı için ayrı bir yatırım yapmaya gerek duymadan kiralama yöntemiyle ihtiyacı olan süre boyunca kullanabilmektedir.

İş Sürekliliği

Kurumlar karşılaşabileceği risklere rağmen iş sürekliliği ve yedekleme açısından bulut teknolojilerinin sunduğu imkânlar azımsanamayacak derecede yüksektir. Doğal afetler, güç kesintileri ya da sabotaj durumları karşısında işletmeler ne kadar deneyim ve tecrübe sahip olsalar dahi bulut sistemleri üzerinden güvenliği sağlanmış verinin geri getirilmesi kadar kolay olmayacaktır.

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Teknolojileri.

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Teknolojileri.

Birlikte Çalışma

Birlikte çalışma olanakları özellikle geleneksel bilgi sistemlerine oranla işletmelerde bilgi paylaşımını ve iletişim alt yapısını kolay hâle getirmektedir. İş süreçlerinin coğrafi bölgelere yayılmış olduğu işletmelerde takibi ve entegrasyonunu sağlamakta ve verimliliği artırmaktadır.

Esnek Erişim

İnternet olan her yerden uygulamalara erişmek, iş ve iş süreçlerinin takibini yapmak çalışanlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Geleneksel BT yatırımlarını ve önceliklerini bir yana bırakarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin internet ortamında sağlandığı kurumsal maliyetlerin minimuma indiği teknoloji yönetiminden ziyade iş süreçlerinin içerisinde BT’nin yeniden tanımlandığı bir değişim süreci bulut bilişimle birlikte başlamıştır.

Bakım ve Destek

Geleneksel BT ortamları ve bunların gerektirdiği teknik personelin yanı sıra sürekli yazılımların takip edildiği yükseltme ve yamaya imkân sunan yazılımlar, veri merkezlerinin güç ve soğutma için ödediği bedeller, altyapı kaynaklarını korumak için uyarı gerektiren güvenlik ve erişim kontrol önlemleri ve lisans, destek düzenlemelerini takip etmeyi gerektirebilen yönetici ve muhasebe personeli gibi yaygın olarak bilgi işlem birimin sorumluluklarını bulut bilişim teknolojileri ile servis sağlayıcıya aktarmaktadır.

Güncelleme

Bu servis sağlayıcılara kendileri satın almak zorunda kalmadan güçlü altyapıya erişmek için tercih edilen bir yöntemdir. Burada donanım ve yazılım satın alma ve sahip olma maliyetleri minimize edilerek, sermayenin veri merkezlerine ve temel iş yatırımına yönlendirilmesini sağlar. Bulut tabanlı BT kaynaklarına yatırım yapmanın en yaygın ekonomik gerekçesi BT yatırımlarının azaltılması, yani donanım ve yazılım satın alma ve sahip olma maliyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Yeni yazılım ve donanımlarla çalışmak işletmeler için yeni fırsatları beraberinde getirecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.