Bilim

Biyoloji, Coğrafya, Felsefe vb. genel bilim dallarıyla ilgili makaleleri bu kategori altında bulabilirsiniz.

Tüm insan deneyiminin coğrafi sorusu, “Neredeyim?” Klasik Yunanistan ve Çin bu soruya dünyanın mantıksal ağ sistemlerini oluşturarak cevap vermeye çalışmışlardır. Antik Yunan...
26.07.2022
Hayvanlar alemi, aynı zamanda Animalia Kingdom veya Metazoa olarak da bilinir, yutma heterotrofları tarafından oluşturulan, yani kendi yiyeceklerini üretmeyen ve...
25.07.2022
Umbanda, Afrika, yerli, doğu ve Avrupa dinlerinin (Katoliklik ve Kardeşist ruhçuluk) unsurlarının karışımından kaynaklanan bir Brezilya dinidir. Mestizo ve bağdaştırıcı...
25.07.2022
Yırtıcı kuş, şahin, kartal ve şahin gibi yüzlerce etçil kuş türüne verilen isimdir. Bu kuşların avlarını kaçırdıkları bilinmektedir, bu da...
25.07.2022
Angiospermler, muhtemelen daha verimli üremeyi garanti eden çiçeklerin, meyvelerin ve tohumların varlığından dolayı gezegendeki en çeşitli bitki grubudur. Angiospermlerin üremesi,...
23.07.2022
Kan, hücresiz bir kısım olan plazma ve hücresel kısmı oluşturan sözde şekillendirilmiş elementlerden oluşur. Bu son kısım hücre tiplerinden oluşur:...
23.07.2022
Fotosentez, organik bileşiklerin sentezini gerçekleştirmek için güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü bir süreçtir. Fotosentez, enerjinin biyosfere girişinden ana sorumludur ve...
23.07.2022
Ektodermal kökenli sinir dokusu, dış ve iç ortamdan bilgi alma, işleme ve organlara ve bezlere yanıt gönderme temel işlevine sahiptir....
23.07.2022
Sabit fikirlerle çelişen ilk eserlerden biri Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) tarafından 1809’da yapılmıştır. Lamarck, Zoolojik Felsefe (Philosophie Zoologique) olarak bilinen eserinde...
23.07.2022
Güneş sürekli olarak gezegenimize güneş radyasyonu gönderir. Bu radyasyonun bir kısmı uzaya geri yansır ve bir kısmı Dünya tarafından emilir...
23.07.2022
Oksijen döngüsü, oksijen elementini içeren bir biyojeokimyasal döngüdür (farklı kimyasal formlardaki elementlerin çevreden canlılara ve tekrar çevreye geçtiği süreç). Bu...
23.07.2022
Yağ dokusu, yağ hücrelerinizde veya adipositlerinizde yağ depolayan özel bağ dokusudur. Bu doku, vücudun trigliserit formundaki en büyük enerji rezervidir....
23.07.2022
Hücre zarı veya plazmalemma olarak da adlandırılan plazma zarı, hücre içi ortamı dış ortamdan ayırarak hücreyi sınırlayan bir yapıdır. Hücrenin...
23.07.2022
Hindistan’da, Hindu tanrı ve tanrıçalarından veya tanrı avatarlarından birine adanmış yüzlerce kutsal mekân vardır. Bunlar arasında Benares ve Allahabad’ın önemli...
19.07.2022
Her dinde olduğu gibi Hinduizm’de de bir takım semboller vardır. Bunların başlıcaları; Om, Svastika ve Kutsal İnektir. Om: Mistik etkisi...
19.07.2022
Hinduizm’de ritüel bireysel bir faaliyettir. Ritüeller, genellikle evlerde nadiren de tapınağa gidilerek yerine getirilir. Evlerde tanrıyı sembolize eden heykellerin önünde...
19.07.2022
Hinduizm tabiri belirli bir kutsal kitabı, inanç ve ritüeller sistemi olan bir dinî değil daha ziyade Hint alt kıtasında yaşayan...
19.07.2022
Güneş, bileşenleri, sıcaklığı ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca Güneş Sistemi. Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır. Güneş nedir?...
17.07.2022
Ormansızlaşmanın ne olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca, bundan nasıl kaçınılacağı ve çölleşmeyle ilişkisi. Ormansızlaşma esas olarak insan eyleminden kaynaklanmaktadır....
17.07.2022
Genlerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, yapılarının nasıl olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Genetik manipülasyon ve mutasyonlar. Gen, belirli bir fonksiyonel...
17.07.2022
Kabukluların ne olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Ayrıca beslenmesi, üremesi ve diğer özellikleri. Bilinen 6.700 kabuklu türü vardır. Kabuklular nedir?...
17.07.2022
Bitkiler, sınıflandırılmaları, kısımları, üremeleri ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca fotosentez nedir. Bitkiler, gezegendeki yaşamın gelişimi için gereklidir....
17.07.2022
Biyosferin ne olduğunu, tarihini, bileşenlerini ve katmanlarını açıklıyoruz. Ayrıca, Unesco Biyosfer Rezervleri nelerdir? Biyosfer, gezegenimizin “canlı kabuğu” dur. Biyosfer nedir?...
17.07.2022
Haritaların ne olduğunu, tarihçelerini, öğelerini, türlerini ve kullanımlarını açıklıyoruz. Ayrıca zihinsel, bilişsel ve kavramsal haritalar. Harita, gezegenimizin yüzeyinin sembolik bir...
17.07.2022
Jeomorfolojinin ne olduğunu, çalışma amacını, dallarını ve neden önemli olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca jeoloji ile ilişkisi. Jeomorfoloji, kabartmayı oluşturan süreçlerin neler...
17.07.2022
Geoteknik veya geoteknik mühendisliğinin ne olduğunu, çalışma alanlarını ve tarihçesini açıklıyoruz. Ayrıca jeoteknik mühendislerinin işi. Geoteknik, otoyolların, köprülerin ve daha...
17.07.2022
Jeofiziğin ne olduğunu, çalışma amacını, uygulamasını ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca şubeleri nelerdir. Jeofizik, gezegenin erişilemeyen içini anlamak için gözlemlenebilir...
17.07.2022
Topografyanın ne olduğunu, tarihçesini, dallarını ve önemini açıklıyoruz. Ayrıca topografik ölçüm ve jeodezi nedir? Topografi, dünya yüzeyini grafiksel olarak temsil...
17.07.2022
Pangea’nın ne olduğunu, ne zaman var olduğunu, nasıl oluştuğunu ve bölündüğünü açıklıyoruz. Ayrıca kıtaların kayması teorisi nedir? Pangea, günümüz kıtalarının...
17.07.2022
Stratosferin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, önemini ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca ozon tabakası nedir. Stratosferde uçaklar seyahat eder ve neredeyse...
17.07.2022