Coğrafya

Coğrafya (yeryüzü) bilimi ile ilgili makaleleri bu kategori altında bulabilirsiniz.

Tüm insan deneyiminin coğrafi sorusu, “Neredeyim?” Klasik Yunanistan ve Çin bu soruya dünyanın mantıksal ağ sistemlerini oluşturarak cevap vermeye çalışmışlardır. Antik Yunan...
26.07.2022
Ormansızlaşmanın ne olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca, bundan nasıl kaçınılacağı ve çölleşmeyle ilişkisi. Ormansızlaşma esas olarak insan eyleminden kaynaklanmaktadır....
17.07.2022
Kabukluların ne olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Ayrıca beslenmesi, üremesi ve diğer özellikleri. Bilinen 6.700 kabuklu türü vardır. Kabuklular nedir?...
17.07.2022
Bitkiler, sınıflandırılmaları, kısımları, üremeleri ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca fotosentez nedir. Bitkiler, gezegendeki yaşamın gelişimi için gereklidir....
17.07.2022
Haritaların ne olduğunu, tarihçelerini, öğelerini, türlerini ve kullanımlarını açıklıyoruz. Ayrıca zihinsel, bilişsel ve kavramsal haritalar. Harita, gezegenimizin yüzeyinin sembolik bir...
17.07.2022
Jeomorfolojinin ne olduğunu, çalışma amacını, dallarını ve neden önemli olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca jeoloji ile ilişkisi. Jeomorfoloji, kabartmayı oluşturan süreçlerin neler...
17.07.2022
Geoteknik veya geoteknik mühendisliğinin ne olduğunu, çalışma alanlarını ve tarihçesini açıklıyoruz. Ayrıca jeoteknik mühendislerinin işi. Geoteknik, otoyolların, köprülerin ve daha...
17.07.2022
Jeofiziğin ne olduğunu, çalışma amacını, uygulamasını ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca şubeleri nelerdir. Jeofizik, gezegenin erişilemeyen içini anlamak için gözlemlenebilir...
17.07.2022
Topografyanın ne olduğunu, tarihçesini, dallarını ve önemini açıklıyoruz. Ayrıca topografik ölçüm ve jeodezi nedir? Topografi, dünya yüzeyini grafiksel olarak temsil...
17.07.2022
Pangea’nın ne olduğunu, ne zaman var olduğunu, nasıl oluştuğunu ve bölündüğünü açıklıyoruz. Ayrıca kıtaların kayması teorisi nedir? Pangea, günümüz kıtalarının...
17.07.2022
Nemin ne olduğunu, hangi türlerin bulunduğunu ve nasıl ölçüldüğünü açıklıyoruz. Ayrıca havadaki nem ve bulutların nasıl oluştuğu. Havadaki nem, su...
17.07.2022
Neptün gezegeni, keşfi, yapısı, atmosferi ve iklimi hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca halkaları ve uyduları. Neptün’ün Jüpiter’inkinden daha soluk halkaları...
17.07.2022
Mekanın ne olduğunu farklı anlamlarına göre açıklıyoruz: fiziksel, dış mekan, coğrafi mekan ve zamanla ilişkisi. Boşluk bir mesafe veya uzantı...
17.07.2022
Denizle ilgili her şeyi, hangi türleri olduğunu ve derinliğini anlatıyoruz. Ayrıca okyanuslarla olan farklılıkları ve dünyadaki deniz örnekleri. Antik çağlardan...
17.07.2022
Mikroplastiklerin ne olduğunu, nerede bulunduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca, olası çözümler nelerdir? Mikroplastikler, farkında olmadan suyumuzda ve gıdalarımızda olabilir....
17.07.2022
Enlem, Dünyadaki herhangi bir nokta ile onu ortadan bölen çizgi, yani ekvator arasındaki açısal mesafedir. Bu mesafe, söz konusu noktanın bulunduğu meridyen boyunca ölçülür ve karasal...
11.07.2022
Biyom, benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere denir. Orman biyomu, çalı biyomu, savan biyomu, çöl...
08.07.2022
Türkiye nüfusunun hızlı artması en önemli özelliğidir. 1927 – 2017 yılları arasında Türkiye nüfusu, 13,6 milyondan 80,8 milyona yükselmiştir. Türkiye‘de nüfus artışı...
19.06.2022