Felsefe

İnsan kavramlar aracılığı ile düşündüğüne göre anlamı doğru bilinmeden kavramların kullanılmaması gerekir. Kullanılıyorsa anlamı söylenebilmelidir. Felsefe kavramsal bir düşünme etkinliği...
28.05.2022
Var olan her şey üzerine düşünebiliriz. Bu düşünme sürecinde dil sayesinde nesnelere ad verir, bunlar arasında bağlantılar kurar ve soyutlama...
28.05.2022
Özelden özele yapılan akıl yürütme türü olan analoji ise iki şey arasındaki ortak özelliğe veya benzerliğe dayanarak birisi için verilen...
28.05.2022
Güne nasıl başlayacağınız, ne yiyeceğiniz, nereye gideceğinizden evrenin yapısı, yaşam ve kendinize kadar kısacası her şey üzerine düşünebilirsiniz. Düşündüğünüz her...
28.05.2022
Felsefe, var olan her şey üzerine düşünsel bir etkinliktir. Bilinçli insanın yaşadığı dünyaya ve yaşamına anlam verme çabasıdır. İnsanın, yeni...
28.05.2022
Hayattan beklentilerinizi sorgulamanız, amaçlarınız üzerinde düşünmeniz; kendiniz için iyi ve kötüyü fark etmenize neden olur. Yaşam üzerine düşünmeye başladıysanız anlamlı...
28.05.2022
Felsefenin merak etme, soru sorma, şüphe etme, eleştirel olma gibi temel nitelikleri olduğunu öğrenmiştik. Bilmelisiniz ki bu niteliklere göre felsefi...
28.05.2022
Felsefi düşüncenin en temel özelliklerinden ilki insanın hayret etmesi, ikincisi merak etmesi, üçüncüsü soru sormasıdır. Hayret insanın evrende olup bitenler...
28.05.2022
Yeryüzüne adım attığı andan itibaren insan, evrensel bazı soruların cevabını merak etmiştir: “Doğada var olan her şeyin kökeni ve nedeni...
28.05.2022
Günümüze ulaşmış bir hikâye vardır. Hikâyeye göre kendini beğenmiş, giyinip gezmekten başka hiçbir şey düşünmeyen bir kral varmış. Bir gün...
28.05.2022
Felsefenin ne olduğu, yanıtlanması güç bir sorudur. Felsefe, farklı dönemlerde farklı anlamlara karşılık gelmiştir. Ne yazık ki herkesin üzerinde uzlaşabileceği...
28.05.2022
Arapçadan dilimize geçen felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia (filyasofya) sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia (filia) (seviyorum, peşinden koşuyorum) ve sophia (sofya:...
28.05.2022
Her şeyden önce insanın doğayı anlama isteği doğuştan gelir. İnsan, dünyaya hayvanların sahip olduğu yaşamını sürdürme ve kendini koruma gibi...
28.05.2022