Felsefe

Felsefe bilimi ve filozoflar ile ilgili makaleleri bu kategori altında bulabilirsiniz.

Umbanda, Afrika, yerli, doğu ve Avrupa dinlerinin (Katoliklik ve Kardeşist ruhçuluk) unsurlarının karışımından kaynaklanan bir Brezilya dinidir. Mestizo ve bağdaştırıcı...
25.07.2022
Sabit fikirlerle çelişen ilk eserlerden biri Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) tarafından 1809’da yapılmıştır. Lamarck, Zoolojik Felsefe (Philosophie Zoologique) olarak bilinen eserinde...
23.07.2022
Hindistan’da, Hindu tanrı ve tanrıçalarından veya tanrı avatarlarından birine adanmış yüzlerce kutsal mekân vardır. Bunlar arasında Benares ve Allahabad’ın önemli...
19.07.2022
Her dinde olduğu gibi Hinduizm’de de bir takım semboller vardır. Bunların başlıcaları; Om, Svastika ve Kutsal İnektir. Om: Mistik etkisi...
19.07.2022
Hinduizm’de ritüel bireysel bir faaliyettir. Ritüeller, genellikle evlerde nadiren de tapınağa gidilerek yerine getirilir. Evlerde tanrıyı sembolize eden heykellerin önünde...
19.07.2022
Hinduizm tabiri belirli bir kutsal kitabı, inanç ve ritüeller sistemi olan bir dinî değil daha ziyade Hint alt kıtasında yaşayan...
19.07.2022
Varlığın ne olduğunu, tarihteki farklı felsefi akımlarını Yunan antik çağlarından günümüze kadar açıklıyoruz. Filozoflar varlığı, bir şeyin özüne karşıt olarak...
17.07.2022
Felsefe ve dilbilim için varlığın ne olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca, tek anlamlı kavram ve analojik varlık kavramı. Varlık, nesnelere veya her...
17.07.2022
Ötanazinin ne olduğunu, hangi ülkelerde yasal olduğunu ve hangi türleri olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca, lehte ve aleyhteki argümanlar. Ötenazi, yardımlı intihar...
17.07.2022
Doktrin, sorgulanmayan bir teori veya bilgidir. Doktrin nedir? Doktrin, bir veya farklı yazarlar tarafından doğru olarak öğretilen küresel bir teoriler...
17.07.2022
Kutsal Hafta boyunca Hıristiyanlar için en önemli dini eylemler, inancı yeniden teyit etme ve Hıristiyanlığın üzerine kurulduğu temelleri hatırlama zamanı...
26.06.2022
10 emir, Yahudilerin ve Hıristiyanların davranışlarına rehberlik eden bir dizi yasa veya etik ve dini ilkedir. On Emir olarak da...
26.06.2022
İnsan kavramlar aracılığı ile düşündüğüne göre anlamı doğru bilinmeden kavramların kullanılmaması gerekir. Kullanılıyorsa anlamı söylenebilmelidir. Felsefe kavramsal bir düşünme etkinliği...
28.05.2022
Var olan her şey üzerine düşünebiliriz. Bu düşünme sürecinde dil sayesinde nesnelere ad verir, bunlar arasında bağlantılar kurar ve soyutlama...
28.05.2022
Özelden özele yapılan akıl yürütme türü olan analoji ise iki şey arasındaki ortak özelliğe veya benzerliğe dayanarak birisi için verilen...
28.05.2022
Güne nasıl başlayacağınız, ne yiyeceğiniz, nereye gideceğinizden evrenin yapısı, yaşam ve kendinize kadar kısacası her şey üzerine düşünebilirsiniz. Düşündüğünüz her...
28.05.2022
Felsefe, var olan her şey üzerine düşünsel bir etkinliktir. Bilinçli insanın yaşadığı dünyaya ve yaşamına anlam verme çabasıdır. İnsanın, yeni...
28.05.2022
Hayattan beklentilerinizi sorgulamanız, amaçlarınız üzerinde düşünmeniz; kendiniz için iyi ve kötüyü fark etmenize neden olur. Yaşam üzerine düşünmeye başladıysanız anlamlı...
28.05.2022
Felsefenin merak etme, soru sorma, şüphe etme, eleştirel olma gibi temel nitelikleri olduğunu öğrenmiştik. Bilmelisiniz ki bu niteliklere göre felsefi...
28.05.2022
Felsefi düşüncenin en temel özelliklerinden ilki insanın hayret etmesi, ikincisi merak etmesi, üçüncüsü soru sormasıdır. Hayret insanın evrende olup bitenler...
28.05.2022
Yeryüzüne adım attığı andan itibaren insan, evrensel bazı soruların cevabını merak etmiştir: “Doğada var olan her şeyin kökeni ve nedeni...
28.05.2022
Günümüze ulaşmış bir hikâye vardır. Hikâyeye göre kendini beğenmiş, giyinip gezmekten başka hiçbir şey düşünmeyen bir kral varmış. Bir gün...
28.05.2022
Felsefenin ne olduğu, yanıtlanması güç bir sorudur. Felsefe, farklı dönemlerde farklı anlamlara karşılık gelmiştir. Ne yazık ki herkesin üzerinde uzlaşabileceği...
28.05.2022
Arapçadan dilimize geçen felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia (filyasofya) sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia (filia) (seviyorum, peşinden koşuyorum) ve sophia (sofya:...
28.05.2022
Her şeyden önce insanın doğayı anlama isteği doğuştan gelir. İnsan, dünyaya hayvanların sahip olduğu yaşamını sürdürme ve kendini koruma gibi...
28.05.2022