Genel Kültür

Hayata ve Bilime dair tüm yazılar bu kategori altında derlenmektedir.

Taşhan adıyla da anılan Rüstem Paşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırılmıştır. Yapı, Osmanlı kervansaray...
14.08.2022
Kaza ve kader konusunun yanlış anlaşılmaması için Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatları yanında insanla alakalı bazı hususların da bilinmesi gerekmektedir....
29.07.2022
Kaza ve kader konusunun yanlış anlaşılmaması için Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatları yanında insanla alakalı bazı hususların da bilinmesi gerekmektedir....
29.07.2022
İman esaslarının birbiriyle olan ilişkisini düşündüğümüzde anlarız ki kader ve kazaya iman, Allah’a (c.c) iman etmenin tabii bir neticesidir. Çünkü...
29.07.2022
Maddenin genel özellikleri, fiziksel durumu (katı, sıvı veya gaz), şekli veya diğer herhangi bir yönü ne olursa olsun, herhangi bir...
25.07.2022
Anlatıcı metin, ister gerçek ister kurgusal olsun, bir hikayenin anlatıldığı metindir. Temel unsurları uzay, zaman ve karakterdir. Anlatının bir diğer...
25.07.2022
İletişimin öğeleri şunlardır: ihraççı alıcı İleti kod Kanal Açıklaması geri bildirim Bu öğeler, mesaj iletim sürecine katılan faktörlerdir. Onlar olmadan...
25.07.2022
Temelde üç tür anlatıcı vardır: Anlatıcı karakter: Hikayeye bir kahraman olarak katılır. Birinci kişi ağzından anlatır. Her şeyi bilen anlatıcı:...
25.07.2022
1. günü yakala Çeviri: Günü yakalayın. Romalı şair Horace (MÖ 65-8) tarafından yazılan bu cümle, yarın ne olursa olsun, bugünün...
25.07.2022
Nitelikler, bir kişinin kişiliğinde ve tutumlarında sahip olduğu iyi yönlerdir. Kusurların aksine, insanların nitelikleri, toplumda saygı duyulan değer ve ilkeleri...
25.07.2022
Ahlaki değerler, bir toplumdaki insanların davranışlarına rehberlik eden ilkelerdir. Ahlaki değerler, kötünün aksine iyi veya yanlışın aksine doğru ile ilgilidir....
25.07.2022
Nergis efsanesi, Yunan mitolojisindeki en ünlü hikayelerden biridir. Efsaneye göre Narkissos o kadar güzel ve kibirliydi ki sayısız talipliyi hor...
25.07.2022
Mindset, “mentalite” veya “zihinsel ortam” anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Bir insanın düşünme ve hayatın zorluklarıyla yüzleşme şeklidir. Bu nedenle...
25.07.2022
Görsel iletişim, bilgi grafikleri, fotoğraflar, videolar, sunumlar ve diğerleri gibi görsel öğeler aracılığıyla bilgi vermenin ve iletişim kurmanın bir yoludur....
25.07.2022
CEO, CFO ve COO, kurumsal dünyada bir şirkette üst düzey yönetim pozisyonlarını belirleyen kısaltmalardır. CEO (İngilizce, İcra Kurulu Başkanı) bir...
25.07.2022
Danslar, farklı müzik tarzlarına göre vücut hareketlerini içeren sanatsal ifadelerdir. Dansların, genellikle popüler gelenekle bağlantılı tezahürleriyle önemli bir kültürel yönü...
25.07.2022
Tekerlemeler, bir metin içinde düzenli aralıklarla meydana gelen sesli veya ünsüz seslerin (veya her ikisinin bir arada) tekrarlarıdır. Şairler tarafından...
25.07.2022
Etik değerler, insanlara sosyal yaşamlarında rehberlik etmesi gereken genel ilkeleri temsil eder. Etik, bir kişinin eylemleri bir başkasını doğrudan etkiliyorsa,...
25.07.2022
Öğretme metodolojisi, öğretme ve öğrenme sürecinin gerçekleştiği yol anlamına gelir. Öğretme ve öğrenmenin yolu, bilgi oluşturma sürecinde eğitimcilerin ve öğrencilerin...
25.07.2022
Aktif metodoloji, öğrencilerin içerik ve bilgiye karşı pasif bir davranış sergilediği geleneksel bakış açısını kırmayı amaçlayan bir öğretme-öğrenme sürecidir. Bu...
25.07.2022
TCC (Kurs Tamamlama Çalışması) metodolojisi, araştırmanızı nasıl yaptığınızı ve sonuca ulaşmak için hangi yöntemleri kullandığınızı açıklamak için kullanacağınız ayrıntılı yolun...
25.07.2022
Sıfat, isme eşlik eden, ona özelliklerini, varlık ve hal şekillerini veren kelimedir. “Bu bilgisayar çevik” dediğimizde isim bilgisayarını “çevik” sıfatıyla...
25.07.2022
Metin türleri, içeriği, üslubu, yapısı ve işleviyle tanımlanan kendine özgü özelliklere sahip yazı biçimleridir. Her biri kendine özgü özelliklere sahip...
25.07.2022
İster bir blog makalesi, bir haber makalesi, bir inceleme, ister bir giriş sınavı tezi olsun, bir metne başlamanın zorluğuyla karşı...
25.07.2022
Tüm insanların ruh hallerine veya durumlarına göre değişebilen olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Bazılarının gözünde iyi ya da kötü özellik...
25.07.2022
Harita, bir arazinin veya bölgenin grafiksel bir temsilidir. Mevcut harita türleri ölçeklerine, amaçlarına ve neyi temsil ettiklerine göre değişir. Haritalar,...
25.07.2022
Sözlü dil, ister yazılı ister sözlü olsun, kelimeler aracılığıyla gerçekleşen bir iletişim biçimidir. Örneğin, okuduğunuz bu metin sözlü dilden yararlanıyor....
25.07.2022
Metin türleri veya metinsel tipolojiler, günlük hayatımızda kullandığımız metinleri oluşturan kelime ve ifade dizileridir. Metin türleri öyküleyici, açıklayıcı, tez niteliğinde,...
25.07.2022
Uyruk, bir kişinin doğduğu veya vatandaşlık hakkını kazandığı ülkeyi (ulusu) temsil eder. Doğum yeri, kişinin doğduğu şehir ve eyaletle doğrudan...
25.07.2022
Brezilya’nın bayrak günü 19 Kasım’da kutlanır, ancak ulusal bir bayram değildir. Brezilya Bayrak Günü bu gün kutlanır, çünkü İmparator D....
25.07.2022