Genel Kültür

Hayata ve Bilime dair tüm yazılar bu kategori altında derlenmektedir.

Nişasta, doğada büyük miktarlarda bulunan ve selülozdan daha fazla miktarda bulunan bir karbonhidrat türüdür. Ağırlıklı olarak depolama organlarında, tahıl tanelerinde...
23.07.2022
Kan, hücresiz bir kısım olan plazma ve hücresel kısmı oluşturan sözde şekillendirilmiş elementlerden oluşur. Bu son kısım hücre tiplerinden oluşur:...
23.07.2022
Sürüngen terimi, Latince sürüngenden gelir ve “sürünen” anlamına gelir. Temsilcileri arasında yılanlar, timsahlar, timsahlar, kertenkeleler ve kaplumbağalardan bahsedebiliriz. Bu hayvanlar...
23.07.2022
Üriner sistem, vücudumuzdaki katabolitlerin atılması ve dolayısıyla vücudun iç dengesinin korunması için çok önemlidir. Oradan su miktarının yanı sıra gerekli...
23.07.2022
Sabit fikirlerle çelişen ilk eserlerden biri Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) tarafından 1809’da yapılmıştır. Lamarck, Zoolojik Felsefe (Philosophie Zoologique) olarak bilinen eserinde...
23.07.2022
DNA (deoksiribonükleik asit), genetik mesajın taşıyıcısı olarak kabul edilen, kalıtımda temel bir rol oynayan bir nükleik asit türüdür. Bir canlının...
23.07.2022
Oksijen döngüsü, oksijen elementini içeren bir biyojeokimyasal döngüdür (farklı kimyasal formlardaki elementlerin çevreden canlılara ve tekrar çevreye geçtiği süreç). Bu...
23.07.2022
Beyinle birlikte omurilik merkezi sinir sistemini (CNS) oluşturur. Vücudun farklı bölgelerinden beyne ve oradan da diğer bölgelere bilgi taşımakla ve...
23.07.2022
Porifera veya filum Porifera, az karmaşık özelliklere sahip hayvan temsilcileri olarak bulunur ve gözenekler açısından zengin bir vücudun varlığıyla öne...
23.07.2022
Bakteriler sadece hastalığa neden olan organizmalar değildir! Birkaç türün çevresel ve yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunurlar ve çokça katkıda bulunurlar....
23.07.2022
Birçok kadın çocuk sahibi olma hayalini sunar; diğerleri ise bu arzuya sahip değildir veya henüz fiziksel ve psikolojik ya da...
23.07.2022
Gezegendeki tüm canlılar, bu organizmaların en küçük canlı parçası olan hücrelerden oluşur. Bu yapılar son derece karmaşıktır ve organizmalarda meydana...
23.07.2022
Robotiğin ne olduğunu, tarihçesini, faydalarını, çeşitlerini ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca robotik yasaları nelerdir? “Robotik” kelimesi bilim kurgu yazarı Isaac...
17.07.2022
Çin Kültür Devrimi’nin ne olduğunu, nedenlerini, aşamalarını ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca Mao Zedong’un gücü. Çin Kültür Devrimi, doktrinini dayatmak için...
17.07.2022
Sektörün ne olduğunu, tarihçesini, önemini, sınıflandırılmasını ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca sektör örnekleri. Endüstri otomasyona ve seri üretime yöneliyor. Sektör...
17.07.2022
Sargassumun ne olduğunu, nerede bulunduğunu, nedenlerini ve neden ekolojik bir tehdit olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca, Karayipler’deki durum. Sargassumun fazlalığı deniz yaşamını...
17.07.2022
Tekniğin ne olduğunu ve özelliklerinin neler olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca tarihçesi, örnekleri ve ne tür tekniklerin mevcut olduğu. Her sanatçı, eserini...
17.07.2022
Güneş, bileşenleri, sıcaklığı ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca Güneş Sistemi. Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır. Güneş nedir?...
17.07.2022
Çin Komünist Devrimi’nin ne olduğunu, nedenlerini, aşamalarını ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca, ana liderleri. Çin Komünist Devrimi, 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni...
17.07.2022
1911 Çin Devrimi veya Xinai Devrimi’nin ne olduğunu, nedenlerini, sonuçlarını ve ana olaylarını açıklıyoruz. Sun Yat-sen, monarşiye karşı Çin Devrimi...
17.07.2022
Ormansızlaşmanın ne olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını açıklıyoruz. Ayrıca, bundan nasıl kaçınılacağı ve çölleşmeyle ilişkisi. Ormansızlaşma esas olarak insan eyleminden kaynaklanmaktadır....
17.07.2022
Hayvanlarda üreme sürecinin nelerden oluştuğunu, sonuçlarını, cinsel ve aseksüel mekanizmalarını açıklıyoruz. Hayvanlarda üreme, biyokimyasal, hücresel ve hatta sosyal süreçleri içerir....
17.07.2022
Genlerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, yapılarının nasıl olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Genetik manipülasyon ve mutasyonlar. Gen, belirli bir fonksiyonel...
17.07.2022
Diyaloğun ne olduğunu, özelliklerini ve sınıflandırmasını açıklıyoruz. Ayrıca doğrudan diyalog, dolaylı diyalog ve monolog. Diyalogda muhataplar sırayla gönderici ve alıcı...
17.07.2022
Eğitimin ne olduğunu, yararlarını, amaçlarını ve hangi türlerin mevcut olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca şirketler için neden önemlidir? Eğitim, yeni beceriler edinmenize...
17.07.2022
Şiddetin ne olduğunu, nedenlerini, sonuçlarını, türlerini ve kendini gösterme biçimlerini açıklıyoruz. Ayrıca, bunu nasıl önleyebilirim? Şiddetin birçok biçimi gündelik yaşamda...
17.07.2022
Asteroitlerin ne olduğunu, nereden geldiklerini, sınıflandırmalarını ve özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca kuyruklu yıldızlarla olan farklılıklar. Asteroitler yıldızlara benziyor ama aslında kendi...
17.07.2022
Kabukluların ne olduğunu ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Ayrıca beslenmesi, üremesi ve diğer özellikleri. Bilinen 6.700 kabuklu türü vardır. Kabuklular nedir?...
17.07.2022
Bitkiler, sınıflandırılmaları, kısımları, üremeleri ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca fotosentez nedir. Bitkiler, gezegendeki yaşamın gelişimi için gereklidir....
17.07.2022
Bilgi, nasıl kullanıldığı, sınıflandırılması ve diğer özellikleri hakkında her şeyi açıklıyoruz. Ayrıca Devlet için önemi. Bilgi, farklı biçimler, kullanımlar ve...
17.07.2022