İş Hayatı

Yaşamak için çalışmak zorundayız. Çalışma ve iş hayatına dair bir çok konuda derlediğimiz makaleleri bu kategori altında bulabilirsiniz.

Birincil ekonomik faaliyetler; doğada var olan malların üretimine dayalı olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde insanlar, ihtiyaçlarını doğadan faydalanarak gerçekleştirir. Emek gücü...
29.07.2022
Literatürde, ekonomik faaliyetlerin (Üretim Faaliyetleri) sınıflandırılmasında farklılıklar olduğu görülür. Genellikle ekonomik faaliyetler üç başlık altında toplanmıştır. Birincil, ikincil ve üçüncül...
29.07.2022
Ekonomik faaliyetler, doğal ortam ile çerçevelenir. Bu faaliyetleri belirleyen sebepler; başta doğal ortam, iklim, arazi şekilleri, yer üstü ve yer...
29.07.2022
İnsanlığın ilk çağlarından günümüze kadar geçen dönemde, insanların ekonomik faaliyetleri sürekli değişmiştir. İnsanların ihtiyaçlarının değişmesi, coğrafi koşullar, yaşam şekli, vb....
29.07.2022
Sektörün ne olduğunu, tarihçesini, önemini, sınıflandırılmasını ve diğer özelliklerini açıklıyoruz. Ayrıca sektör örnekleri. Endüstri otomasyona ve seri üretime yöneliyor. Sektör...
17.07.2022
Çeşitli anlamlarda değişimin ne olduğunu felsefe ve psikolojiye göre açıklıyoruz. Ayrıca, döviz bozdurma ve sosyal değişim. Zaman geçtikçe, her şey...
17.07.2022
Finansman veya finansmanın ne olduğunu, hangi türlerin bulunduğunu ve kaynaklarının neler olduğunu açıklıyoruz. Ayrıca bir şirketin finansmanı. Finansman kısa veya...
17.07.2022
Ekonomi, mal ve hizmetlerin çıkarılması, üretimi, değişimi, dağıtımı ve tüketimi süreçlerini inceleyen bir sosyal bilimdir. Mecazi anlamda ekonomi, harcamaların yönetimi...
02.07.2022
Girişimcilik niyeti, bireyin kendi işine sahip olma arzusu olarak tanımlanabilir (Crant, 1996). Girişimcilik niyetini kavramsal olarak açıklayan en önemli çalışmalar;...
15.05.2020
Bazı girişimler yetersiz kalırken, çoğu kişi tatmin edici ve başarılı kariyerlere sahip olmaktadır. Peki başarının sırrı nedir? İşletme sahipliği, her...
15.07.2019
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, teknolojiye rakiplerinden Steve Jobs’ın sonlarına dikkat çekerek, insanların Apple kurucunun kişiliğinin olumsuz tarafını taklit etmeye çalıştığını...
15.07.2019