Bilgisayar Kuşakları Nelerdir? 4 Kuşak

Bilgisayar Kuşakları Nelerdir? 4 Kuşak

Ortaya çıktığı yıllardan bu yana bilgisayarlar, başka hiçbir teknolojide görülmeyen hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimi, bilgisayarların potansiyeli ve getirdiği yenilikler ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu açıdan bilgisayarların gelişim süreçlerini sınıflayan dört farklı bilgisayar kuşağından söz…

devamını oku
Veri İşleme Yaklaşımları

Veri İşleme Yaklaşımları

İnsanlığın başlangıcından bu yana sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmış ve bu bilgilerin büyük bir bölümü eldeki verilerin işlenmesiyle üretilmiştir. Günümüzde de teknolojinin yaygın kullanımı ile çok büyük boyutlardaki bilgiler çok kısa sürelerde ortaya çıkarılabilmektedir. Veri…

devamını oku
Veri Nedir?

Veri Nedir?

Veri; sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb. biçiminde temsil edilen ham gerçekliklerdir. Veriler üzerinde çeşitli işlemler yapılarak bilgi üretmek mümkündür. Bu süreç veri işleme olarak tanımlanmaktadır. Veri işleme sürecinde veri veya veriler üzerinde işlem…

devamını oku
Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

Bulut Bilişimin Sınırlılıkları

Genel bulut modelinde bulunan BT kaynakları müşteriler açısından veri güvenliği ve gizliliği konusunda bazı riskler ve endişeler taşımaktadır. Gerek kamusal gerekse şirket verilerinin buluta taşınması, veri güvenliği üzerinden sorumluluğun bulut sağlayıcısı ile paylaşılır hâle gelmesi…

devamını oku
Bulut Bilişimin Üstünlükleri

Bulut Bilişimin Üstünlükleri

Bulut bilişim servis sağlayıcıları, cazip fiyatlı kiralama paketleriyle buluttan hizmet alan müşterilerine hazır BT kaynaklarını kendi iş modellerine uygun olarak sunmaktadır. Servis sağlayıcılar, müşterilerin kendi bünyelerinde veri merkezleri oluşturmadan bulut üzerinden sunulan bu güçlü alt…

devamını oku
Bulut Bilişim Kurulum Modelleri

Bulut Bilişim Kurulum Modelleri

Bulut bilişim üzerinden sunulan kurulum modelleri işletmelerin gizlilik ve güvenlik önceliklerine göre farklılaşmaktadır. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından dört kurulum modeli tanımlanmıştır. Genel Bulut Genel bulut, servis sağlayıcılar tarafından bilişim alt yapısının internet…

devamını oku
Bulut Bilişimin Özellikleri

Bulut Bilişimin Özellikleri

Servis sağlayıcılar bulut teknolojileri üzerinden sunulan hizmetleri yeni pazar olarak görmekte ve kar elde etmek için bu yeni teknolojiyi denemektedirler. Bulut servisleri için uygulamanın sadece web tabanlı olması yeterli değildir. Uygulamaların veya servislerin doğru bir…

devamını oku
Bulut Bilişim Nedir, Gelişimi ve Standardı

Bulut Bilişim Nedir, Gelişimi ve Standardı

Bulut ölçeklenebilir ve hesaplanabilir BT kaynaklarının uzaktan sağlama amacıyla tasarlanmış ayrı bir bilişim teknolojileri ortamını ifade etmektedir. Bu kavram genellikle küme, yığın gibi anlamlara gelmektedir. Önceden internetin simgesi olarak çeşitli ağ topolojilerinde karşımıza çıkan bulut,…

devamını oku
Sanallaştırmanın Tanımı ve Türleri Nelerdir?

Sanallaştırmanın Tanımı ve Türleri Nelerdir?

Sanallaştırma, fiziksel katmanda donanımsal parçaların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için mantıksal olarak soyutlanması, fiziksel kaynakların verimli bir şekilde paylaştırılması, kullanılması ve yönetilmesini sağlayan bir yazılım çözümüdür. Sanallaştırmanın amacı güvenlik ve yönetimin bir arada olduğu bir…

devamını oku
Cochno Stone’un Sırrı

Cochno Stone’un Sırrı

1887’de İskoç arkeolog James Harvey, Klaipeda yakınlarındaki çiftlikte 9×18 metre uzunluğunda gizemli bir taş karo buldu. Kısa süre sonra, bu taş dünyadaki birçok bilim adamının dikkatini çekti. Taş yüzeyindeki bilinmeyen petroglifler tekrar tekrar çizildi. Araştırmacılar…

devamını oku
EnglishTurkish