Darunavir tabletleri

04.07.2021
Darunavir tabletleri

Bu ilaç nedir?

DARUNAVIR (da ROON a veer) antiretroviral bir ilaçtır. HIV tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Bu ilaç HIV için bir tedavi değildir. Bu ilaç, HIV’i başkalarına bulaştırma riskini azaltabilir, ancak tamamen engelleyemez.

Bu ilaç başka amaçlar için kullanılabilir; sorularınız varsa sağlık uzmanınıza veya eczacınıza sorun.

ORTAK MARKA İSİMLERİ: Prezista

Bu ilacı almadan önce sağlık uzmanıma ne söylemeliyim?

Şu koşullardan herhangi birine sahip olup olmadığınızı bilmeleri gerekir:

şeker hastalığı
hemofili
karaciğer hastalığı
darunavir, sülfa ilaçları, diğer ilaçlar, gıdalar, boyalar veya koruyuculara karşı alışılmadık veya alerjik reaksiyon
hamile veya hamile kalmaya çalışmak
Emzirme

Bu ilacı nasıl kullanmalıyım?

Bu ilacı bir bardak su ile ağızdan alınız. Reçete etiketindeki talimatları izleyin. Bu ilacı yemekle birlikte alınız. İlaçlarınızı düzenli aralıklarla alınız. İlacınızı belirtilenden daha sık almayınız. Anti-HIV tedavinizin mümkün olduğunca iyi çalışması için her dozu tam olarak reçete edildiği şekilde alın. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doz atlamayın veya ilacınızı kesmeyin. Dozların atlanması, HIV virüsünü bu ilaca ve diğer ilaçlara karşı dirençli hale getirebilir. Doktorunuzun tavsiyesi dışında almayı bırakmayın.

Bu ilacın çocuklarda kullanımıyla ilgili olarak çocuk doktorunuzla konuşun. Bu ilaç, belirli koşullar için 3 yaşındaki çocuklara reçete edilebilse de, önlemler geçerlidir.

Doz aşımı: Bu ilacı çok fazla aldığınızı düşünüyorsanız, hemen bir zehir kontrol merkezi veya acil servisle iletişime geçin.

NOT: Bu ilaç sadece sizin içindir. Bu ilacı başkalarıyla paylaşmayın.

Ya bir dozu kaçırırsam?

Bir dozu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alın. Bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, sadece o dozu alınız. Çift veya fazla doz almayın.

Bu ilaçla neler etkileşebilir?

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte almayın:

alfuzosin
Kan basıncı, kalp hastalığı, düzensiz kalp atışı için dronedaron, ivabradin, ranolazin gibi bazı ilaçlar
sisaprid
kolşisin (karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa)
elbasvir; grazoprevir
lurasidon
lomitapid, lovastatin, simvastatin gibi kolesterol ilaçları
dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin gibi baş ağrısı ilaçları
midazolam
naloksegol
pimozid
kırmızı pirinç mayası
rifampin
sildenafil (pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için)
Sarı Kantaron
triazolam

Bu ilaç ayrıca aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

artemeter; lümefantrin
bosentan
klaritromisin, rifabutin, rifapentin gibi bazı antibiyotikler
didanosin, indinavir, maravirok, sakinavir veya lopinavir gibi HIV için bazı diğer antiviral ilaçlar; ritonavir
buspirone, diazepam, estazolam, zolpidem gibi anksiyete veya uyku için belirli ilaçlar
amlodipin, karvedilol, diltiazem, felodipin, metoprolol, nikardipin, nifedipin, timolol, verapamil gibi kan basıncı ve kalp hastalığı için belirli ilaçlar
dasatinib, nilotinib, vinblastine, vincristine gibi bazı kanser ilaçları
amitriptilin, desipramin, imipramin, nortriptilin, paroksetin, sertralin ve trazodon gibi depresyon için bazı ilaçlar
avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi erektil disfonksiyon için bazı ilaçlar
itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol gibi mantar enfeksiyonu için bazı ilaçlar
boceprevir, simeprevir gibi hepatit enfeksiyonu için bazı ilaçlar
ketiapin, risperidon, tioridazin gibi psikotik rahatsızlıklar için bazı ilaçlar
karbamazepin, fenobarbital, fenitoin gibi nöbetler için bazı ilaçlar
apiksaban, rivaroksaban, varfarin gibi kan pıhtılarını tedavi eden veya önleyen bazı ilaçlar
östrojenler ve progestinler ve doğum kontrol hapları gibi kadın hormonları
atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin gibi kolesterol ilaçları
amiodaron, bepridil, digoksin, disopiramid, flekainid, lidokain, meksiletin, propafenon, kinidin gibi düzensiz kalp atışı için ilaçlar
Siklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus gibi enfeksiyonlarla savaşma şansınızı azaltan ilaçlar
buprenorfin, buprenorfin gibi ağrı için narkotik ilaçlar; nalokson, metadon
omeprazol
salmeterol
betametazon, budesonid, siklesonid, deksametazon, flutikazon, metilprednizolon, mometazon, prednizolon, triamsinolon gibi steroid ilaçlar

Bu liste tüm olası etkileşimleri açıklamayabilir. Kullandığınız tüm ilaçların, şifalı otların, reçetesiz ilaçların veya diyet takviyelerinin bir listesini sağlık uzmanınıza verin. Ayrıca sigara, alkol veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığınızı da söyleyin. Bazı öğeler sizinle etkileşime girebilir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.