Doğurganlık Laboratuvarı Test Seçenekleri

03.07.2021
Doğurganlık Laboratuvarı Test Seçenekleri

Mikroskopi

Bilgisayarlı Semen Analizi (CSA)

Semen analizi, semen hacmi, pH, renk, viskozite, sperm konsantrasyonu, toplam sperm sayısı, hareketlilik yüzdesi, hız, doğrusallık ve morfolojinin belirlenmesini içerir. CASA sistemimiz, teknolojik açıdan en gelişmiş sistemler arasındadır ve manuel yöntemlerden çok daha doğru, ölçülebilir sonuçlar verir.

Hipo-ozmotik Şişme (HOS) Testi

İnsan sperm kuyruğunun hipo-ozmotik bir çözelti varlığında şişme yeteneği, membran bütünlüğünün ve normal fonksiyonel aktivitenin bir işaretidir. HOS, spermatozoanın in vitro fertilizasyon yeteneği ile ilişkilidir ve standart semen analizine faydalı bir katkıdır.

Lökositospermi Niceleme/Endtz Testi

Semende yüksek sayıda beyaz kan hücresi (WBC) bulunması, erkek faktörü kısırlığı ile ilişkilendirilmiştir. WBC’ler, Endtz testi ile nicel olarak tahmin edilebilir. Endtz testi ayrıca semendeki diğer olgunlaşmamış germ hücrelerinden WBC’lerin net bir şekilde ayırt edilmesini sağlar.

Strict Criteria Morfology Classification

Veriler, normal sperm morfolojisinin in vitro fertilizasyonun önemli bir prediktörü olduğunu göstermektedir. Değiştirilmiş katı puanlama kriterleri yöntemiyle sperm morfolojisi değerlendirmesi sunuyoruz. Bu belirleme deneyimli laboratuvar personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kısır erkeğin değerlendirilmesinde değerli bir yardımcıdır.

Sperm İşleme

* Yıldızla işaretlenmiş testler için randevu alınması gerekir. Diğer tüm testler yapmaz.

Diyagnostik Sperm Yıkama*

Erkek partnerin semen örneği kullanılarak intrauterin inseminasyon için seçilen bir hasta için tanı amaçlı sperm yıkama siparişi verilebilir. Bu prosedür, ön yıkama semen analizini ve iki farklı teknikle sperm yıkamayı içerir. Ejakülat iki eşit parçaya bölünür ve yüzdürme ve yoğunluk gradyan teknikleriyle işlenerek daha önce mümkün olandan daha doğru sonuçlar verir ve ayrıca iki teknikle iyileşme oranları sağlar. Bu prosedürün sonuçları, her çift için mümkün olan en iyi sperm işleme tekniğinin yüzerek sperm yıkama mı yoksa yoğunluk dereceli sperm yıkama mı olduğuna karar vermede yardımcı olacaktır.

Swim-up Sperm Yıkama*

Swim-up yöntemi, daha iyi motilite ve gebelik için yeterli sayılara sahip sperm fraksiyonlarının yanı sıra seminal kalıntılardan arınmış daha tutarlı bir üniform morfoloji ile sonuçlanır. Yüzdürme yönteminin ana avantajı, yüksek oranda hareketli sperm elde edilebilmesidir. Bununla birlikte, özellikle başlangıçtaki hareketlilik düşükse, toplam hareketli spermin iyileşme oranı düşüktür.

Yoğunluk-Gradient Sperm Yıkama*

Yoğunluk gradyanlı ayırma yöntemi, çok hareketli, canlı ve morfolojik olarak normal spermleri küçük bir sıvı hacminde yoğunlaştırır. Ayrılmış numunelerde seminal plazma, lökositler ve diğer kalıntılar yoktur. Yoğunluk gradyan yöntemi, normal yıkama ve yüzdürme prosedürlerinin klinik kullanım için yetersiz sayıda sperm üretebildiği durumlarda özellikle yararlıdır.

Sperm Antikoru*

İmmünolojik analiz, infertil çiftlerin değerlendirilmesinin önemli bir parçasıdır. Test endikasyonları kötü bir cinsel ilişki sonrası test, sperm aglütinasyonu, zayıf sperm hareketliliği veya genel olarak açıklanamayan kısırlık olabilir.

Doğrudan MAR Testi*

Bir hastanın semen örneğinde, sperm yüzeyinde bulunabilecek IgG veya lgA antikor sınıflarını saptayan bir MAR bağlanma testi ile antisperm antikorlarının varlığı test edilebilir.

Semen Biyokimyası

Fruktoz Testi

Fruktoz normalde tüm semen örneklerinde bulunur. Fruktoz yokluğu, konjenital bilateral vas deferens yokluğunu veya bilateral ejakülatör kanal tıkanıklığını gösterebilir. Niteliksel bir fruktoz ölçümü yapılabilir.

Sperm Fonksiyon Testleri

* Yıldızla işaretlenmiş testler randevu gerektirir. Diğer tüm testler yapmaz.

Hipo-ozmotik Şişme (HOS) Testi

İnsan sperm kuyruğunun hipo-ozmotik bir çözelti varlığında şişme yeteneği, membran bütünlüğünün ve normal fonksiyonel aktivitenin bir işaretidir. HOS, spermatozoanın in vitro fertilizasyon yeteneği ile ilişkilidir ve standart semen analizine faydalı bir katkıdır.

Semen oksidatif stres profili

Bu, reaktif oksijen türlerinin düzeylerini, toplam antioksidan kapasitesini ve Sperm DNA fragmantasyonunu değerlendirmek için yürütülen üç ileri düzey testten oluşur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.