Ekoturizm Çeşitleri ve Türkiye

05.02.2022
Ekoturizm Çeşitleri ve Türkiye

Yayla Turizmi : Projelerle yaylalarımızın doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile eko turizme yönelik sundukları çok çeşitli ve eşsiz olanakların koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlı değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Kafkasör, Ayder, Tekir, Bürücek, Zorkun, Teknepınar gibi başta Karadeniz olmak üzere el değmemiş yaylarıyla ülkemiz yaylalar cennetidir. Uzun vadede, yayla turizmi önce iç pazara, süreç içerisinde de dış pazara sunulacak ürünler haline getirilebilir.

İpek Yolu : Anadolu bölgelere geçit sağlamadaki jeopolitik konumuyla Tarihi İpek Yollarının üzerinde bulunur. İpek yollarının canlandırılması amacıyla han ve kervansarayların turizme kazandırılması için han ve kervansaraylar restore et-işlet-devret modeli ile değerlendirilebilir.

Dağ-Doğa Yürüyüşü (Trekking) : Ülkemiz, Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle flora ve faunasıyla çok zengin olan dağ ve sıradağlara, dolayısıyla dağ-doğa yürüyüşü için önemli bir potansiyele sahiptir. Proje kapsamında, bu potansiyelin planlı bir yaklaşımla turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi, böylece turizmin tür ve aktivitelerinin zenginleştirilerek arz kapasitesinin geliştirilmesi alternatif turizm alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, farklı yörelerimizin turizmin ekonomik ve sosyal katkılarından yararlandırılması mümkündür.

Ülkemizdeki 33 adet milli park bu amaçla düzenlenip değerlendirilebilir. Halen Kaçkar Dağları Milli Parkı ile Termessos Milli Parkı flora, fauna, trekking, ornitoloji amaçlarıyla değerlendirilmektedir.

Akarsu Turizmi : Ülkemizin sahip olduğu zengin doğal kaynaklarından birisi de Akarsularımızdır. Akarsularımızın önemli bir bölümü rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir.

Çoruh nehri, Dalaman ve Köprü çayları rafting amacıyla kullanılmaktaysa da yapılacak düzenlemelerle diğer akarsularımız da kullanılabilir. Bugün bilinen nehirlerle beraber, yenilerinin belli disiplin ve taşıma kapasiteleri belirlenerek turizm talepleri doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Bisiklet Turları : Eko turizm yaklaşımı ile ele alınan trekking, rafting vb… turizm aktivitelerinin yanında yine cazip bir doğa sporu olarak giderek daha çok ilgi ve talep gören bisiklet turlarının geliştirilmesi ve güzergah çeşitliliği yaratılmasına yönelik faaliyetler olarak bu tür tanımlanabilir.

Ülkemizde yoğun talep gören diğer turizm aktiviteleri açısından cazip olan bölgelerde ürün çeşitliliğinin sağlanması açısından geliştirilmesi gereken tür arasında sayılabilir.

Atlı Doğa Yürüyüşü : Atlı Doğa Yürüyüşü ülkemizde Kapadokya, Kastamonu, Antalya, Muğla gibi yörelerimizde seyahat acentaları tarafından düzenlenmektedir. Ancak geliştirilmesine yönelik faaliyetler artırılmalıdır. Çünkü bu turizm aktivitesi oldukça yüksek döviz girdisi elde edilebilecek aktiviteler arasında yer almaktadır.

Ekoturizm Çeşitleri

Ekoturizm Çeşitleri

Antik Kentler ve Tarihi Çekim Merkezleri : Ülkemizin geleneksel destinasyonu içerisinde yer alan, kültürel mirasımızın iyileştirilmesi yönündeki faaliyetlerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Anadolu yarımadasında bulunan 1200 adet antik kent varlığıyla bu yönde bir açık hava müzesi gibi olduğu düşünülürse bu turizm türüne yeni ivmeler kazandırmak hedeflenmelidir. 

Bu amaçla kullanılan Efes, Bergama, Milet, Priene, Didim, Nemrut, Sard gibi antik şehirlere yenilerinin eklenmesi sağlanarak turizme açılmalıdır.

 Mağara Turizmi : Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel arz etmektedir. Mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşma ülkemizde Toroslar, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve Kuzeybatı Anadolu bölgelerinde büyüklü küçüklü yüzlerce mağara oluşumuna neden olmuştur. Önceleri bilimsel ve sportif amaçlı etkinlerin konusu olan mağaralar, günümüzde mağara içinde ve çevresinde yapılan gerekli düzenlemelerle turizmin hizmetine sunulmaktadır, bu yöndeki çalışmalarda geliştirilmelidir. 

Sportif Olta Balıkçılığı : Sportif, rekreasyonel ve animatif faaliyetler, bu yöndeki ihtiyaçları karşılayarak, konaklama süresini uzatan, dolayısıyla turizmin ekonomik katkısını arttıran faaliyetler olarak ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yapılan araştırmalar sonucu, ülkemize gelen turistlerin kalış sürelerinin, diğer Akdeniz ülkelerine oranla düşük olması ülkemizdeki rekreasyonel faaliyetlerin sınırlı kalmasına bağlanmaktadır.

Sportif olta balıkçılığının da bu doğrultuda, özellikle giderek artan doğayla baş başa kalma ihtiyacını karşılayabilecek rekreasyonel spor olarak ele alınması ve bir proje çerçevesinde geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmelidir.

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) : Özellikle kıtalar arasında, güney-kuzey ve kuzey-güney bazen doğu-batı ve batı-doğu yönünde göç eden kuşların kullandıkları köprülerden en önemlilerinden biri belki de en önemlisi Anadolu’dur denebilir. Gerek kara, gerekse su habitatlarıyla bu kuşlara, yılda en az iki kez ev sahipliği, bir çoğuna ise üremeleri için konak görevi yapan kara parçası yine Anadolu’dur.

Türkiye Ramsar sözleşmesine taraf olmuş ve uluslararası öneme sahip pek çok Ramsar siti (sulak alanı) bulunmakta ve bu bölgelerde pek çok kuş türü kışlayıp, üremektedir. Eko turizmin giderek gelişme gösterdiği günümüzde bu tür geliştirmesi gereken aktiviteler arasındadır.

Botanik (Bitki İnceleme) Turizmi : Ülkemiz, oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir. Avrupa’nın bir çok ülkesi yanında komşu ülkeler arasında da oldukça zengindir. Türkiye’nin Floristik (bitki Örtüsü) zenginliği Avrupa Florası ile karşılaştırıldığında açıkça ortaya çıkar, Avrupa’nın tamamında tür sayısı 12.000 civarında iken Türkiye’de bu sayı 9.000 civarındadır. Türkiye endemik (dünyada yalnız herhangi bir bölgede yetişen türler) türler açısından da dikkat çeken ülkelerden birisidir. 9000 türün yaklaşık 3000 tanesi endemik olup bütün Avrupa ülkelerinin endemik türlerinin sayısı 2500 kadardır.

Proje ile bu zenginliğin turizm amaçlı değerlendirilmesi hedeflenmeli, ve bu yöndeki çalışmalara hız verilmelidir.

Av Turizmi : Ülkemiz, coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve av kaynakları açısından bir potansiyele sahip olmasına karşın, tüm dünyada önemli gelişmeler kaydetmiş, neredeyse bir sanayi haline gelmiş av turizminden yeterli pay alamamaktadır. Bunun en önemli nedeni olarak, av hayvanlarımızın bugün için belirli türler dışında av turizmine sunulabilecek sayısal zenginliğe ulaşmamış olması gösterilmektedir. Yeni kara avcılığı yasasındaki bir takım düzenlemeler ve envanter çalışmalarının hızlandırılması halinde gelişme gösterebilecek önemli türler arasındadır.

Sağlık Turizmi : Türkiye sahip olduğu 1400 şifalı su kaynağı ile dünyada yedinci sıradadır. Sahip olduğu kaynakları yeterince değerlendirememekte ve sular boşa akmaktadır. Pamukkale, Bursa-Çekirge, Yalova, İzmir-Balçova, Afyon, Balıkesir-Gönen, Bingöl-Kös, Ankara-Beypazarı, Sivas-Kangal gibi kaynakları dünya çapında meşhur olmuşsa da çoğunda kaliteli ve sağlıklı hizmet verilmemektedir.

Dağcılık ve Dağ Sporları : Ülkemiz yükseltisi bakımından dağ sporlarına uygun durumdadır. Ülke dağlarımızın kış sporları yapma, dağlara ve buzullara tırmanma bakımından uygun durumdadır. Bunlardan Ağrı Dağı, Nemrut, Palandöken, Uludağ, Kaçkar Dağları, Aladağlar, Toroslar çeşitli amaçlarla kullanılmaktaysa da el değmemiş pek çok dağımız mevcuttur. Yukarıdaki aktivitelere ilaveten;

  • Golf turizmi,
  • Kış turizmi,
  • Yat turizmi,
  • Özel ilgi turizmi ve bunun çerçevesinde; tarım, eğlence parkları, arkeoloji, sanat, safari, motosiklet, oburluk, kampçılık, sıcak hava balonculuğu, eğitim, ev ve bahçe, karavan, tıbbi, tarih, dalış, yelken, kumar, kültürel, dini, sağlık ve güzellik, ırmak keşifleri, ata binme, olimpiyat, mavna, özürlü, sonbahar yaprakları,      antropoloji, demiryolu (nostaljik tren),  festival, balayı, çiftlik, müzik, fotoğraf,  kano, balıkçılık çalışmaları olanaklıdır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.