Ekoturizm Nedir? Neden Ekoturizm? Uygulama Prensipleri

Ekoturizm Nedir? Neden Ekoturizm? Uygulama Prensipleri

“Turizm” terimi Oxford İngilizce Sözlüğü’nde ilk kez 1811 yılında yer almasına karşın, ‘‘Ekoturizm’’ kavramı bundan ancak yüzlerce yıl sonra, 1983 yılında yazılı metinlere geçebilmiştir.

Dünya Turizm Örgütü Ekoturizmi, Doğal bölgelere yapılan çevreyi korumayı ve yöre halkının refahını arttırmayı amaçlayan sorumlu bir seyahat olarak tarif etmektedir.

Diğer bir ekoturizm tanımı; Yerel halkın bütünlüğüne saygı duyarken ekosistemin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan aydınlatıcı, bilgilendirici doğa seyahatleridir.

Ekoturizmin Ortak Ögeleri

 • Doğa temellidir
 • Kültüreldir
 • Kaynağın (ekosistemin) değerini bilir
 • Yerel ekonomiye fayda sağlar

Neden Ekoturizm? 

Sürdürülebilir turizmin alt bileşenlerinden birisi olan Ekoturizmin Faydaları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

 1. Korunan alanlar ve yerel toplum için sermaye artışı. (Çevreyi ziyaret eden bilinçli gezginler alandan daha uzun süre yararlanmak için bu alanların korunmasına destek olmak durumundadır)
 2. Yerel halkın refahının gözetilmesi. Yerel halk için iş imkanlarının yaratılması. Turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket etmesinin sağlanması. (Tur rehberleri, park bekçisi, el sanatları, yerel mutfak).
 3. Turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması için ziyaretçiler ve yerel halka yönelik çevresel eğitim. (Çevrenin ve bozulmaların farkına varmanın artması, davranışları ve kullanım şekillerini değiştirir ve koruma için çevreye sahip çıkmayı arttırır.)
 4. Bozulmuş, tahrip edilmiş peyzajların restorasyonu için teşvik edici bir rol oynar. (Alanlar içinde katı atık uzaklaştırılması, habitat gözlemleme ve yürüyüş yollarının bakımı gibi etkinliklerin daha sistemli yapılmasını sağlamasıdır.)
 5. Küçük ölçekli kuruluş/firmalar tarafından küçük turist gruplarına hizmet verilmesiyle kırsal ekonomilere ve alanın doğal yapısını korumaya katkıda bulunur.
 6. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulması,
 7. Geri dönüşü olmayan kaynakların en düşük düzeyde tüketilmesi,
 8. Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, iş fırsatlarının ve mülkiyetin yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi.

Ekoturizm Uygulama Prensipleri

 1. Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye indirilmesi,
 2. Turistlere ve yerel halka doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına yönelik eğitim verilmesi,
 3. Turizmin yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanması,
 4. Koruma kapsamındaki (doğal ve geleneksel sosyo-kültürel alanların) alanların yönetimi için kaynak ayrılması,
 5. Turizm negatif etkisini en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının desteklenmesi,
 6. Turizmin yerel halkın geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde geliştirilmesinin temini,
 7. Turizmin gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini attıracak şekilde gelişmesinin temini,
 8. Çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla içi içe geçen, yöresel bitki örtüsünü ve yaban hayatını koruyan turizm alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.