Finansal Tablolar Analizi İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

05.06.2021
Finansal Tablolar Analizi İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

Finansal Tablolar Analizi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

Finansal Tablolar Analizi Konusunda En Çok Aranan Sorular

 • Alacak devir hızı 7 stok devir hızı 3 Ticari borçlar devir hızı 4 olan bir işletmenin nakit dönüş süresi ne kadar sürer?
  • 82 gün
 • Öz kaynaklar grubunda tutarca en büyük paya sahip olması beklenen kalem nedir?
  • Otofinansman
 • Peşin alışlar, gider ödemeleri , üretim ve satışlar şeklinde sıralanabilecek günlük faaliyetlerin
  sürdürülmesini ve kısa vadeli borçların ödenmesini ne sağlar?
  • Brüt Çalışma Sermayesi

 

 • İşletmelerin piyasa değerleri ile indirgenmiş nakit akımları arasında nasıl bir ilişki bulunur?
  • Oldukça güçlü doğrusal bir ilişki
 • Karlılıkları daha dalgalı ve karlılığında belirsizliği yüksek riskli firmalara örnek veriniz?
  • Gerek faaliyet kaldıracı gerekse finansman kaldıracı yüksek olan firmalar
 • Firmanın sermaye maliyetinin belirlenmesinde borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşım nedir?
  • Net gelir yaklaşımı

 

 • İşletmelerin kâr payı dağıtım oranlarının artması işletmelerin öz kaynaklarını ve zorunlu finansman ihtiyacını nasıl etkiler?
  • Öz kaynaklar azalır, zorunlu finansman ihtiyacı artar
 • Satışların maliyeti, satılan malın maliyeti veya ……… giderleri brüt kar marjının hesaplanmasında
  kara etki eden gider türleridir?
  • Satılan hizmet
 • İşletme değerlemesinde kullanılan ve işletmenin gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının
  belirli bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlerine indirgendiği yönetim nedir?
  • İndirgenmiş nakit akımları yönetimi

 

 • Finansal analize “varlıkların tutarı ve kullanımı ile karlılık” arasındaki ilişkileri analiz ettiğimizde,
  işletmenin varlık, karlılık oranını yükseltebilmesi için neyi yükseltmesi gerekir?
  • Net kar marjının yükseltilmesi
 • Duran varlıkların alt gruplarına örnek veriniz?
  • Maddi olmayan duran varlıklar
 • Yabancı kaynak ya da borç kullanma hangi nedenle ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini
  azaltır?
  • Faiz ödemelerinin vergiden düşürülebilir olması nedeniyle

 

 • Değerleme sürecinde gelecekte beklenen serbest nakit akımları (SNA) hesaplanırken faaliyet karına
  ne eklenir?
  • Amortisman giderleri
 • Bir işletmenin Faaliyet Kaldıraç Derecesini ne verir?
  • Sabit giderlerden sonraki kar / Sabit giderlerden önceki kar
 • Nakit dönüş süresini etkileyen işletme içi faktörlerden bir örnek veriniz?
  • Rakiplerdeki gelişmeler

 

 • Varlıkların finansmanında nispeten daha pahalı olan yabancı kaynak unsurlarını kullanan işletmelerde
  ne düşük çıkar?
  • Olağan kar marjı
 • Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü analiz edilmesinde öncelikle ne ele alınır?
  • Çalışma sermayesi büyüklüğü
 • İşletmeye kısa süreli yatırım yapmak isteyenler, başka bir ifadeyle kısa sürede temettü almak isteyenler
  hisse başına temettü oranı ile ilgilenirken işletmelere uzun vadeli yatırım yaparak hisse senetlerinin değer
  artışlarından yararlanmak isteyenler ise hisse başına ……. oranı ile daha çok ilgilenirler.
  • Kar
 • İşletme değerlemesinde kullanılan ve işletmenin gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının belirli
  bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlerine indirgendiği yönetim nedir?
  • İndirgenmiş nakit akımı

 

 • İşletmelerin sermaye kararlarını analize yönelik literatürde yaygın olarak kullanılan dört temel yaklaşımı yazınız?
  • Net gelir yaklaşımı
  • Net faaliyet gelir yaklaşımı
  • Geleneksel yaklaşım
  • Modigliani – Miller Yaklaşımı
 • Maliyet esası kavramı gereği, ana faaliyeti ilgilendiren ancak satışların maliyetine ilave edilmeyen faaliyet
  giderleri çıkartıldıktan sonra bulunan kara ne denir?
  • Faaliyet karı
 • Geleceğe dönük hazırlanan tahmini bilançoya ne denir?
  • Proforma bilanço

 

 • İşletme sermaye kararlarında sermaye ihtiyacının, ilk olarak dağıtılmayan karlarla, iki olarak borçlanmaya,
  son olarak yeni hisse senedi ihracı yoluyla sağlanması gerektiğini savunan yaklaşım nedir?
  • Pecking Order Teorisi Yaklaşımı
 • İşletmelerin sermaye yapısı (devamlı sermaye) kavramı ile hangi tür kaynaklardır?
  • Banka kredi, tahvil, imtiyazlı hisse senedi veya adi hisse senedi gibi çeşitli finansal araçlarının veriden
   sonraki maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

Ayrıca bakınız:

Finansal Tablolar Analizi İle İlgili Çok Aranan Sorular

Finansal tablolar analizi konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.