Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

29.11.2020
Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

İç Göçün Sonuçları

 • Nüfusun ülke içinde dağılışı değişir.
 • Şehirleşme oranı yükselir.
 • Çarpık kentleşme görülür.
 • Sanayi tesisleri hızlı kentleşmenin etkisiyle şehir merkezinde kalır.
 • Alt yapı hizmetleri yetersizdir.
 • Trafik sorunu, çevre kirliliği gibi sosyal problemler ortaya çıkar.
 • Büyük şehirlerde suç oranı yükselir.
 • Kırsal yerlerde yatırımlar azalır ve yatırımın yönü kentlere doğru olur.
 • Kentlerde tüketici sayısı artar. Buna bağlı olarak üretim artar.

Dış Göçün Sonuçları

 • Göç veren ülkelerin iş gücünde azalma olurken göç alan ülkelerde iş gücü ihtiyacı azalır.
 • Göç alan ülkelerdeki erkek nüfusu fazladır çünkü yurt dışı göçlerine erkekler kadınlara göre daha fazla katılır.
 • Göç alan ülkeye çalışmak amacıyla gelen nüfus genellikle genç olduğu için ülkenin yaş ortalamasını düşürür.
 • Göç veren ülkeler dışarda çalışan gurbet-çiler sayesinde ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamış olur.
 • Ülkeler arası kültürel ekonomik ilişkiler gelişir.
 • Kültür çatışmaları ve asimilasyon gibi sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.

Okuma Metni: YENİ DÜNYA GÖÇLERİ

15. yy. sonuna doğru Macellan, Kristof Kolomb ve Vasko dö Gama’nın yaptığı deniz seya-hatleri sonucunda yeni deniz yolları ve karalar bulundu. Özellikle Amerika kıtasının keşfi ile Avrupa’dan bu kıtaya doğru göç hareketleri başladı.

Henüz yeni keşfedilmiş bu topraklardaki doğal kaynaklar Avrupalılar tarafından cazip hâle geldi ve ardından büyük ticaret kolonileri kurularak ekonomik kazançlar elde edildi.

15. yy. daki bu seyahatler aslında Orta Çağ karanlığında bulunan Avrupa Kıtasının sakinlerini kiliselerin baskısından kurtarmak ve yeni yerleri yurt edinmelerini sağlayarak ve yeniliklere açık bir yaşam sürmek gayesi ile Amerika kıtasına doğru göç etmişlerdir. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi kısa sürede hızla yayılmış ve teknolojik gelişmelerle beraber seyahat imkânları giderek iyileşmiştir.

Tabiî olarak bu durum Avrupa’dan Amerika kıtasına doğru göç dalgasını hızlandırmıştır çünkü sanayileşme, işgücü ihtiyacının artması yani istihdam alanının oluşması demektir.

Amerika kıtasına olan göçlerin bir kısmı Latin Amerika’ya bir kısmı Orta ve Güney Amerika’ya doğru olmuştur. Göçlerin bir kısmı ise Güney Afrika ve Avustralya kıtasına doğru ger-çekleşmiştir. Avrupa’dan göçen bu nüfus içinde en fazla payı Alman, İngiliz ve İrlanda asıllı nüfustan almaktadır.

Daha sonra sırayı İtalyan, Rus ve Polonya asıllı olan nüfus izledi. İngiliz ve Fransız asıllılar daha çok Kuzey Amerika’ya yerleşirken İspanyollar Meksika’ya ve Portekiz asıllılar ise Brezilya’ya yerleşmişlerdir.

Kaynak: Coğrafyaya Giriş (Hayatî Doğanay)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.