Halk Kavramı

01.12.2020
Halk Kavramı

Halk sözcüğü genel anlamıyla tüm nüfusu, zengin-orta sınıf, kadın-erkek, genç-yaşlı, eğitimli-eğitimsiz, etnik ve dini grupları ifade etmektedir. Diğer bir deyişle halk sözcüğü, bir coğrafi bölgede yaşayan insanların tümü demektir. Ele alınan bir ülke ise, bu durumda halk ülke nüfusunun tamamıdır.

Bölge ise, o bölgede yaşayan tüm insanlardır. Dünya ise tüm dünya nüfusudur. Halk kavramını yukarıdaki gibi genel anlamıyla kullanmak halkla ilişkiler açısından uygun değildir.

Halkla ilişkiler yazarları, halk kavramının daha özel bir anlam taşıdığını belirtmektedir. Halk kavramının halkla ilişkiler açısından nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili iki açıklama aşağıda verilmektedir.

  • Halk, kuruluşun muhatap olmak durumunda kaldığı hedef kitledir.
  • Halk, bir kuruluşun hizmet politikalarından ve uygulamalarından etkilenen ve bu politikalarla uygulamaları etkileyen, ortak çıkarlara ve birliktelik duygusuna sahip birey, grup ve kuruluşlardır.

Bu açıklamalar çerçevesinde halk kavramının daha özel bir anlam taşıdığı görülmektedir. Bunu vurgulamak için ülkemizde, halkla ilişkiler yazarları halk kavramıyla eş anlamlı olarak “kamu” ve “ hedef kitle” sözcüklerini de kullanmaktadır. Bu kitapta da halk kavramı yerine “kamu” ve “hedef kitle”
sözcüklerinin kullanımı tercih edilmiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.