İçe Dönük Çocuk ve İçe Dönüklük İle İlgili Bilinmeyenler

15.05.2020
İçe Dönük Çocuk ve İçe Dönüklük İle İlgili Bilinmeyenler

Son yıllarda çocukların gelişimleri ile ilgili pek çok kurs, atölye, materyal, kitap ve yayın olduğunu görmekteyiz. Pek çoğunun ideal çocuğu yaratma çabası içinde olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

İçe Dönük Çocuk

Mükemmele yakın hayal edilen bu çocukların, kendisini net bir şekilde ortaya koyabilen, iyi iletişim becerilerine sahip, dış dünya ile sürekli etkileşim halinde bulunabilen bireyler olmaları istenir hale gelmiştir.

Doğal olarak çocuk olma hali ikinci planda kalarak çocuğun temel ihtiyaçları önemsenmemekte ve çocuğun nasıl bir mizaca sahip olduğu ikinci plana atılabilmektedir. Oysaki doğuştan getirdiğimiz bazı özelliklerimiz var ve bu doğrultuda yönlendirilerek eğitim alabilmeliyiz.

Bazı kaynaklar tarafından doğuştan getirdiğimiz mizacın aileden, zekâdan, genetik yapı, yaş gibi bizim kontrol edemediğimiz etkenlerden almamızın yanı sıra eğitim, sosyal çevre, kültür gibi kontrol edebileceğimiz etkenler ile birleşerek oluştuğu, kişiliğin ise daha sonradan oluşan ve deneyimlere göre değişebildiği açıklanmıştır.

Diğerleri gibi olmadığı için kendini kötü hisseden, kendisini değersizleştiren çocuklar görebiliyoruz.

Diğerleri gibi olmadığı için kendini kötü hisseden, kendisini değersizleştiren çocuklar görebiliyoruz.

Tüm bunları düşündüğümüzde, “çevremizde sakin, uyumlu ve sesini yükseltmeden var olmaya çalışan çocuklar için acaba bir sorunu mu var?” diye düşünmeye başlayabiliyoruz. Oysaki bu hızlı akışın içerisinde kendisini ifade etme biçimi olarak yavaşlığı tercih etmiş olan bu çocuklarımızın sesini biraz daha yüksek ifade eden çocuklarımızdan hiçbir farkı yoktur. Anne babalar dışa dönük bir dünyada içe dönük bir çocuğa nasıl yaklaşacaklarını tam olarak bilemedikleri için kaygılanabiliyorlar.

Çocuklarımız ile ilgili bu tanımlamalar tam olarak bilinmediği için ise içe dönük çocuklara yaklaşımlar farklı olabiliyor. Böylece diğerleri gibi olmadığı için kendini kötü hisseden, kendisini değersizleştiren çocuklar görebiliyoruz. Öncelikle şunu söylemek mümkün; çoğu bireye ne dışa dönük diyebiliriz ne de içe dönük diyebiliriz. Kişi ikisinin tam ortasında da olabilir.

Diğerleri gibi olmadığı için kendini kötü hisseden, kendisini değersizleştiren çocuklar görebiliyoruz.

İçe Dönük Olma Hali İle İlgili Bilinmeyenler

  1. İçe dönüklük ya da dışa dönüklük siyah veya beyaz gibi bir renk değildir. Çoğu insan her iki yöne de eğilim gösterebilmektedir.
  2. İçe dönüklük utangaçlık demek değildir. Utangaç bir kişi sosyal ortamlarda kendisini rahatsız hissedebilir oysaki içe dönük bir birey her ortamda kendisini utangaç hissetmeyebilir.
  3. İçe dönük çocukların da dışa dönükler gibi güçlü yönleri vardır ve bunların açığa çıkarılması gerekmektedir.
  4. İçe dönük çocuklar var olan enerjilerini kendi iç dünyalarından almakta ve bunu ifade ederken farklı yollar denemektedirler.
  5. İçe dönük çocukların yeteneklerinin keşfedilmeye ve kendilerini ifade edebilecekleri bu alanların desteklenmesine ihtiyaçları vardır.
  6. İçe dönük çocukların iç dünyasının çok zengin olduğu, birçok bireye göre kendi duygu farkındalıklarının yüksek olduğu ve böylece kolayca empati kurabildikleri bilinmektedir.
  7. İçe dönük çocuklar olaylara geç tepki verebilirler, bu durum onlarda herhangi bir eksikliğe işaret etmez.
  8. İçe dönük çocuklar sanatta, arkadaşlıkta ve pek çok alanda başarılı olabilirler.
İçe dönük çocukların yeteneklerinin keşfedilmeye ve kendilerini ifade edebilecekleri bu alanların desteklenmesine ihtiyaçları vardır.

İçe dönük çocukların yeteneklerinin keşfedilmeye ve kendilerini ifade edebilecekleri bu alanların desteklenmesine ihtiyaçları vardır.

İçe dönük çocukların yeteneklerinin keşfedilmeye ve kendilerini ifade edebilecekleri bu alanların desteklenmesine ihtiyaçları vardır.

Çocuğunuz diğer çocuklara göre yavaş konuşuyor ve olaylara karşı ilgisiz, bunalmış gibi dışarıdan görünüyor olabilir. Çocuğunuzun sosyal bir ortamda vücudunun kasıldığını, sözü kesildikten sonra konuşmaya devam etmek istemediğini fark edebilirsiniz. Ve günümüzde tüm bunlar istendik davranışlar olmayabilir. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor bu içe dönük olma hali bir problem değildir, her çocuğun bir mizacı ve kendisini doğru bir şekilde ifade edebileceği bir alan mutlaka vardır. Bizlerin doğru yönlendirmesi ile birlikte sağlıklı ve kendine güvenen yetişkinler haline gelebilirler.

Kaynakça:

Saban, A. ve Sarıçelik, S. (2018). İçe dönük bir çocuğu anlamak: Bir anlatı araştırması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 225-252. Laney, M.O. (2015). İçedönük Çocuklar (Çev. D. Dalgakıran) Doğan Kitap

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.