İletişim Kavramı

01.12.2020
İletişim Kavramı

İletişim Latince bir sözcük olan “communicare” kökünden gelmektedir. Ortaklaşma, Ortak kılma anlamına gelen bu sözcük, İngilizcede “communication” sözcüğüne karşılık gelmektedir.

Kavramın etimolojik kökenine baktığımızda; ortaklaşmak, ortak kılmak, anlamlarını taşıdığını görürüz. Genel bir çerçeveden tanımlayacak olursak iletişim; “Herhangi bir şeyin ya da bilginin ortaklaşa kullanılması” anlamına gelmektedir.

Kullanıldığı alana göre, pek çok farklı anlam kazanan iletişim kavramının çok sayıda tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar kullanım alanına ya da tarihsel dönemlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin; iletişimi amaçsal yönden açıklayan bir tanıma göre; insanlar, başkalarıyla bir arada olabilmek, onları anlayabilmek, kendilerini anlatabilmek ve etkileyebilmek yani toplumsallaşabilmek için iletişim kurmaktadırlar. Bunun yanında bireyler, kendileriyle ve başkalarıyla iletişim kurarak kişiliklerini de tanıma ve ifade etme olanağı kazanırlar. İletişimi karşılıklı etki yaratmak çabası olarak açıklayan bir başka tanıma göre iletişim; “Bilgi ve düşüncelerin, herkes tarafından aynı biçimde ve aynı değerde anlaşılır duruma getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır.”.

Örgütler iletişimi çok farklı alanlarda kullanabilirler. Örneğin hem çalışanlar hem yöneticiler, ast-üst ilişkileri çerçevesinde nasıl iletişim kuracaklarını bildiklerinde, örgütlerde verimli bir iletişim ortamı doğacaktır.

Örgütün tüm çalışanları birbirleriyle ve yöneticileriyle etkin ve doğru iletişim kurmanın yollarını öğrenmeli ve uygulamalıdırlar.
İletişim “ortaklaşmak” anlamına gelen “communicare” fiilinden gelmektedir, kaynak ve alıcı arasında karşılıklı ortaklık ve etkileşim yaratan bir süreçtir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.