İletişimin İlkeleri Nelerdir?

01.12.2020
İletişimin İlkeleri Nelerdir?

İletişim sürecinde uyulması gereken birtakım ilkeler vardır. Bunlar; açıklık ilkesi, dikkat ilkesi ve doğruluk ilkesidir. Bu ilkeleri şu şekilde açıklayabiliriz;

Açıklık ilkesi;
İletişim sürecinde yalın ve açık, anlaşılır bir dilin kullanılması karşıdakinin anlama sürecini kolaylaştırması açısından önem taşır. Kaynağın yani iletiyi gönderen kişinin sorumluluğunda olan bu süreçte açıklık ilkesi, yazılı, sözlü ya da görsel iletişim biçimlerinin tümü için geçerlidir.

Dikkat ilkesi;
Kaynak tarafından alıcılara gönderilen mesajların onların dikkatini çekici özellikte olması gerekmektedir. Anlama süreci tam ve verimli bir şekilde gerçekleşmezse beklenilen etki görülmez.

Doğruluk ilkesi;
Doğruluk ilkesi, iletişim sürecinde arzu edilen etkiyi oluşturabilecek bir potansiyel taşır. Alıcılara gönderdiğimiz iletilerde söylediklerimiz “doğru” olmalıdır. Bu bizi inanılır kılar.
Ayrıca hedef kitlelerin iletişimi kabullenmesi de vazgeçilmez bazı koşullara bağlıdır. Özellikle yukardan aşağı doğru iletişimde gerekli koşullar şunlardır.
– Kaynağın (göndericinin) gönderdiği iletinin ve gönderme şeklinin meşruluğu
– Kaynağın ilettiği konuya ilişkin olarak algılanan yeterliliği
– Kaynağa bir kişi ya da lider olarak duyulan güven
– İletişimin başarmaya çalıştığı amaçların ve görevlerin kabulü
Tüm bu koşullar gerçekleştiğinde hedefin, iletişimin içeriğini doğru bir biçimde algılayarak kabul etme oranı yüksektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.