İletişimin Sınıflandırılması

01.12.2020
İletişimin Sınıflandırılması

İletişim süreci çeşitli nitelikleri açısından çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir. İletişim etkilerine, yönüne, kullandığı kod sistemlerine, ilişki sistemlerine, zaman ve mekân boyutuna göre pek çok açıdan sınıflandırılabilir.

Etkilerine Göre İletişim

Olumlu iletişim kişilerde sevgi, saygı, takdir ve doyum gibi kavramları karşılar.

Olumsuz iletişim ise, biraz önce sözünü ettiğimiz olumlu duyguların yerini taraflar arasında suçlama, saygısızlık, yapıcı olmaktan öte yıkıcı bir eleştiri çabası almaktadır.

Yönüne Göre İletişim

İletişimin yönü dikkate alınarak tek yönlü ya da çift yönlü iletişim olarak ikiye ayrılabilir.

  • Tek yönlü iletişimde belirli bir kaynaktan bir alıcıya/hedefe doğru ileti akışı söz konusudur. Hedef burada pasif konumdadır. Sürece aktif olarak katılmaz ve kendisi bir yanıt vermez. İletişimde geri bildirim süreci işlemez.
  • Çift yönlü iletişim ise; en az iki kişi arasındaki bilgi, duygu, düşünce alışverişidir. Bu tür iletişimde ileti, her iki tarafı arasında karşılıklı olarak üretilir. Diyaloğa dayalı ve iki taraflıdır. Katılımcıların tümü sürece aktif olarak katılır.

Kullanılan Kod Sistemlerine Göre İletişim

İletişim sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz ve görsel-işitsel araçlarla yapılan iletişim olarak dörde ayrılabilir. Bunlar:

  • Sözlü iletişim; Sözlü iletişim sese, konuşmaya ve dinlemeye dayalı olarak gerçekleşir. Sözlü iletişimde mesajlar, belli ve üzerinde anlaşılmış bir semboller sistemi olan dil ve o dile özgü sesler ve sözcüklerle kodlanmıştır.
  • Yazılı iletişimde; mesajlar sözcüklerle kodlanmıştır ancak sözlü iletişimde olduğu gibi ses ve konuşma formatında değil yazım formatında sunulmaktadır. Yazılı ve basılı materyallerin tümü yazılı iletişim olarak adlandırılır.
  • Sözsüz iletişim; mesajlar yazı ve dil dışındaki işaret sistemleri aracılığıyla kodlanmıştır. Bunlar işaret, resim, hareket, şekil vs. olabilir. Beden ve bedensel yapılar, bu yapılara bağlı hareketler, sözsüz iletişimdeki kod sistemidir.
  • Görsel ve İşitsel Araçlarla Yapılan İletişim: İletişim alanında yapılan her türlü ses, görüntü, görsel malzeme ve bilgisayarla yapılan iletişim bu kapsamda ele alınabilir. Bu araçlarla mesajlar, bilgisayar, TV, radyo, resim, poster, afiş vs. kullanılarak iletilir.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.