İlişki Sistemlerine Göre İletişim

01.12.2020
İlişki Sistemlerine Göre İletişim

Bir başka sınıflandırma biçimi insanın kurmuş olduğu ilişki sistemlerini referans alır.

İlişki sistemlerine göre iletişimi; içsel iletişim, kişilerarası iletişim, grup/takım iletişimi, halk/kamu iletişimi, örgütsel iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim olmak üzere yediye ayırılır.

İçsel iletişim

Bir insanın kendi kendine bir düşünme süreci içine girmesi, kendine sorular sorması ve yanıtlaması, kendisiyle hesaplaşması, çeşitli duygu biçimleri hissetmesi, hayal kurması gibi süreçler kişinin kendisiyle içsel iletişime geçme biçimleridir.

Kişilerarası İletişim

Genel bir tanımlamayla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. Bu tür bir iletişim için bir kaynak (gönderici) ve bir hedef (alıcı) olması gerekir. Bir iletişimin kişilerarası iletişim sayılabilmesi için üç kritere ihtiyaç duyulmaktadır.
•  Katılımcılar arasında tek yönlü bir süreç değil, karşılıklı mesaj alışverişi işlemelidir.
•  Söz konusu mesajlar birbirini tamamlayan sözlü ve sözsüz unsurlar içermelidir.
•  Bu tür iletişimin etkili olabilmesi için kişiler arasında ortak sembollerin kullanılması gerekir.

Gruplar arası İletişim

Gruplar ortak amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insan topluluklarıdır.

Kamusal İletişim

Kamusal iletişim, kamuya iletecek bir mesajı olan, kamuoyu tarafından tanınan kişilerce büyük hedef kitlelere dönük olarak gerçekleştirilen iletişim biçimidir.

Örgütsel İletişim

Örgütlerin ortak bir amaç ya da hedefler bütününe ulaşmak adına, aralarında işbölümü bulunan insanlar tarafından gerçekleştirilen iletişim biçimidir.

Kültürler Arası İletişim

Kültürler arası iletişim, farklı topluluklar ve kültürler arasında gerçekleşen iletişim biçimidir.

Kitle İletişimi

Kitle iletişimi, medyayı kullanarak kitlelerle iletişim kurmayı ifade eder. Kitle iletişiminde kaynak ve alıcı arasındaki kanallar, kitle iletişim araçlarıdır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.