Kavimler Göçü ve Özellikleri

30.11.2020
Kavimler Göçü ve Özellikleri

Kavimler göçü; MS IV. yy. da büyük Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa ve Afrika kıtasına doğru yaptıkları büyük göç hareketidir. MS IV. ve VI. yy. arasında gerçekleşmiştir.

Kavimler Göçü’nü başlatan en önemli olay Orta Asya iklimindeki kuraklaşma sonucu toprakların ve otlakların verimsizleşmesidir. Kavimler göçü ile Avrupa ve Anadolu’da kurulan siyasi otoriteler yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlamıştır.

Kavimler Göçü Haritası

Kavimler Göçü Haritası

Türklerin Orta Asya’ya Göçleri

Türklerin ana yurdu binlerce yıl yaşadıkları Orta Asya topraklarıdır. Türkler bu topraklarda boylar hâlinde yaşayarak varlığını sürdürmüşler.

Moğol ve Çinliler ile uzun süre mücadele etmek zorunda kalmışlar ve ana yurtlarından ayrılarak dünyanın birçok bölgesine yayılma imkânı bulmuşlar. Oğuz boyu ve Asya Hunları yaptıkları bu göçlerle uzun mesafe almışlardır.

Orta Asya Türklerinin topraklarını bırakmalarının en önemli nedeni iklimin kuraklaşmasıdır. Bunun yanında temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için zamanla verimsizleşen topraklar ve otlak alanları mevcut nüfusun artması ile yetersiz kalmış ve onları yeni yerler aramaya itmiştir.

Türk boyları arasındaki mücadeleler, Çinliler ve Moğollar ile olan savaşlar Türklerin ana yurdunu terk etmesinde etkili olan siyasi nedenlerin başında gelir.

Orta Asya Türk göçlerinin bir kısmı Avrupa’ya doğru olurken bir kısmı Asya’nın batısına bir kısmı Anadolu topraklarına bir kısmı da Kuzey Afrika’ya ve Arabistan Yarımadası’na doğru olmuştur.

Kuzeye gidenler bugünkü Sibirya bölgesine, güneye gidenler Hindistan, Çin ve Afganistan’a, doğuya doğru gidenler ise Uzak Doğu’ya doğru hareket etmişlerdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.