Kıtalara Göre Nüfusun Dağılışı

22.11.2020
Kıtalara Göre Nüfusun Dağılışı

Dünya nüfusunun Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Antarktika kıtalarına göre yoğunluğu nedir? Dünya nüfusu kıtalara nasıl dağılmıştır? ve Dünya Nüfusunun kıtalara dağılışında neler etken olmuştur? gibi sorulara cevap arayacağız.

Aşağıda verilen tablo, kıtalara göre nüfus miktarını ve yoğunluklarını göstermektedir.

Kıtalara Göre Dünya Nüfus Oranları

Kıtalara Göre Dünya Nüfus Oranları

Bu tabloya göre çıkacak sonuçlar şöyledir:

  • Asya Kıtası, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu anakaradır. Özellikle Çin ve Hindistan nüfus miktarı bakımından lider durumda olan iki ülkedir. Güney Asya’nın ılıman iklim koşulları, verimli tarım alanları nüfusun bu iki ülkeye toplanmasında önemli rol oynamıştır. Bu kıtada doğal nüfus artışı çok hızlıdır. Bu anlamda Güney Asya’da ciddi bir doğal kaynak tüketimi de söz konusudur.
  • Nüfus yoğunluğu fazla olan ikinci kıta Avrupa kıtasıdır. Avrupa’da sanayinin gelişmesi ekonomik kalkınma hızını yükseltmiş ve teknolojik gelişmeler ortalama yaşam süresini uzatmıştır. Bunun yanında tıp alanındaki yeniliklerle bebek ölüm hızı azalmıştır ancak günümüzde Avrupa nüfusunun artış nedenini yabancı ülkelerden gelen işçi göçleri ile açıklayabiliriz. Almanya, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkelerinde doğal nüfus artış hızı çok yavaştır.
  • Afrika Kıtası’nın batısında ve doğusunda nüfus yoğunluğu fazla iken kuzey ve güneydeki çöl alanlarında nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Kıtada etkili olan beslenme ve su kaynaklarının yetersizliği, salgın hastalıklar, kötü yaşam koşulları ve siyasi karışıklıklar nedeniyle ölüm oranlarının dünya geneline göre en yüksek olduğu kıtadır.
  • Kaliforniya (K.Amerika), Brezilya (G. Amerika’nın Batısı) ikinci dereceden nüfusun yoğun olduğu alanlardır. Orta Amerika’da Meksika Platoları da nüfusun sık olduğu yerler arasındadır.
  • Nüfusun az yoğun olduğu yerler; 60° enleminin kuzeyi, orta kuşak ve tropikal bölgedeki çöl sahaları, dağların yüksek yerleri, Ekvatoral orman bölgesi ve kutuplara yakın soğuk yerlerdir.

Sonuç olarak, dünya nüfusu birinci zamandan günümüze gelinceye kadar hızlı bir artış göstermiştir. Artışın en çok olduğu yıllar 1965-1970 yılları arasındadır. Kıta bazında düşünüldüğünde artışın en yüksek olduğu ana kara Asya kıtası, en az olduğu ana kara ise Okyanusya’dır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.