Küresel İklim Değişikliği

03.06.2022
Küresel İklim Değişikliği

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır.
Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit
vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne
gönderir. Bu sayede yeryüzündeki ortalama sıcaklık, birçok canlının hayatını sürdürmesine
imkân verecek bir ısı düzeyini, 15°C’yi yakalar. Sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama
sıcaklığı -18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisine sera gazı etkisi denir.
İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında
gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından
tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol
açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle son yıllarda uluslararası
gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır.
Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır ancak iki kavram arasında
fark vardır. Atmosfere salınan
gazların neden olduğu sera etkisi
neticesinde, dünya üzerinde yıl
boyunca kara, deniz ve havada
ölçülen ortalama sıcaklıklarda
görülen artışa küresel ısınma
denir. Bu d, ünyanın ortalama
sıcaklık değerlerindeki iklim
değişikliğine yol açabilecek artışı ifade eder. Küresel iklim değişikliği ise belirli bölgedeki
mevsimlik sıcaklık, yağış ve nem değerlerindeki değişimleri ifade etmektedir.

İklim değişikliğinin etkileri arasında tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi
koşullarındaki genel değişiklikler ve seller, buzulların erimesi, fırtınalar, sıcak dalgaları,
kuraklık ve çeşitli hastalıklar
nedeniyle ölümlerde yaşanacak
artışlar sayılabilir.
Yaşam alanlarının hızlı
değişimine ayak uyduramayan
birçok bitki ve hayvan
türünün neslinin yok olacağı
öngörülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre, sıtma ve yetersiz
beslenme gibi nedenlerden
milyonlarca kişi ölümle yüz yüze
gelecektir.

İklim değişikliğinin sonucunda, dünyanın 2 oC eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık artışına
maruz kalması hâlinde dünya ekonomisinde ve daha da önemlisi insani kalkınmada geniş
çaplı gerilemelerin olacağı düşünülmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.