Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH)

26.07.2019
Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH)

KOAH, hava akımı kısıtlanması ile karakterli ilerleyici, geri dönüşümsüz, önlenebilir bir hava yolu hastalıkları grubudur.

KOAH, bugün sistemik inflamatuvar bir hastalık olarak kabuledilmektedir. Başlıca kronik bronşit ve amfizem, ek olarak küçük hava yolları hastalığı (obstruktif bronşiyolit) komponentlerini içerse de KOAH genel bir tanımlamadır. Bu tanımlama, kronik bronşiti içermez.

KOAH etyolojik bir tanımlamadır; tanı, tedavi ve takip açısından genel KOAH’dan ciddi bir farkı yoktur. Kronik bronşit klinik bir tanımlamadır; birbirini izleyen en az 2 yıl, her yılın en az 3 ayının çoğu günlerinde başka bir nedene bağlı olmayan öksürük ve balgam çıkarma durumudur.

Amfizem ise anatomopatolojik bir tanımlamadır; terminal bronşiyollerin distalindeki hava yollarının genellikle belirgin fibrozis olmadan irreverzibl destrüksiyonu ve dilatasyonu ile karakterizedir. KOAH’daki obstruksiyon astımın aksine çoğunlukla geri dönüşümsüzdür ancak olguların %10-15’inde hava yolu aşırı duyarlılığı ile birlikte kısmi bir reversibilite de olabilir.

Olguların %80-90’nında kronik bronşit ve amfizem birlikte bulunur. Semptom, klinik, ve fonksiyonel bulgularla histolojik değişikliklerin birbirinden kesin ayrılamaması nedeniyle bu iki tablo KOAH başlığı altında toplanarak incelenmektedir.

KOAH Risk Faktörleri

KOAH Risk Faktörleri

KOAH Risk Faktörleri

KOAH’ın etiyopatogenezinde rol alan risk faktörleri aşağıda özetlenmiştir. Bu faktörlerden biri veya bir kaçının bir arada olması ile KOAH ortaya çıkmaktadır.

Sigara içimi ile KOAH gelişimi arasında paralel bir ilişki vardır. Mesleki KOAH tanısının az konulmasının en büyük nedeni sigara içimidir. Oysa çalışma ortamı havasında belirgin derecede bulunan her türlü toz, gaz, partikül, lif, kimyasal ajan KOAH’a yol açabilir. Mesleki maruziyeti olan bir kişide KOAH saptandığında, kişisigara içiyorsa, sigaraya mı yoksa mesleksel maruziyete mi bağlı olduğunu ortaya koyabilecek bir yöntem henüz yoktur. Böyle bir durumda sigara daha öncül bir faktör kabul edilerek KOAH mesleki sayılmamaktadır. Oysa mesleksel maruziyeti olmayan kişilerde, sigara içim öyküsü de yoksa yıllık FEV1 kaybı ortalama 20 ml olmaktadır.

Sigara içmeyen kişide mesleksel maruziyet varsa yıllık FEV 1 kaybı ortalama 60 ml, mesleki maruziyet olmayan sigara içen kişide yıllık ortalama FEV1 kaybı 80 ml kadardır. Sigara içen kişide beraberinde mesleki maruziyet de varsa yıllık ortalama FEV1 kaybı 160 ml’ye kadarçıka bilmektedir. Yani sigara ve mesleksel maruziyetin beraberliği kişide KOAH gelişme riskini arttırmaktadır. Bunun dışında dış ortam ve ev içi hava kirliliği de KOAH gelişiminde önemlidir.

KOAH’lı olguların çoğunun tanı almadan hızlı progresyonla ileri evrelere ulaştığı tahmin edilmektedir. Toplumda 40 yaş üzerindeki popülasyonda KOAH görülme sıklığı % 6-32 arasında değişmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.