Nüfus Artış Hızının Kalkınmadaki Yeri ve Önemi

22.11.2020
Nüfus Artış Hızının Kalkınmadaki Yeri ve Önemi

Ülkeler izledikleri nüfus politikalarına paralel olarak kalkınma planlarındaki yatırımlarını ana hatlarıyla ortaya koyarlar.

Yapılan nüfus sayımları ile vergi yükümlüleri, askerlik çağı gelenler, nüfusun eğitim ve yaş durumu, gelir dağılımı ve nüfusun artış azalış oranları gibi önemli verilere ulaşılır.

Nüfus Artış Hızının Kalkınmadaki Yeri ve Önemi

Kalkınma planlarının yapılıp uygulanması için ülkede var olan insan sayısının ve bu insanların temel ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi gerekir eğer kalkınma planında nüfusun nicelik ve nitelik özellikleri dikkate alınmazsa o kalkınma planı hedeflenen başarıyı yakalayamaz.

Amsterdam (Hollanda)

Amsterdam (Hollanda)

Nüfusun kalabalık olduğu ülkelerde en büyük sorunun işsizlik, çevre sorunları ve geri kalmışlık olduğu görülür. Bu ülkelerde hizmet sektörü ve sanayi faaliyetlerinin oldukça geri planda kaldığı da gözlemlenir. Güney Afrika ülkelerine baktığımızda ise karşımız çıkan manzara yukarıda bahsedilen duruma bir örnektir.

Kerma (Sudan)

Kerma (Sudan)

Buna karşılık nüfusun beklenilenin altında bir atış göstermesi de farklı sorunları gündeme getirir. O zamanda ülkede aktif nüfus azalır, yaşlı nüfus artar.

Nüfus artışı az olan ülkelerde kişi başına düşen millî gelir payı fazladır. Bu ülkelerde kalkınma hızları yüksektir.

Nüfusa bağlı olan yatırımlar az yer kaplarken beraberinde sanayileşme ve hizmet sektöründe büyümeler çok görülür. Bu ülkelerde mevcut nüfusun iyileştirilmesi daha rahat bir yaşam sürmesi için çeşitli ekonomik ve sosyal yatırım projelerine yer verilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.