Öğrenme Güçlüğü: Bilmeniz Gerekenler

05.07.2021
Öğrenme Güçlüğü: Bilmeniz Gerekenler

Öğrenme güçlüğü nedir?

Federal yasa, öğrenme güçlüğünün (LD), hafif ila şiddetli olabilen kalıcı bir nörolojik bozukluk olduğunu belirtir. Beynin bilgi depolama, işleme ve üretme yeteneğini sınırlar ve bir kişinin konuşma, dinleme, okuma, yazma veya matematik yapma yeteneğini etkiler. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk ortalama ila ortalamanın üzerinde bir zekaya sahiptir, ancak akademik potansiyelinin önemli ölçüde altına düşer. Mevcut tahminler, öğrenme güçlüğü çeken çocukların okul çağındaki nüfusun yüzde 15’ini oluşturduğunu gösteriyor.

Risk faktörleri nelerdir?

En yaygın risk faktörü aile öyküsüdür. Daha az yaygın risk faktörleri arasında kötü beslenme, ciddi kafa yaralanmaları, çocuk istismarı ve hamilelikle ilgili faktörler bulunur. (Ulusal Öğrenme Güçlüğü Merkezi)

Kurşun zehirlenmesi, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları veya lösemi gibi kanserlerin tedavisi de öğrenme güçlüğü riskini artırabilir.

Hangi faktörler risk faktörü olarak kabul edilmez?

Körlük, görme sorunları, sağırlık, fiziksel veya motor engeller öğrenme güçlüğüne neden olabilir, ancak öğrenme güçlüğünün nedeni değildir. Benzer şekilde, zihinsel engeller (önceden zihinsel gerilik olarak adlandırılır), otizm spektrum bozuklukları veya düşük zeka bölümü (IQ) hepsi öğrenme güçlüğü ile ilişkilendirilebilir, ancak öğrenme güçlüğü olarak kabul edilmez. Çevresel, kültürel veya ekonomik dezavantajlar öğrenme güçlüğüne neden olmaz ancak öğrenme güçlüğü ile birlikte ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, öğrenme güçlüğü ile birlikte davranış bozuklukları veya duygusal rahatsızlıklar da olabilir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların başka ne sorunları olabilir?

Öğrenme güçlüğü olan çocukların yaklaşık yüzde 20’si ayrıca dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) sahiptir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar hüsrana uğrayabilir, okula olan ilgilerini kaybedebilir ve zorluklardan kaçınabilir. Düşük benlik saygısı ve geri çekilme, kaygı, depresyon veya saldırganlık gibi duygusal sorunları olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal sorunları olması da yaygındır. Teşhis edilmemiş öğrenme güçlüğü olan çocuklar öfkeli ve sinirli olabilir. Bu duygular duygusal sorunlara yol açabilir.

Disleksi nedir?

Disleksi, öğrenme güçlüğünün en yaygın biçimlerinden biridir. Disleksi, okuma, yazma, heceleme ve genellikle el yazısını etkileyen dil temelli bir bozukluktur. Harflerin veya sözcüklerin ters çevrilmesi disleksili çocuklar için bir endişe kaynağı olsa da, bunlar disleksinin birincil belirteçleri değildir.

Kimlerin öğrenme güçlüğünden şüphelenmesi muhtemeldir?

Çocuğun ebeveynleri ve öğretmenleri, çocukla en çok zaman geçirdikleri için öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorlar. Çocuğun doktoru da öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenebilir.

Belirtiler ve Nedenleri

Öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir?

Aşağıdaki işaretler, bir çocuğun öğrenme güçlüğü olduğunu gösterebilir:

Okumaktan hoşlanmama veya okumada zorluk
Kötü el yazısı
matematikte zorluk
Söylemek istediklerini ifade etmek için düşüncelerini organize etmede zorluk
Bellek sorunları
Koordinasyonla ilgili sorun
Yönergeleri takip etme, kelimeleri hatırlama, kafiye yapma ve kendini ifade etme gibi dilde zorluk
Akıl yürütme zorluğu
yazım zorluğu
Gecikmeli konuşmanın tarihi

Disleksinin belirtileri nelerdir?

Disleksinin erken belirtileri şunlardır:

Konuşma dilinde gecikme
Doğru kelimeyi “bulma” zorluğu
Kafiye ile ilgili zorluk
Kısa süreli işitsel bellekte zorluk
Özellikle birden fazla hecesi olan kelimelerin küçük yanlış telaffuzları

Bir çocuk okula başladıktan sonra aşağıdaki disleksi belirtileri görünebilir:

Alfabedeki harflerin isimlerini öğrenmede zorluk
Alfabedeki harflerin nasıl yazılacağını öğrenmede zorluk
Okuma ve heceleme için tüm kelimeleri öğrenmede zorluk
Ses bilgisi kullanma zorluğu
Kelimeleri okuma güçlüğü ile ilgili anlama güçlüğü

Yönetim ve Tedavi

Öğrenme güçlükleri nasıl tedavi edilir?

Öğrenme güçlükleri, tercihen erken müdahale ile eğitimsel olarak tedavi edilir. Bir eğitim uzmanı, bir öğrenciye yardımcı olmak için etkili öğrenme stratejileri öğretebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.