olgusal bilimler

16.07.2022
olgusal bilimler

Olgusal veya ampirik bilimlerin ne olduğunu, dallarını ve nasıl sınıflandırıldıklarını açıklıyoruz. Farklı olgusal bilimlere örnekler.

Olgusal bilimler bir araç olarak mantığa ve biçimsel süreçlere başvururlar.

Olgusal bilimler nelerdir?

Olgusal veya olgusal bilimler veya aynı zamanda ampirik bilimler, onlara müdahale eden güçleri ve mekanizmaları anlamak için incelemek istediğiniz doğal fenomenlerin (zihinsel veya yapay) bir yeniden üretimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bilimlerdir. .

Dolayısıyla, adından da anlaşılacağı gibi, doğrulanabilir ve deneysel gerçeklikle ilgilenen bilimlerdir: “olgusal”, “olguları” çeviren Latince factum teriminden gelir; ve deneyimi tercüme eden Yunanca ampiryadan gelen “ampirik”. Bu açıdan, soyut ve zihinsel nesnelerle ilgilenen matematik veya felsefe gibi gerçekliğin mantıksal ve zihinsel temsil sistemleri olan resmi bilimlerden açıkça farklıdırlar.

Ancak olgusal bilimler, çalışmalarını desteklemek için bir araç olarak mantığa ve biçimsel süreçlere yönelirler, terimlerin çelişkisizliği ilkesi ortaya çıkar ve deney için metodolojik adımları sözde bilimsel yöntemi oluşturur.

>

Dolayısıyla, olgusal veya ampirik bilimler, gerçekliğin evrensel yasalarına yaklaşmanın bir yolu olarak deneye başvururlar, ancak sonuçları en iyi durumda her zaman geçicidir: yeni bir keşif onları sorgulayabilir. elde edilen sonuçların yorumlanma şekli.

Size yardımcı olabilir: Kesin bilimler

Olgusal bilim türleri

İki büyük olgusal bilim grubu vardır:

Doğal bilim. Doğa bilimleri, hem canlıların hem de cansız maddelerin doğal gerçekliğinin işleyişinin dinamiklerini anlamakla ilgilenen ve yaşamın ve doğanın bileşimi hakkında evrensel cevaplar arayan bilimlerdir. Biyoloji buna iyi bir örnektir.
Sosyal bilimler. Sosyal bilimler ise, insan zihninin yapısı, medeniyetler tarihi veya ekonominin kuralları gibi insan fenomenleriyle bilimsel bir bakış açısıyla ilgilenir.

Gerçek bilim örnekleri

Biyoloji, yaşamın ve bilinen canlıların incelenmesidir.

Olgusal veya ampirik bilimlere ilişkin bazı örnekler şunlardır:

Biyoloji. Yaşamı ve bilinen canlıları inceleyen bilim dalı.
Kimya. Maddenin oluşumunu ve maddeler arasında meydana gelen reaksiyonları inceleyen bilim dalı.
Fiziksel. Evrende madde ve enerji ile etkileşen kuvvetlerin incelenmesi.
İktisadi Bilimler veya Ekonomi. Toplumlarda kaynak yönetimi ve servetin oluşumu ve akışının incelenmesi.
Siyaset bilimi veya Politoloji. Farklı insan toplumlarının farklı zamanlarında topluluk yönetimi ve hükümet sistemlerinin ve onların tahakküm ve değişim mekanizmalarının incelenmesi.
Psikoloji. İnsan zihninin oluşumu, işleyişi ve dinamiklerinin incelenmesi.
Sosyoloji. Tanımlanabilir sistemler olarak anlaşılan insan toplumları ve onların tarihsel-sosyal bağlamlarının incelenmesi.
Seksoloji. Sadece anatomik ve biyolojik açıdan değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan da cinsiyet ve insan cinsel ilişkilerinin incelenmesi.
Hukuk Bilimleri veya Hukuk. Adaletin incelenmesi, yani insan toplumlarının kendilerini yargıladıkları ve etik ve yasal kodlarını oluşturdukları mekanizmalar ve yollar.
Tarih. Birçoğu için daha çok bir insanlık olsa da, yazının icadından günümüze kadar insanlıktaki değişim dinamiklerinin araştırılmasının sosyal bilimlere ait olduğunu savunan birçok akademisyen var.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.