Ritonavir oral tabletler

04.07.2021
Ritonavir oral tabletler

Bu ilaç nedir?

RITONAVIR (ri TOE na veer) antiretroviral bir ilaçtır. HIV tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Bu ilaç HIV için bir tedavi değildir. Bu ilaç, HIV’i başkalarına bulaştırma riskini azaltabilir, ancak tamamen engelleyemez.

Bu ilaç başka amaçlar için kullanılabilir; sorularınız varsa sağlık uzmanınıza veya eczacınıza sorun.

ORTAK MARKA İSİMLERİ: Norvir

Bu ilacı almadan önce sağlık uzmanıma ne söylemeliyim?

Şu koşullardan herhangi birine sahip olup olmadığınızı bilmeleri gerekir:

şeker hastalığı
hemofili
yüksek kolesterol veya trigliseritler
karaciğer hastalığı
Ritonavire, diğer ilaçlara, gıdalara, boyalara veya koruyuculara alışılmadık veya alerjik reaksiyon
hamile veya hamile kalmaya çalışmak
Emzirme

Bu ilacı nasıl kullanmalıyım?

Bu ilacı bir bardak su ile ağızdan alınız. Reçete etiketindeki talimatları izleyin. Bu ilacı yemekle birlikte alınız. Bütün yutmak. Çiğnemeyin, kırmayın veya ezmeyin. İlaçlarınızı düzenli aralıklarla alınız. İlacınızı belirtilenden daha sık almayınız. Anti-HIV tedavinizin mümkün olduğunca iyi çalışması için her dozu tam olarak reçete edildiği şekilde alın. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doz atlamayın veya ilacınızı kesmeyin. Dozların atlanması, HIV virüsünü bu ilaca ve diğer ilaçlara karşı dirençli hale getirebilir. Doktorunuzun tavsiyesi dışında almayı bırakmayın.

Bu ilacın çocuklarda kullanımıyla ilgili olarak çocuk doktorunuzla konuşun. Bu ilaç belirli koşullar için çocuklara reçete edilebilse de önlemler geçerlidir.

Doz aşımı: Bu ilacı çok fazla aldığınızı düşünüyorsanız, hemen bir zehir kontrol merkezi veya acil servisle iletişime geçin.

NOT: Bu ilaç sadece sizin içindir. Bu ilacı başkalarıyla paylaşmayın.

Ya bir dozu kaçırırsam?

Bir dozu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alın. Bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, sadece o dozu alınız. Çift veya fazla doz almayın.

Bu ilaçla neler etkileşebilir?

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte almayın:

alfuzosin
apalutamid
Amiodaron, bepridil, dofetilid, dronedaron, flekainid, propafenon, kinidin gibi düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar
kobisistat
konivaptan
elagoliks
eletriptan
eliglustat
enzalutamid
eplerenon
dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin gibi ergot alkaloidleri
flibanserin
idealalisib
isavukonazonyum
ivabradin
lomitapid
lovastatin
lurasidon
meperidin
naloksegol
pergolid
pimozid
ranolazin
kırmızı pirinç mayası
rifampin
silodosin
simvastatin
Sarı Kantaron
terfenadin
tinidazol
tolvaptan
triazolam
vorikonazol

Bu ilaç ayrıca aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

atovakuon
bedakuilin
bosentan
doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar
Kan basıncı, kalp hastalığı, digoksin, disopiramid, lidokain, meksiletin, metoprolol, timolol gibi düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar
dasatinib, ibrutinib, nilotinib, venetoclax, vinblastine, vincristine gibi bazı kanser ilaçları
atorvastatin, rosuvastatin gibi kolesterol için bazı ilaçlar
depresyon, anksiyete veya psikotik bozukluklar için bazı ilaçlar amitriptilin, bupropion, desipramin, fluoksetin, nefazodon, nortriptilin, paroksetin, perfenazin, ketiapin, risperidon, tioridazin, trazodon
avanafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi erektil disfonksiyon için bazı ilaçlar
flukonazol, itrakonazol, posakonazol gibi mantar enfeksiyonları için bazı ilaçlar
karbamazepin, klonazepam, etosüksimid, divalproex, lamotrijin, fenitoin gibi nöbetler için bazı ilaçlar
buspirone, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem gibi uyku için bazı ilaçlar
varfarin, rivaroksaban gibi kan pıhtılarını tedavi eden veya önleyen bazı ilaçlar
klaritromisin
kolşisin
siklosporin
dronabinol
metamfetamin
metronidazol
ağrı için narkotik ilaçlar
HIV için diğer antiviraller
kinin
rifabutin
salmeterol
simeprevir
sirolimus
betametazon, budesonid, siklesonid, deksametazon, flutikazon, metilprednizolon, mometazon, prednizolon, triamsinolon gibi steroid ilaçlar
takrolimus
teofilin

Bu liste tüm olası etkileşimleri açıklamayabilir. Kullandığınız tüm ilaçların, şifalı otların, reçetesiz ilaçların veya diyet takviyelerinin bir listesini sağlık uzmanınıza verin. Ayrıca sigara, alkol veya yasa dışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığınızı da söyleyin. Bazı öğeler ilacınızla etkileşime girebilir.

Bu ilacı kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Düzenli kontroller için doktorunuzu veya sağlık uzmanınızı ziyaret edin. Herhangi bir yeni semptomu doktorunuzla tartışın. Bu ilacı kullanırken önemli kan testi yaptırmanız gerekecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.