Siyasal Toplumlaşmaya Makro ve Mikro Düzeylerde Yaklaşımlar

25.11.2020
Siyasal Toplumlaşmaya Makro ve Mikro Düzeylerde Yaklaşımlar

Davranışçı yaklaşım metodu siyasal bilimlerde hem makro hem de mikro düzeyde kullanılabilir. Çünkü her toplum değişik sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle kendine özgü davranış kalıplarına sahiptir. Bu davranış kalıplarını bütüncü, geniş kapsamlı, etki-tepki ilişkilerini bütün bir sistem içerisinde inceleyen analizlerle saptamak makro bir yaklaşımla gerçekleşebilir.

Davranış kalıplarının bu şekilde saptanması o toplumun gelişme süreci içerisinde hangi noktada bulunduğunu da bize gösterecektir. Toplumun kurumsal yapısına bakarak hangi gelişme düzeyinde olduğunu saptayabildiğimiz gibi davranışların niteliği de bize toplumsal ve ekonomik yapı hakkında fikir verebilecektir.

Fakat aynı zamanda sorunları açıklayabilmek için onlara şu açıdan yanaşmakta gerek vardır : Kişi psikolojisi ve toplum sosyolojisini kaynaştırarak. Bu açıdan bakıldığında beliren sorun şudur: Toplumsal yapı kişinin davranışını nasıl etkiler ve bunun bir sonucu olarak da millî devleti yaşatabilmek için gerekli olan kurumlar nasıl etkilenir ve etkilenen kurumlar kişilerin siyasal davranışlarına yeniden nasıl yön verir?

Bütün bunları incelemek üzere ele alacağımız SİYASAL KÜLTÜR, toplumun geleneklerinin, toplum kurumlarının ruhunun, vatandaşlarının arzu ve ortak çıkarlarının ve liderlerinin siyasal stilinin yalnızca rastlantı bir tarihi tecrübe sonucu olmayıp, anlamlı bir bütün olarak birbirlerine uymaları, anlaşılır, açık bir ilişkiler ağı meydana getirmesiyle belirmektedir.

Siyasal kültür hem bir toplumun top yekûn tarihinin, hem de toplumu meydana getiren insanların sosyo-ekonomik yaaşntılarmın bir ürünüdür. Böylelikle siyasal kültür eşit olarak hem toplum olaylarında hem de kişisel tecrübe ve davranışlarda kök bulur. İşte bu kişisel tecrübe ve davranışlara inildiğinde de yaklaşım metodu mikro düzeyde olacaktır. Burada davarnışçı metoda giren hem makro hem de mikro analizleri tek bir başlık altında toplamakta kolay anlaşılır olması bakımından yarar vardır. Burada mikro analizi kişilerin siyasal davranışlarının psikolojik değerlendirilmesinde kullanıyoruz. Makro analiz ise siyasal sosyolojiye özgü değişkenler üzerinde kurulmuştur. Sonuç olarak da davranışçı (Behavioral) bir analiz şekli doğmuştur.

Genel olarak kültür toplumsal hayatta nasıl bir bütünlük ve beraberlik sağlıyorsa aynı anlamda siyasal kültür de siyasal hayata anlam ve bünye sağlar. Bu alanda gittikçe artan temayül kişinin davranışı üzerinde durmaktır. Kişi ister lider, ister seçmen, isterse kanaat sahibi olsun bu böyledir. Fakat bu arada siyasal toplumun aynı derecede önemli bir dinamik, toplu varlık olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Burada da açıkça belirdiği gibi ortaya bir biraraya getirme, toplama problemi çıkmıştır. Bu problem kişi psikolojisinin bulgularını belli bir yöntemle toplayıp, toplum davranışını kişisel davranışların ışığında anlaşılabilir duruma getirmeyi kapsamaktadır. Burada, ilerde tekrar değineceğimiz siyasal sosyalizasyon önemli bir rol oynamaktadır.

Siyasal kültürün temelinde ana unsur olan siyasal sosyalizasyon çocukluktan kalma değerler, tahsil, çevre, kitle haberleşme gibi faktörlerle belirir, nitelenir.

Kısa bir şekilde açıklamak mümkünse bunu şöyle sıralayabiliriz : Siyasal sosyalizasyon siyasal kültürü meydana getirir. Siyasal kültür ise kurumları ve kurumlar tekrar siyasal sosyalizasyonu etkiler; böylece siyasal kültür üzerinde değişmeler yaratır. Bütün bu etki ve tepki ilişkileri ise siyasal davranışı meydana getirirler.

Siyasal Sinyalizasyon

Siyasal Sinyalizasyon

Bu şemada da görüldüğü gibi gelişme süreci sürekli olarak toplumun siyasal kültürünün ve siyasal kültür de gelişme sürecinin etkisi altındadır. 3 Bu nedenle farklı siyasal kültürler değişme sürecine farklı tepkiler göstermişlerdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.