Siyaset Sosyolojisinin Temel Unsurları

25.11.2020
Siyaset Sosyolojisinin Temel Unsurları

Söze ilk olarak siyaset bilimi ile siyaset sosyolojisinin tanımlarını yaparak girmek gerekiyor. Günümüzde siyaset sosyolojisi; sosyal teori ve sosyolojinin geniş kapsamlı olan ve ilkelerine dayanan ve sosyal yapılanmanın ürettiği siyaseti incelemeyi hedefleyen bir disiplindir.

Siyaset bilimi de kuşkusuz siyasal yapılanmayı ve siyasal hayatı incelemeyi konu olarak ele alır. Fakat buna rağmen, siyaset bilimi, siyasetin bağımsız ve otonom bir olay olduğu görüşüne dayanan siyasal teorilere sıkıca bağımlıdır.

Bugün her iki disiplin de birbirlerine giderek daha fazla yakınlaşmakta ve dayanmakta iseler de aralarındaki bazı ayrılıkları vurgulamak yine de mümkün olabilmektedir. Bu görüşleri şöyle sıralayabiliriz.

  • A. Siyaset bilimi temelde meşru kurumlar ve liderler tarafından uygulanan ve kullanılan “iktidar” olayı ile ilgilidir. Siyaset sosyolojisi ise “siyasal gücün” daha çok gizli ve “nedensel” yapısı ile ilgilidir. Siyaset bilimi daha çok “yönetim mekanizması”, “kamu yönetimi” gibi alanlarla ilgili iken, siyaset sosyolojisi toplumsal yapılanmanın niteliği, iktidar mücadelesinde gurup ilişkileri, toplumsal süreç ve fonksiyonlar üzerinde durmaktadır.
  • B. Siyaset sosyolojisi, iktidar oluşumunu ve siyasal yapılanmayı değişken bir olay olarak görür ve bu nedenle belirli zamanlarda ortaya çıkan değişik siyasal sistemlerin incelenmesine yönelir. Bu durumda siyaset bilimcilerinin ana suali “Bu siyasal sistem nasıl çalışır?” yaklaşımıyken, siyaset sosyologları “Bu siyasal sistem nasıl ortaya çıktı?”, “Bu yapılanmadan kim kazançlı, kim zararlı çıkar? sorularını sorarlar.
  • C. Değişime verdikleri önem nedeniyle siyaset sosyologları, siyaseti bir “çatışma” alanı olarak görürler. Onlara göre “çatışma”, “uyumsuzluk” “radikal tepki” siyasal sistemin işleyişinde kaçınılmaz olarak var olan unsurlardır. Siyaset bilimi ise daha muhafazakâr bir değerlendirmeye tabidir. Çünkü siyaset bilimcilerine göre siyasal ilişkiler daha çok “mutabakata” ve işbirliğine dayanan eylemlerdir. Bu nedenle siyasal bilimcinin öne sürdüğü birçok teori mevcut durumu meşrulaştıran açıklamalar olma durumunda kalmaktadır.

Siyaset sosyolojisi günümüzde belki en doğru ve gerçekçi anlamda “siyasalla toplumsalın karşılıklı etki-tepki ilişkisi” olarak tanımlanabilir. Toplumun sosyal ve ekonomik konumu ve niteliklerinden kaynaklanan bir takım dürtüler, aracı siyasal kurumlar tarafından siyasetin oluştuğu alt ve üst düzeydeki yapılanmalara ulaştırılmakta, oradan da toplumu ihtiyaçları doğrultusunda biçimleyecek siyasal uygulamalar olarak tekrar topluma dönmektedirler. Bu karşılıklı etkilenme siyasetin toplumsal tabanını da ortaya çıkardığı için, biz bu zincirleme etkilenmenin analizine siyasetin sosyolojisi adını vermekteyiz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.