Sosyal değerler

25.07.2022
Sosyal değerler

Sosyal değerler, aynı sosyal gruptan insanların yaşama biçimine rehberlik eden ilke ve normlardır. Sosyal değerler, topluluk yaşamını mümkün kılmaya hizmet eder.

Bireylerin toplumsal bir bütünlük ve aidiyet duygusu oluşturması toplumsal değerler aracılığıyla gerçekleşir. Bu değerler, bireysel çıkarlar ile bir bütün olarak toplumun çıkarları arasındaki bağlantıyı kurar.

Bireysel çıkarlar her zaman toplumun çıkarlarıyla örtüşmez. Sosyal değerler, bireyleri gruba kendi çıkarlarına göre değer verecek şekilde eğitme işlevini yerine getirir.

Öte yandan, ortak yarar, yani toplumun iyiliği, bireylerin özgürce yaşayabilmeleri için güvenliği teşvik eder.

Bu değerler ne sabit ne de kesindir, tarihsel ve kültürel olarak inşa edilmiştir. Yani zamana ve yere göre değişirler, değişebilirler, değiştirilebilirler veya daha fazla veya daha az alaka düzeyi kazanabilirler.

Sosyal değerler, bireylerin eğitimine ve sosyalleşmelerine rehberlik eder. Doğumdan itibaren bireyler nasıl davranacaklarını, konuşacaklarını, hareket edeceklerini ve hatta düşüneceklerini öğrenirler. Bu şekilde aktarılan, o sosyal grubun sürdürülmesi için önemli olarak anladığı bir dizi değerdir.

Sosyal değer örnekleri

Çalışmak

İş, toplumun ihtiyaçlarına verdiği yanıttır. Farklı işlevleri yerine getiren bireylerin, grubun kolektif olarak gelişmesini sağlaması, toplumsal işbölümü aracılığıyla gerçekleşir. Her rol kendi rolünü yerine getirir ve grup için gereklidir.

Dolayısıyla, işin bireysel bir önemi vardır, örneğin maaş almak, ama aynı zamanda toplum için de önemlidir. Örneğin, bir doktorun ve bir çöpçünün işi, nüfusun sağlığıyla doğrudan bağlantılıdır.

Yasalara Saygı

Yasalara saygı, toplumda daha iyi bir yaşam sağlar. Yasalar, insanların ortak yarar için eylemlerini kısıtlamanın bir yolu olarak mevcuttur.

Yasaya saygılı bir kişi, topluma bağlı olduğunu gösterir. Onun için, yasalara yansıyan ortak yarar, kişisel çıkarlarından daha önemlidir.

Dolayısıyla, kişi sosyalleşirken, birlikte yaşamanın ve toplumun iyiliği için kurallara uyması gerektiğini öğrenir.

Bireylere saygı

Yasalara saygı gibi, bireylere saygı da toplumda iyi yaşamak için başkalarına saygı duymanın gerekli olduğu fikrini ileten sosyal bir değerdir. Bireysel çıkarlardan vazgeçmeniz gerekse bile.

Altın kural (size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayın), toplumda iyi bir birliktelik için eylemleri göz önünde bulundurmanız gerektiğinin kanıtıdır.

Aksi takdirde, herkes istediğini yapsaydı, başkalarına saygı duymadan toplum içinde yaşam zorlaşabilir veya imkansız hale gelebilirdi.

İşbirliği

İşbirliği, karşılıklı ilişki fikrine dayanan sosyal bir değerdir. İşbirliği yapmak, birlikte hareket etmek veya birlikte çalışmaktır, bu bir grup eylemidir.

Bir grup içinde nasıl çalışılacağını ve hareket edileceğini bilmek, çatışan ve kişisel çıkarlara aykırı olabilecek görüşler ve çıkarlar göz önüne alındığında zor bir görev olabilir.

İşbirliği, bireylerin ortak bir hedefi paylaşmasını ve bu hedefe birlikte ulaşmanın yollarını bulmasını gerektirir.

Dayanışma

Dayanışmanın toplumsal değeri, bir toplumda asimetrilerin ve eşitsizliklerin olduğu ve bunun bireyleri farklı konumlara soktuğu fikrine dayanır.

Dayanışma, daha elverişli bir konumda olan kişinin diğerine yardım edebileceği ve bunun topluma fayda sağladığı fikrine dayanır.

Bir dayanışma ortamının yaratılması, bireyler kadar sosyal grup için de olumlu olma eğilimindedir.

Ayrıca bkz.:

İnsan değerleri
Etik değerler
Ahlaki değerler
Dini değerler
İnsani değerlere örnekler
ahlaki değer örnekleri
Etik ve ahlaki
Etik ve Ahlak Örnekleri
Etik ve Vatandaşlık
etik
ahlaki

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.