Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

13.06.2021
Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

Türk Dili konusunda bugün (13/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

Türk Dili Konusunda En Çok Aranan Sorular ve Cevapları

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
  • İnsanlar birbiriyle anlaşabilmek için dile ihtiyaç duyar
 • Okumanın fiziksel yönüne vurgu yapan okuma biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
  • Sesli okuma sessiz okuma
 • Aşka düşürdün kendüzün Neyleyeyin gönül seni Bir oldu gece gündüzün Neyleyeyin gönül seni Yukarıdaki dörtlükte tekrar edilen neyleyeyim Gönül seni ile aşağıdaki anlamlardan hangisi kastedilmiştir?
  • Şairin çaresizliği
 • Bir metnin ayrıntılı biçimde anlamlandırılması amaçlandığını da kullanılan okuma Biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Zihin kaynaklı okuma

 

 • Metnin genelinde hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilen bir okuma biçimidir okuma sürecindeki temel amaç konunun ayrıntıları girilmeden ana hatlarıyla kavranmasıdır. Yukarıda tanımlanan okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Gözden geçirecek okuma
 •  I. Okuma alışkanlığının kazanılmasında ebeveyn rolü son derece önemlidir II. ebeveynin evde bir kitaplık oluşturması ve çocuğuna oyuncağı yanı sıra kitap alması çocukta kitap sevgisi oluşturabilir Kitabın yaşamın en önemli değerleri arasında bulunduğunu bizzat kitap okuyarak göstermek durumunda olan ebeveynin evde önemli sorumlulukları vardır Anne ve baba çocuğun okuma alışkanlığını kazanması ve bunu bir zevk hatta yaşam biçimi haline dönüştürülmesinin de rehber olmalıdır Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin Bu davranışının çocukların okuma başarısında etkili olduğunu göstermektedir. Numaralanmış cümleler anlamlı Bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında Aşağıdakilerden hangisi baştan üçüncü olur?
  • III
 • Günleri kızı ilk gördüğü Sarıgöl yolu üzerindeki tümsek de sabahtan akşama kadar yolu gözetlemek durmadan kızı düşünmekle geçiyor nasıl kavuşacağını bilmiyordu. Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
  • Nasıl sözcüğünden önce ona sözcüğü getirilerek

 

 • I. Şüphesiz bir milletin Dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselmesini beklemek hayalden ileri gidemez. II. şiir kalpten kalbe geçen bir Hadise’nin lisan halinde tecelli edişidir III. Geçenlerde tenha bir gece gezintisinde unutulmuş zannettiğim bazı mısraların hafızamın derinliklerinde yerlerini koruduğunu hissettim IV. Beni ablamla karşılaştıran babam beni hep Azımsamıştır. V. Bekliyorum öyle bir vakitte gel ki vazgeçmem mümkün olmasın. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır?
  • IV-V
 •  Araştırmacılar Afrika’da yaşayan Afrika yaban köpekleri üzerinde yaptıkları ortak bir çalışma sonucunda ilginç bir bilgiye ulaştı buna göre köpek sürüsünün avlanmak için harekete geçip geçmeyeceğini sürü verilerinin çıkardığı hapşırığa benzer sesin sayısı belirliyor yeterli sayıda köpek bu sesi çıkarırsa sürü avlanmak için harekete geçiyor sürüde baskın özelliklere sahip bir dişi ve bir erkek köpek varsa ve onlar ses çıkardıysa sürünün ses çıkaran diğer üyelerinin sayısı az olsa bile köpekler avlanmak için harekete geçiyor yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?
  • Afrika yaban köpekleri avlanmak için nasıl harekete geçer?
 • Okuyucunun metni detaylı anlamasının gerekli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır okuma sürecindeki temel amaç yazarın amacını metnin konusunu ve ana düşüncesini genel olarak anlamak ve okurun okuma amaçları doğrultusunda metne tepki göstermektir. yukarıda tanımlanan okuma Biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Yaygın okuma
 • Belirli bir konuda bilgi vermenin amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  • açıklayıcı metin

 

 • (I) 18. Yüzyılda ortaya çıkan roman edebi türlerin içerisinde en genç olanıdır (II) sonradan yazın sahasına girmesine rağmen kısa sürede geride bırakarak kendisine geniş bir alan ve okuyucu kitlesi bulur (III) tarihin hiçbir döneminde okuyucu sıkıntısı yaşamaz (IV) yazın türleri arasında sinemanın diğer görsel sanatlar üzerindeki ezici üstünlüğü ne benzer bir üstün niyete hep sahip olur (V) Roma’nın konusunun insan onun yaşadığı zaman ve mekan olması hasebiyle çağlar’a göre toplumsal değişimlere paralel olarak konusunda değişimler kaçınılmaz olur ama roman insanı anlatmaktan hiç uzak kalamaz. yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  • V
 • Okuyucunun okuma etkinliği esnasında anlamlandırmayı istenen düzeyde gerçekleştirmesi için izlediği yollara ne ad verilir?
  • Okuma stratejileri
 • Bir gün Haktan İhsan ola Her müşkül iş asan ola Her derdine derman ola Neyleyim gönül seni Yukarıdaki dörtlükte her müşkil iş asan ola dizisinin günümüz Türkçesi ile anlatım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  • Her zor iş kolay olur
 • Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?
  • Kelime varlığı
 • I. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturmaktır Düşüncelerin duyguların olayların tasarıların belirli bir ahenk ve bütünlük içinde sözle veya yazı ile anlatılmasıdır Duygu ve düşüncelerin etkili ve düzgün bir biçimde yazılı olarak anlatılmasıdır Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri kompozisyon kavramını açıklamaktadır?
  • I-II

 

 • Yerkürenin içinde eriyik halde bulunan demir dünyanın tıpkı bir mıknatıs gibi 2 manyetik kutba sahip olmasını sağlar göçmen kuşlar ıstakozlar meyve sinekleri kelebekler ve daha birçok canlıda dünyanın bu manyetik alanını algılayarak yönlerini bulabiliyor araştırmacılar meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada bu hayvanlarda özel bir kimyasal Yapı bulunduğunu keşfettiler bu kimyasal Yapı manyetik alanı algılayabilen Bir protein içeriyor bunun yanında Demir atomlarına da bağlanıyor böylece bir pusula gibi çalışıyor ve bu sayede hayvanlar dünyanın manyetik alanından yararlanıp yönlerini bulabiliyor. Yukarıdaki parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?
  • Örnek gösterme
 • Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun hem kendisini hem çevresini anlatma ihtiyacını giderme yöntemlerinden biri değildir?
 • Özellikle tekke edebiyatında ve fabl larda tercih edilir din ahlak felsefe sanat bilim gibi konularda okura önemli bilgi verir. Yukarıdaki parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Satirik
 • I. Yazının ana düşüncesinin önemi vurgulanır II.Okuyucuda son bir intiba oluşturur Tanıtım cümleleri ile konu ayrıntılarıyla anlatılır Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki bölüme bağlıdır Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sonuç bölümünün özelliklerinden değildir?
  • Yalnız III

 

 • Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında Mesnevi türünde anlatılan konulardan biri değildir?
  • Hükümdara övgü
 • Bilimsel bir araştırmanın sonucu olan belli biçimsel ölçülere uygun olarak ve genellikle derece ya da diploma almak için hazırlanan çalışmaları denir bir konuyu bir olayı bir esere ele alıp çeşitli özelliklerini ayrıntıları ile inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan ya da bir görüşü savı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazıları denir uzman kişiler tarafından kanıtlarla desteklenerek hazırlanır ve bilimsel kongrelerde sunulur kongrelerdeki dinleyiciler öğrenci veya konuyla ilgilenen uzman olabilir yukarıda bazı akademik Metin türlerinin tanımlarına yer verilmiştir tanımlanan terimlerin karşılıkları sırasıyla verilmek istendiğinde Aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
  • Test -makale –bildiri
 • Her şeyden önce araştırma yapacak kişinin bilim ahlakına sahip olması gerekir Araştırmacı adayının veya bilimsel Eser yazacak kişinin tecessüs derecesinde entellektüel meraka sahip olması beklenir Bilimsel çalışmalar titiz araştırmaları ve uzun süre bir süreyi gerektirdiğinden araştırmacı içinde oldukça titiz ve aceleci olmalıdır Diğer bir hususta bu tür metinlerin anlatım yönünden kusursuz olması beklendiğinden yazarın dili çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir V. Akademik yazma yapacak araştırmasının yayın etiği kurallarını hakim olması da oldukça önemlidir akademik yazarlık özelliklerinin anlatıldığı paragraf cümleleri numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
  • V
 • Düzenli spor yapmanın pek çok farklı kanser türüne engelleyebileceği ne biliyor musunuz Spor yapmak özellikle kalın bağırsak ve rahim kanseri riskini azaltıcı etkiye sahiptir düzenli spor aynı zamanda yemek borusu kanseri ile karaciğer mide böbrek mesane kanseri ve lösemi riskini de azaltmaktadır yapılan son çalışmaya göre Spor yapmak kansere yakalanma riskini yüzde yirmi azaltmaktadır yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bir başka çarpıcı gerçek ve sigara içen ve aşırı kilolu olan kişilerin düzenli spor yaptıklarında kansere yakalanma riskinin azaltılmasıdır Bu nedenle kanser olma riskini taşıyan kişilere düzenli spor yapmaları önerilmektedir bu parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?
  • Tanık gösterme

 

 • Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yazılı anlatım yapabilmek için önemli değildir?
  • Güzel el yazısı yazabilmek
 • Dilde var olan kelime ve kavramları yerine başka bir dilden genellikle kültürel siyasi ve iktisadi olarak daha üstün bir milletin dilinden alınmış kelimeleri verilen isim nedir?
  • Özenti alıntı
 • Klasik Türk edebiyatında Arapça ve Farsça yöneliş hangi yüzyılda artar?
  • 16. Yüzyıl
 • Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun hem kendisini hem de çevresini anlatma ihtiyacını giderir?
  • Yazılı anlatım
 • Bu anlamda günlük yaşamın bir parçası sayılabilir akademik beklentileri karşılamaya çalışırken yeni ortama uyum sağlarken veya yeni arkadaşlıklar kurarken stres yaşayabilirsiniz yaşadığımız stres her zaman zararlı değildir hatta hafif derecedeki stres sizi harekete geçiren enerji veren ve kendinizi geliştirmenize yol açan bir etken olabilir ancak stres düzeyinizi yüksek olduğunda veremediğiniz düşebilir yaşamdan aldığınız zevki azalabilir ve çevrenizde olan ilişkilerinizde sorunlar ortaya çıkabilir yukarıdaki parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  • Stres kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumudur
 • Türkiye’nin bir özelliği de sondan eklemeli bir dil olmasıdır yani kelimeler kök ve gövdelerine getirilen eklerle yapılır ön ek ise Türkçede bulunmaz bu kurala göre hangisi yanlış yazılmıştır?
  • Antidemokratik
 • Formal deneme türünün öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Francis Bacon

Ayrıca bakınız:

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 2

Türk dili konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.