Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 2

13.06.2021
Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 2

Türk Dili konusunda bugün (13/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

Türk Dili Konusunda En Çok Aranan Sorular ve Cevapları

 • Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?
  • Resmi ve özel dilekçe olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini, sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Sohbet
 • Her …… belirli bir alandaki uzmanlığın ürünüdür.Konusuna göre bu yazıların sözcük örgüsü o bilim dalının terimlerine açılır.Öte yandan, yazarın konusunu rahat, açık ve aydınlık biçimde anlatabilmesi, geniş ve zengin bir bilgi birikimine sahip olmasına bağlıdır.Yazarın, söylediklerini kanıtlamak gibi bir yükümlülüğü olduğu için daha önceki çalışmaları da gözden geçirmiş olması gerekir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?
  • Makale

 

 • Aşağıdakilerden hangisi rapor türünün özelliklerinden biridir?
  • Uzunluğu bir sayfayı geçmemelidir.
 • ”Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıya …….denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Karar
 • Herhangi bir konuda yapılabilen, birbirinden farklı düşüncelerin karşılıklı savunma ve karşılıklı konuşma ile ortaya konan bir hazırlıksız konuşma eylemine …….. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Tartışma
 • Vurgu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Üç heceli yer adlarında vurgu her zaman ikinci ektedir.
 • ”Raporun …….. bölümünde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Sonuç

 

 • Aşağıdakilerden hangisi boğumlama ile ilgili kusurlardan biri değildir?
  • Dizartri
 • ”Karşılaştığımız bu problemi, birçok yöntemlerle çözebilmek mümkünken neden çaresizmiş gibi bekliyoruz?”cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  • ”yöntemlerle” sözcüğünde bulunan çoğul eki kullanılmamalıdır.
 • ” ………… romanlar olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü olaylar ve kişiler ile örülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı/işlendiği eserlerdir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Fantastik
 • Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır?
  • Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi yazım aşamalarından biri değildir?
  • Özetleme

 

 • ”Dil ve dudak tembelliğine bağlı olarak ortaya çıkan konuşma durumuna ……… denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Gevşeklik
 • Yazar kişisel görüşlerinden ziyade, araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır.Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik dergilerde yayımlanır. Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Makale
 • Sözcüklerin yanlış söylenmesini engellemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır?
  • Vurgu
 • Herhangi bir olay, kişi, kurum, yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğunu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yönetilmesi ile gerçekleşen konuşmalara ……… adı verilirken herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek, araştırma ve inceleme yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Röportaj- Anket

 

 • Bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların olası yanıtına ilişkin öncelikle bir öngörü oluşturulur.Diğer bir deyişle, yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğine ilişkin bir kestirimde bulunulur. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmanın hangi aşaması açıklanmaktadır?
  • Analiz yapma
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  • Yazın sıcak günlerinde Büyükada’nın zirvesindeki kilisiye ulaşmak, yaşlılar için bir işkenceye dönüşür.
 • Koku, dünyada ortaya çıkan ilk duyudur. Doğadaki yırtıcı hayvanlar, avlaması gereken hayvanları kokularından tanır. Koku sayesinde hangi besine ihtiyacı olduğunu ayırt edebilir. Bu sebeple bir timsah antiloptan oldukça fayda sağlar ve bir koyunun yaptığı gibi sabahtan akşama kadar ot çiğnemez. Aslan, et; köpek balığı ise balık peşindedir. …………. Hatta hangisine daha çok ihtiyaç duyduğumuz bile genlerimizde bulunur. Ona göre ete, balığa ya da ota yöneliriz, vücudumuz için iyi olanı, arzularımız bilir. Yukarıda parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  • Hayvanların koku alma duyusu koku bölgeleri büyük olduğu için insanlarınkinden daha güçlüdür
 • Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konulan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  • Etkileşimli okuma
 • Makale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Oldukça sade, yapmacılıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.
 • (I) Bazen Fildişi sahili futbolcu Didier Drogba gibi ülkesinde iç savaşı önlemiş bazen de insanları birbirine düşürmüştür. (II) 1990 yılında oynanan Dinamo – Zagreb – Kızılyıldız maçı sırp – Hırvat savaşını tetiklemiş ve yugoslavya’nın dağılış ateşini fitillemiştir. (III) Spor günümüzde dünyada ve ülkemizde milyonları peşinden sürükleyen etkinlikler dizisidir. (IV) O yüzden sporun opldukça önemli bir etki alanı ve yarattığı sonuçlar vardır. (V) Dolayısıyla sporun günümüzdeki etkisinin geçmişe dayandığı söylenebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi ilk cümle olur?
  • III

 

 • Belirli bir konuda bilgi vermenin amaçlandığı metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Açıklayıcı Metin
 • (I) Her şeyden önce araştırma yapacak kişinin bilim ahlakına sahip olması gerekir. (II) Araştırmacı adayının veya bilimsel eser yazacak kişinin tecessüs derecesinde entelektüel meraka sahip olması beklenir. (III) Bilimsel çalışmalar titiz araştırmaları ve uzun bir süreyi gerektirdiğinden araştırmacı işinde oldukça titiz ve aceleci olmalıdır. (IV) Diğer bir husus da bu tür metinlerin anlatım yönünden kusursuz olması beklendiğinden yazarın dili çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir. (V) Akademik yazma yapacak araştırmacının yayın etiği kurallarına hakim olması da oldukça önemlidir. Akademik yazarlık özelliklerinin anlatıldığı paragrafın cümleleri numaralandırılmıştır. Numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
  • III
 • Aşağıdakilerden hangisi Batı Tiyatro türlerinden biri değildir?
  • Fars
 • Sosyal canlı olan insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya “……………”ya da “………..” olarak konuşma eylemi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Düşünen-Konuşan
 • Sanat, edebiyat ve düşünce insanlarının düşüncelerini okuyucu ile paylaşmak, bir görüşü açıklamak veya bir tezi savunmak için yazdıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
  • Açık mektup
 • Biyografik roman, romancının bir başka kimsenin hayat hikayesini kurmacalaştırdığı türdür.Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez.Biyografik romanı düz biyografiden ayıran en önemli yönü ……… esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Kurmaca

 

 • Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Konuşma
 •  ……., kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya başlayan ürün ve bir sistemin adıyken; ……… ise bireysel bir irade , anlama kavrama yetisi işidir ve eylemi gerçekleştiren tarafından belirli bir andaki uygulanmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  • Dil-Söz
 • Gezilip görülen yerleri de baştan geçen olayları da aynı gün yazılırsa ………. Olur. Üzerinden zaman geçtikten sonra yazılırsa …………. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  • Gezi yazısı – anı

 

 •  İnformel deneme türünün öncüsü kimdir?
  • Montaigne
 • Aşağıdakilerden hangisi rapor ve tutanak arasındaki farklardan biridir?
  • Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken tutanak olay anında tutulur.
 • I.Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu bazı olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır. II. Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen hem eserin yazarına hem de okura yol gösteren yazılardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde tanımı yapılmış edebi türler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  • Anı-Eleştiri

Ayrıca bakınız:

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

Türk dili konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.