Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular

13.06.2021
Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular

Türk Dili konusunda bugün (13/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

Türk Dili Konusunda En Çok Aranan Sorular ve Cevapları

 • Makale ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Oldukça sade yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır
 • Bu tür eserlerin sayısı her geçen gün azalıyor ve artık kimse tarafından okunuyordu yukarıdaki cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  • Bunu yeni çıkan kitabındaki hatalar düzeltilerek zaman geçirilmeden büyük bir dikkatle yeniden basıldı
 • (I) belki size şaşırtıcı gelecek ama panik Yok Ada çarpışması sırasında gökadalar da bulunan yıldız ve gezegen gibi gök cisimleri neredeyse hiç çarpışmıyor (II) çünkü bu gök cisimlerinin aralarındaki uzaklıklar çok büyük (III) O nedenle bilim insanları bazen bu olaya gökada çarpışması yerine gökada etkileşimi demeyi tercih ediyor (IV) gökada çarpışmaları sırasında yıldızlar ve gezegenler çarpışması da gökadaların sarmal kollarında bulunan gaz bulutları sıkışıyor (V) bunun sonucunda da çok sayıda yeni Yıldız oluşuyor (VI) yani gökada çarpışmaları yeni Yıldız oluşumunu hızlandırıyor. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır?
  • IV

 

 • Eyle zaif eyle tenum furkatinde kim Vaslina mümkün ola yetürmek Saba metni Yukarıdaki beyitte fürkat kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
  • Ayrılık
 • Toplumların kendilerine özgü sanat anlayışlarının en güzel ifade edildiği alanlar geleneksel sanatlar alanında üretilen eserlerdir toplumların tarihsel süreçten gelen birikimleri ulaşmış oldukları sanat ve estetik anlayışını bu eserlerde görmek mümkündür Bu bağlamda geleneksel sanatlarımızdan ebru sanatı da Türk sanatçılar tarafından asırlardır sürdürülmektedir araştırmacı minorsky Türkler yazıya da büyük önem vermişlerdir Arap yazısının dekoratif değerini onlar ortaya koymuşlardır ebrulu kağıt bir Türk icadıdır demektedir ebru sanatı Türk sahası dışında da yapılmaktadır Vİİİ. Asırdan itibaren çin de Lui sha shien XII asırdan itibaren Japonya’da suminagashi adıyla benzer teknikler kullanılarak yapılan bir takım çalışmaların mevcudiyeti bunun en güzel örneğidir. bu parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?
  • Tanımlama-örnek gösterme
 • Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile rumelhart tarafından ortaya konulan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  • Etkileşimli okuma

 

 • Bu okuma biçemi metindeki bazı belirli bilgi parçalarını bulmak için gerçekleştirilir diğer bir değişle metinde aranan belirli bir bilgi birikimi vardır ve bu bilginin bulunması amaçlanmaktadır örneğin Telefon rehberine sözlüklere bakarken bu okuma biçemi sıklıkla kullanılır. Yukarıda tarif edilen okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Tarayarak okuma
 • Yazın artınca sıcak Sararır her bir Başak Biçerler ekinleri Şenlenir harmanyeri olup bitince Harman Ayrılır buğday saptan Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
  • Pastoral
 • Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk edebiyatının Türk milletinin ruhuna hitap ettiğini gösteren unsurlardan biridir?
  • Klasik Türk edebiyatının uzun bir süre Türk toplumu tarafından kabul edilmiş olması
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  • Sokaktaki çocukların neşeli sesleri bütün gün hiç eksilmeden devam ediyordu
 • Temel olarak bir olayın belirli bir zamanı ve uzama yerleştirilerek aktarılmasının amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Anlatısal Metin

 

 • Süleyman Çelebi’nin mevlit adıyla bilinen eserin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  • Vesiletü’n necat
 • Gözler metne odaklanır Harfler tanımlanır sesletilir Sözcükler tanımlanır Sözcükler dilbilgisel sınıfları ve tümce yapılara ayrılır Tümceler anlamlandırılır Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir. Yukarıda aşamaları belirtilen okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Metin kaynaklı okuma
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanat yaşamı güzelleştiren farklı gözlerle bakmamızı sağlayan ve bize huzur veren bir olgudur cümlesinde benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
  • Cevap:Seni belki ;ama bana yaptıklarını asla unutmayacağım
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
  • Çocukluğumun göklerinde korkunun bulutlarını asla yer yoktu.
 • Sevinçliysen o da coşar Derdin olsa önce koşar el âlemdir gelir geçer Bil kıymetini sen ata’nın Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
  • Cevap:Didaktik
 • Bir metnin okunması sürecinde temel olarak bir okurun okuma süreci sonunda ulaşmak istediği noktayı ifade eden genel olarak okuma sürecinde de akıcı bir okur olabilmek olarak ortaya konulan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  • Okuma hedefleri

 

 • (I)GDO’lu ürünlerin ekonomi insan sağlığı ve çevre üzerinde birçok yarar ve zararları bulunmaktadır. (II) bol miktarda bozulmaya dayanıklı hoş kokulu böcek virüs bakteri mantar parazitlere dayanıklı ürünler elde etmek ürünlerin vitamin ve mineral içeriğini arttıracak zenginleştirmek sayılabilecek yararlar arasındadır. (III) bunun yanında hastalık bulaştırma antibiyotiklere direnç geliştirme ise GDO lu ürünlerin sayılabilecek olası zararlarından dır (IV)GDO lu ürünlerin alerjik reaksiyonlara neden olup olmadığı da hala tartışılmakta ve yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir (V) tüm bunların yanında besin teknolojisi alerjenik bir yiyeceğin alerjenik özelliğini azaltmak için de gen transferi yapılabilir. yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
  • V
 • Hüsreva kullarunun eyle reva hacetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil -hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen hacet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  • İhtiyaç
 • Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yazılı anlatım yapabilmek için önemli değildir?
  • Güzel el yazısı yazabilmek
 • Bu okuma biçimine göre okuma anlamlandırma süreci tek yönlü bir süreç olarak değil pek çok değişkenin etkili olduğu çoklu işlemleme nin gerçekleştiği bir süreçtir bir metni okuma ve anlama sürecinde sözcükleri ve tümceleri tanımak hızlı okumanın sağlanması için önemlidir ancak metre tam anlayabilmek için metindeki kimi bilgi boşluklarının okul tarafından doldurulan bilmesi ya da okurum kendi dünya bilgisi ile metindeki bilgi ilişkilendirebilmesi de oldukça önemlidir. Yukarıda özellikleri açıklanan okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
  • Etkileşimli okuma

 

 • Okuma yok yazma yok bilmeyiz eski yeni, Kuzular söyler bize yılların geçtiğini, Arzu başlarından yıldızlar gibi yüksek, Önümüzde bir sürü yanımızda bir köpek. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
  • Pastoral şiir
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
  • İnsanlar birbirleriyle anlaşabilmek için dili ihtiyaç duyar
 • Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizilerde redif yoktur?
  • Ey genç kanı kaynayan Pınar
  • Ey altında yatıp kaldığım çınar
 • Okuma sürecini başlatan ve böylece okunacak metnin okuyucunun kullanacağı okuma stratejisinin belirlenmesinde etkili olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  • Okuma amaçları
 • Okulun belirli bir düşünce çerçevesinde ikna edilmesinin amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir
  • Kanıtlayıcı Metin

 

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanat yaşamı güzelleştiren farklı gözlerle bakmamızı sağlayan ve bize huzur veren bir olgudur cümlesine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
  • Seni belki ama bana yaptıklarını asla unutmayacağım
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  • İnsan hayatı boyunca gerçeğin haklının ve mazlumun yanında olmaktan vazgeçmemelidir
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
  • Cevap:Güzel bir bahar gününde bütün çalışanlar bahçeyi çıkarak dinleniyordu.

Ayrıca bakınız:

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 1

Türk Dili İle İlgili Çok Aranan Sorular – 2

Türk dili konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.