Türkiye Ekonomisi İle İlgili Çok Aranan Sorular

06.06.2021
Türkiye Ekonomisi İle İlgili Çok Aranan Sorular

Türkiye Ekonomisi konusunda bugün (05/06/2021) internette en çok aranan sorular ve cevaplarını sizin için derledik.

Aşağıda belirtilen soru ve cevaplar google.com kaynağından en çok aranan sorular arasından seçildi. Sizin de cevabını merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorum kısmına yazarak bizimle paylaşınız en kısa sürede en doğru cevaplar yayınlanacaktır.

Türkiye Ekonomisi Konusunda En Çok Aranan Sorular

 • 2008’de başlayan küresel kriz karşında Türkiye’de üretim ve ihracata yönelik alınan tedbirler nelerdir?

  • I. Organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitelerine yönelik teşviklerin artırılması

  • II. Eximbank tarafından ihracatçılara kullandırılan kredilerin hacminin performans esasına göre önemli ölçüde artırılması

  • III. KOBİ’lere 6 milyar TL’nin üzerinde kredi desteği verilmesi

 • Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının, Ortak Mali Sorumluluk ilkesini nedir?

  • Ortak tarım politikalarına ilişkin tüm harcamaların üye ülkeler tarafından ortaklaşa karşılanması

 • Dünya Ticaret Örgütü’nün sınıflanmasına göre mali hizmetler kapsamında yer alan hizmet nedir?

  • Sigorta ve sigortacılığa bağlı hizmetler

 

 • 1972-2018 döneminde Türk müteahhitlerin en fazla iş aldığı ülkeler?

  • Türkmenistan

  • Libya

 • 1917 yılında yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamında giren kuruluşların sayım sonuçlarına göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi kuruluşları hangi bölgeye aşırı derecede yoğunlaşmışlardır?

  • Batı Anadolu

 • Türkiye’de ilk devalüasyon ne zaman oldu?

  • 1946

 • Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan satmasına ne denir?

  • Yeniden İhracat

 

 • Türkiye’de tüm kalkınma planlarında neye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır?

  • Sanayileşmeye

 • Kamu sektörünün mali görünümü hakkında kamuya açık olmak ya da kamu kesimi ile sivil toplum arasındaki asimetrik bilginin azaltılması ne demektir?

  • Kamuda mali saydamlık

 • Hanehalkı veya bireyin, yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne denir?

  •  Mutlak yoksulluk

 • Avrupa Birliği’nden en çok turist çeken ülkelerden örnek veriniz?

  • İtalya

 

 • Türkiye’de döviz işlemlerinin yapıldığı temel piyasalara örnek veriniz ?

  • Serbest döviz piyasası

  • Bankalararası döviz piyasası

  • T.C. Merkez bankası denetimindeki döviz ve efektif piyasası

 • İmalat sanayide aynı malı üreten işletmeler kümesine ne denir?

  • Sanayi Dalı

 • Bir ülkenin iktisaden dışa açıklık derecesinin bir ölçütü olarak ne kullanılır ?

  • Toplam dış ticaret hacminin milli gelire oranı

 • Türkiye’nin yüzölçümü ve coğrafi konumu ile ilgili dünyanın kaçıncı ülkesidir?

  • Türkiye yüzölçümü büyüklüğü bakımından dünyanın 37. Ülkesidir.

 

 •  2008’de başlayan küresel kriz karşısında Türkiye’de alınan maliye politikası tedbirlerine örnek veriniz?

  • Vergi borçlarına taksitlendirme imkânı getirilmesi

 • Bir ülke için çizilen Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusunda uzaklaşması, söz konusu ülke için ne demektir?

  • Gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını 

 • Türkiye’de Demokrat Parti dönemindeki dış borçlanma en çok hangi ülkeden yapılmıştır?

  • ABD

 • Dünya Ticaret Örgütü’nün sınıflamasına göre ticari hizmetler kapsamında yer alan hizmet örnek veriniz ?

  • Emlak hizmetleri

 • Parayı ticarete doğrudan konu olan bir meta şeklinde görmeyen parayı esas olarak ticarette mübadelenin yapılmasına imkan tanıyan bir araç olarak ele alan bankalara ne denir ?

  • Katılım Bankaları

 

 • TÜİK verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’nin ihracatında en büyük paya ne sahiptir ?

  • Motorlu kara taşıtları

 • 15.-18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun oldukça gelişmiş olduğu alanlara örnek veriniz?

  • Çinicilik

  • Dokumacılık

 • Türkiye’de 1960-1980 dönemindeki sanayi politikalarının unsurlarına örnek veriniz?

  • Merkezi planlamaya dayanan kamu yatırımları

Türkiye Ekonomisi konusunda internette en çok aranan bazı soruları sizler için cevapladık. Lütfen sizde cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıdaki forum kısmını kullanarak bizimle paylaşınız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.