Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları

08.03.2021
Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları

Otuz Yıl Savaşları sonrası düzeni sağlamak için toplanan konferans, Avrupa’nın ilk büyük konferansı sayılır. Daha önceki uluslararası konferanslar dinî nitelikteyken Westphalia Barışı’na katılan devletler, savaş ve iktidar sorunlarını dinin etkisinde kalmadan tartışmıştır.

Papalık temsilcisi, konferansta dinlenmediği gibi antlaşma metinleri de papaya imzalattırılmamış ve böylece kilisenin gücü sınırlandırılmıştır.

Westphalia Antlaşması imzalanırken (Tablo, Gerard ter Borch, 1648, Rijks Müzesi, Amsterdam)

Westphalia Antlaşması imzalanırken (Tablo, Gerard ter Borch, 1648, Rijks Müzesi, Amsterdam)

Westphalia’da, 1555 Augsburg Barışı’nın hükümleri yenilenmiş ve Almanya’da Katolik, Protestan ve Kalvinizm geçerli mezhepler hâline getirilmiştir. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun parçalanmış olduğu da uluslararası hukuk bakımından doğrulanmıştır.

Otuz Yıl Savaşları sonunda Fransa artık Avrupa siyasetine yön veren devlet konumuna yükselirken İngiltere de güçlü bir devlet olarak Avrupa’da etkili olmaya başlamıştır. Bazı Avrupa ülkeleri topraklarını genişletirken özellikle Almanya’da gerileme ve iç karışıklıklar başlamıştır. Otuz Yıl Savaşları’ndan sonraki süreçteKutsal Roma İmparatorluğu’nun Avrupa’yı tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirme politikası gerçekleşmemiş ve bu politikanın yerini denge politikası almıştır.

Avrupa’da dinî etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır. Evrensel imparatorluklar yerini ulusal krallıklara ve ulus devletlerine bırakmıştır.

YORUMLAR

  1. Ebru Gültekin dedi ki:

    Değerli bir yazı olmuş, tebrik ederim. Çalışmalarınızın devamını dilerim!